ust
ust_sol
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Duyuru, Tanıtım »

On Eser Bir Arada: Süleyman Nahîfî Efendi ve Külliyâtı

Nahifi Süleyman EfendiHazret-i Mevlânâ’nın Mesnevî adlı eserini Türkçe’ye çeviren Osmanlı müellif ve şairlerinden Süleyman Nahîfî Efendi hakkında yeni bir kitap çıktı. Hemen herkes Mesnevî’nin ilk beyti için söylenen şu meşhur mısraları bilir;

            Dinle neyden kim hikâyet etmede

            Ayrılıklardan şikâyet etmede

Fakat söz konusu tercüme beytin, Osmanlı Devleti’nde yetişen ve en büyük şairlerden addedilen Nahîfî’ye ait olduğunu bilen azdır. İşte bu zamana kadar Nahîfî ve eserleri hakkında yapılan ilk ve en etraflı çalışma kitapçılarda yerini aldı. Böylelikle hem edebiyat hem de tarih sahasında eserler yazan Süleyman Nahîfî’nin şu ana kadar yayınlanmamış eserleri gün yüzüne çıktı…

devami

Video »

Osmanlı Klasik Dönemi Türk Düşünce Tarihi – İhsan Fazlıoğlu

Osmanlı Klasik Dönemi Türk Düşünce Tarihi (14.-18. yüzyıllar)

Meşhur Türk bilim tarihçilerimizden İhsan Fazlıoğlu, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İME), Felsefe Tarihi Kürsüsü’nde hocalık vazifesini yapıyor. İBA’da icra ettiği çeşitli seminer/atölye tarzı faaliyetlere devam ediyor. Ayrıca bu öğretim yılında üniversitede Osmanlı klasik dönemi Türk düşüncesi üzerine seminer veriyor. Entelektüel birikimi, akıcı üslûbu, hoş ve nüktedân anlatışıyla ilgiyi sürekli toplamayı bilen Fazlıoğlu’nun seminer vidyo kayıtlarını alakanıza sunuyoruz.  devami

Harita, Modern Çağ, Tarih »

Avrupa ve Yakındoğu Ekseninde Enerji Dönemeci

Enerji güvenliği konusu son yıllarda tekrar gündeme geldi. Alternatif enerji yatırımlarının artırılması, petrol-doğal gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ise tek çözüm. Öte yandan Petrol-gaz ve alternatif enerji kaynakları arasında devam eden yarış, petrol-gaz aleyhine gelişecek gibi gözükmüyor. Ne var ki kömür ile petrol arasındaki yarışı da, kömürün kaybedeceğine kimse inanmıyordu. Asıl mücadele,  petrole hâkim İngilizlerle ile kömür yataklarına sahip Almanların birbirlerine meydan okumasıydı.

devami

Düşünce, Kültür, Medeniyet »

Töreleri ve Tarihleri ile Eşkıyalar

Hukuk ve tarih açısından baktığımızda, toplumların hafızasında romantik yaklaşımlara maruz kalan iki tür suçlu tipi vardır; kabadayılar ve eşkıyalar. Kiminin türkülerde ve halk hikâyelerinde kiminin ise polis ve jandarma arşivlerinde bahisleri geçer. Gazete tefrikalarında, anılarda ve romanlarda adları zikredildir.

Bu yazımızda artık şimdi pek esameleri okunmayan eşkiyaları ele alacağız. hayatlarına, törelerine göz atacak,  masalsı bir havada anlatılan, elde silah dere tepe taban tepen yaşantılarına misafir olacağız. Tarih ve edebiyat alanında haklarındaki  çeşitli yaklaşımları okuyacağız. “Hangisi haklı” sorusunun cevabını arayacağız ?

devami

Belge-Vesika, Tarih »

Osmanlı Tarihinden Bir Garip Kesit: Ressam ve Şantaj

12 Eylül 1901 tarihinde Hariciye Nezareti’ne Rumca bir mektup gönderildi. Nezaretin Tercüme Odası’nda işlem gören bu mektuba bakılırsa, gönderen Sultan II. Abdülhamid dahil imparatorluk ricali aleyhinde bazı mühim sırlara sahipti.

Hayatını tehlikeye atmak istemediğinden, bu sırları gizli kalması şartıyla dönemin Hariciye Nazırı olan Ahmed Tevfik Paşa’ya (1845-1936) aktarmaya hazırdı.

devami

Düşünce, Medeniyet »

Dijital Kütüphaneler Ağır Aksak

ekitapBir süredir Türkiye’nin hatırı sayılır kütüphanelerinden Atatürk Kitaplığı, hummalı bir çalışma ile telifi bitmiş eserleri dijital ortama aktarma çalışması yürütüyordu. Kalkınma Ajansı aracılığı ile büyük ölçüde Avrupa Birliği tarafından fonlanan Atatürk Kitaplığı sayısallaştırma projesinin nihayete ermesini hepimiz heyecanla bekliyorduk. Aslında çok büyük beklentilerimiz yoktu ama bir “garabet”  ile karşılaşmayı da ummuyorduk. devami

Harita »

Osmanlı Coğrafyasından Haritalar

Tarihi haritasız okumak, anlamak, öğretmek ve izah etmek zordur. Hele ki bozkırın tarihini, Eski Dünya kıtasının dört bir yanında at koparmış, seferler, akınlar, göçler ve savaşlar yapmış, devletler kurmuş Türklerin tarihini haritasız ele almak neredeyse imkansızdır.

Bunun gibi tarih boyu onlarca Türk devletlerinin hâkimiyetinde bulunan, yüzyıllarca Türk nüfûzu ve idaresi altında, Haçlı seferlerinden Kudüs’ün fethine “medeniyetler çatışmasına” sahne olan ve sonkertede Osmanlılar elinde “yakın tarihimizin köşe başlarını” işaretleyen Ortadoğu’nun dünü de tıpkı bugünü gibi haritalar olmadan deşifre edilemez. devami

e-kutuphane »

Kamûs-ı Türkî: Şemseddin Sami
Kamus Turki

Kamûs-ı Türkî, sosyal bilimler alanında pek çok araştırmacının adata başucu kitabıdır. Türkçe’nin kelime hazinesini bütün zenginliği ile meydana çıkarmayı gaye edinmiş olan eserde, Anadolu Türkçesi’nin unutulmuş veya terk edilmiş eski sözlerine de yer verilmiştir.

devami

Belge-Vesika, e-kutuphane »

Osmanlıca Eserler Kütüphanemiz Açıldı !
matbai amire

Osmanlıca Matbu Eserler Kütüphanemiz Açıldı !

Vakti zamanında değil kütüphanede evlerde döşek altında saklanması bile“uygunsuz” addedilen Osmanlıca kitaplara artık bir -tık- ile sahip olabilmemiz hiç şüphesiz ki büyük bir zenginlik. Ancak her biri birbirinden nadide çok değil sadece 100-150 küsur yıl evvel basılmış eserleri “kem” – “küm” den öteye “henüz” tam manası ile okuyamamamız ise aynı nispette yürek burkan bir utanç !…

İnsanlığın bilgi toplumuna yelken açtığı bu asırda, bitip tükenmiş, silinip kaybolmuş dillerin yeniden “tekellüm” ve “terennüm” edilir olduğu bir zamanda, Türkçe’nin “ıslak ellerden kayan sabun misali”, göz göre eriyip gidişi ise izah olunmaz bir akıl tutulması… devami

Tarih »

Bir Şiire Karşılık Napolyon’dan Osmanlı Elçisine Kaftan

Reformist, ileri görüşlü ve batıdaki gelişmeleri takip eden III. Selim Han devrinden itibaren bizde Avrupa’ya dâimî elçiler gönderme hususiyeti ayrı bir önem kazanmıştır. Zira bundan önce giden elçiler “fevkalâde sefir” sıratıyla giderler ve gereken diplomatik ilişkileri halle kavuşturduktan sonra tekrar İstanbul’a dönerlerdi.

Paris’e gönderilen ilk dâimî elçiler arasında yer alan Emin Vahîd Efendi burada iken, Napoléon Bonaparte ile iki kez görüşmüş ve bir ara söylediği iki mısralık şiir ile imparatorun yüksek alâkasına mazhar olmuştur…

devami