ust
ust_sol
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Klasik Çağ, Tarih, Tarih Haber »

İnalcık: Rusya’nın Kırım Hamlesi Türkiye’ye Yönelik Bir Tehdit

inalcik

Dünyaca ünlü Türk tarihçi Halil İnalcık, Kırım’ın Rusya için Anadolu’yu, Boğazları, İstanbul’u tehdit etme noktasında bir atlama eşiği olduğunu belirterek, “Kırım, Türkiye’yi tehdit etmek için bir merkezdir. Bugün Sivastopol’da, Ukrayna’ya bağlı olmasına rağmen Rus hakimiyeti vardır. Bu neye yöneliktir? Türkiye’ye, Boğazlara ve İstanbul’a yönelik bir tehdittir” dedi. devami

Klasik Çağ, Selçuklu, Tarih »

Orta Zamanda Ahîliğin Siyasî Meşrûiyeti

Ahilik05Sosyal ve iktisadi yönüyle ön plana çıkan Ahiliğin, Anadolu’da Kösedağ Savaşı (1243) sonrası süreçte ortaya çıkan Tavaif-i Müluk döneminde siyasi sahada da yer aldığını görmekteyiz. Belli bir hanedandan yahut bir emire bağlı olmadan, esnaf örgütlenmesine dayalı bir loncanın, siyasi güç kazanması, siyasi bir aktör olarak beylikler arasında kendilerine yer bulmaları tartışmalı bir konudur. Çünkü Orta Çağ’daki yönetim ve siyaset anlayışında, bir esnaf loncasının siyasete nasıl dahil olduğu, devami

Medeniyet »

Tarihten Bugüne Hayvan Haklarının Neresindeyiz?

Kanada’dan Türkiye’ye – Osmanlı’dan Günümüze
Hayvan Haklarının Neresindeyiz?

kunduzbayrak

Kanadalılar, en büyük metropollerde bile doğa ile iç içe, sincaplar, kirpiler, tavşanlar, köstebekler, ördekler ve envai çeşit kuşlarla birlikte yaşarlar. Şehlerin az biraz dışına çıkılır ise  geyikler ve ayılarla her an karşılaşmak mümkümdür. Zaten tipik Kuzey Amerika toplumunun bir yansıması, hemen herkesin ya kedisi ya köpeği veya başka bir evcil hayvanı olur. Hayvanları istismar eden sirkler yerine, artistik-akrobatik gösterilere dayalı dünyanın en meşhur sirki “Cirque du Soleil”in bu ülkeden çıkmış olması pek tesadüf sayılmaz.

devami

Duyuru, Tanıtım »

Bir Sefaradın Gözünden Osmanlı Dünyası

Bir Sefaradın Kaleminden 1622′ler İstanbul’u ve Osmanlılar

Tarih araştırması yapmakta ilk adım konu belirlemek ise ikincisi me’hazların tespiti ve derlenmesi işidir.  Zira her bir me’haz tarih araştırmacısı için “geçmişe açılan gizli geçitler” mesabesindedir.  İncelenen konu ve devri anlayıp tanımada, zamanın ruhunu, mekânın tasviri okumada farklı kapılar aralar araştırmacıya.

Bir diğer açıdan me’hazlar, hâkimin muhakeme esnasında dinlemekle mükellef olduğu şahitler gibidir. Bütün şahitler birbirine denk ifade vermeyecekleri gibi, farklı mehazlara kulak kabartmak da geçmişi farklı ağızlardan duymak demektir.

Tarihçinin temel görevi ise tek bir rivayetin üzerine bina yapmak değil, bütün mehazları çapraz ve karşılıklı okumak,  yeri geldiğinde birbirine “tokuşturmak” ve şüpheci olmak esasına dayanır. devami

Medeniyet »

Vakıf Malı İlahi Mülktür Milliyeti Olmaz

Devlet ne harpte ne de sulh zamanında, sebepsiz yere hususî mülkiyete, yani şahıs malına ve vakıflara el koyamaz. Hatta vakıfların kuruluş şartlarını değiştiremez. Son yıllarda bu yönde çok önemli bir adım atıldı. Bir dönem haksız ve hukuksuz olarak gasbedilen azınlıklara ait vakıf mallarının tespit edilerek  geri verilmesine karar verildi.

Hiç şüphesiz ki hem insan haklarının, hem de adaletin gereği budur. Böylece zamanında yağmalanan vakıf mülkleri asıl sahiplerine ve işlevine iadeye edilmiş olacaktır. Zira mülkün, yani devletin temeli mutlaka adalet olmak zorundadır. devami

Medeniyet, Tarih »

Sende Asker Yok Mudur?!

IV Murad Sultan IV. Murad devri sadrazamlarından  Hâfız Ahmed Paşa iki kez Bağdat seferiyle görevlendirilir. 1625 senesindeki ikinci seferinde Safevi hükümdarı Şah Abbas’ın Şat Suyu’ndan Osmanlı askerine getirilen erzak yolunu kesmesi üzerine orduda bir dağılma ve  infiâl baş gösterir. Sefer kumandanı olan ve şairliği ile de bilinen Hâfız Ahmed Paşa, Muradî mahlasıyla şiirler yazan Sultan IV. Murad’dan manzum bir mektupla yardım talep eder.

            Aldı etrâfı adû imdâda asker yok mudur
Din yolunda baş verir bir merd-i server yok mudur

mısralarıyla başlayan mektuba henüz 13-14 yaşlarında olan IV. Murad aynı vezin ve kâfiyede ve her mısraya denk gelecek bir şekilde mukabelede bulunur. Paşa’nın yardım mektubunun tamamını ve padişahın karşılık olarak verdiği sert ve menfi cevap bu yazımızın konusu olacaktır…

.. devami

Klasik Çağ, Tarih »

Mimar Gözüyle Elif Şafak’ın Son Romanı: Ustam ve Ben

ustam-ve-benÜlkemizde kitapları en çok satan yazar, 3 yıllık bir araştırmanın sonunda yazdığı kitapta, koskoca Selimiye’nin kubbesine dam derse, külhanı kazan dairesi zanneder.

Saray arsasını çorak arazi diye niteleyip, koskoca padişaha törenleri meydanın ortasında izlettirir. Daha o dönemde olayların geçtiği sarayın adını dahi yanlış zikrederse bu neyin göstergesidir acaba? Ben bulamadım, varın siz düşünün biraz da…

devami

Fotoğraflar, Modernleşme Dönemi, Tarih »

Ressam-ı Hazret-i Padişahî: Abdullah Biraderler

Abdullah-Freres

Fotoğrafın Osmanlı ülkesine gelişiyle beraber bu sanata başlayan Abdullah Biraderler, dünya meşhurlarının fotoğraflarını çekerek tarihî bir rol ifa ettiler.

Fotoğraf Osmanlı memleketine bulunduktan hemen sonra, 1842 senesinde geldi. İlk fotoğrafçılar İstanbul’da faaliyete başladı. Abdullah Biraderler bunların en meşhurlarındandır. O devir meşhurlarından, bunlara resim çektirmeyen yok gibidir. Üzerinde eski harflerle Abdullah Birâderler, Latin harfleri ile de Abdullah Frèresyazan bu fotoğraflar, kalitesiyle bugün bile görenleri büyülemektedir.  devami

Medeniyet »

Yabancı Basında Türkiye ve Osmanlılar

Dis basinda osmanlilar

Bu günlerde bir hikmettir yabancı basına müptela olduk, Osmanlıların ayak izlerinde, cilt cilt gazete kütükleri arasında geziniyoruz.

17. asırdan bugüne değin uzanan bir yelpazede, eski gazete sayfaları arasında dolanmak, Türkiye ve Osmanlı’ya dair haberleri kovalamak, adeta “zaman makinesina” binmek gibi. Hele ki söz konusu yabancı basın olunca, Avrupa’dan Amerika’ya hatta Avusturalya’ya Dünya coğrafyasının muhtelif yerlerine bir “eski zaman hayaleti” misali savruluyor insan. devami

Harita »

Osmanlı Coğrafyasından Haritalar

Tarihi haritasız okumak, anlamak, öğretmek ve izah etmek zordur. Hele ki bozkırın tarihini, Eski Dünya kıtasının dört bir yanında at koparmış, seferler, akınlar, göçler ve savaşlar yapmış, devletler kurmuş Türklerin tarihini haritasız ele almak neredeyse imkansızdır.

Bunun gibi tarih boyu onlarca Türk devletlerinin hâkimiyetinde bulunan, yüzyıllarca Türk nüfûzu ve idaresi altında, Haçlı seferlerinden Kudüs’ün fethine “medeniyetler çatışmasına” sahne olan ve sonkertede Osmanlılar elinde “yakın tarihimizin köşe başlarını” işaretleyen Ortadoğu’nun dünü de tıpkı bugünü gibi haritalar olmadan deşifre edilemez. devami