ust
ust_sol
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Duyuru, e-kutuphane, sozlukler »

Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi ve Vankulu Lügati Online Ortamda


$_32

Kütüphanecilik ve yayıncılıkta son zamanlarda dijital teknolojinin kullanımının artması, bizi kitap, kütüphane ve araştırma mefhumlarını yeniden yorumlama noktasına getirdi. Buna bağlı olarak araştırma yapmanın mâhiyeti, süreci ve metodları da değişmekte… Başta araştırmacılar olmak üzere birçok insanın hayatını kolaylaştıran bu sahadaki gelişmelerden biri de kadîm ve yeni lügatlerimizin kullanışlı bir şekilde dijital ortama sunulması oldu.  devami

Tarih »

Nureddin Mahmud b. Zengî’nin Haçlılarla Mücadelesi

Ortaçağ İslâm dünyasında Haçlılara karşı vermiş olduğu mücadele ile tanınan Nureddin Mahmud b. Zengî, Musul Atabegi İmâdeddin Zengî’nin oğludur. Nureddin 11 Şubat 1118’de Haleb’de doğdu. İyi bir eğitim alan Nureddin, gençlik yıllarında askerî kabiliyeti ile ön plana çıktığı için babası ile birlikte seferlere katıldı. İmâdeddin Zengî’nin ölümünden sonra (1146) Haleb’e gelerek Zengîler’in Haleb kolunu kurdu. Musul ve çevresine ise büyük kardeşi I. Seyfeddin Gazi hakim olarak Zengîler’in Musul kolunu tesis etti. Nureddin Mahmud’un tarih sahnesine çıktığı dönem, Haçlıların İslâm dünyasının ortasında, Urfa, Antakya, Kudüs ve Trablus’ta devletçikleri olduğu dönemdir.

devami

Duyuru, Tanıtım »

“Melâmîlik ve Osmânlı Devri Melâmîleri” Kitabı Hakkında Birkaç Söz

Osmanlı Devri MelamileriŞaban Er’in bundan önce yayınlanan “Nahîfî Süleymân Efendi Külliyâtı” kitabında olduğu gibi “akademik bir pâye, makâm ve sâye için yazmadığını” bildirdiği, oryantalist esâslı ve usûllü değil, “Ehl-i Sünnet İ’tikâdı gayreti”yle kaleme aldığını söylediği, Eski[mez] Türkçe [Osmânlıca], Arabça, Farsça yazılmış yüzlerce “orijinal” kaynaktan, Ehl-i Sünnet âlimlerinin eserlerinden istifâdelerle hazırladığını beyân ettiği son eseri “Melâmîlik ve Osmânlı Devri Melâmîleri” isimli büyük boy 638 sayfalık, ciltli eseri Kutupyıldızı Yayınları’ndan çıktı. Onun üslûbuyla yazalım:

                                Âşığım Çâr-ı Yâr’e
                                Ehl-i Beyt-i Muhtâr’e
                                Her {necm-i tâb-dâr}e
                                Melâmîyim, Melâmî!

devami

Kültür »

Türkistan – Erzurum – Sivas Hattında Bir Çay Sohbeti

Cay_SohbetleriArkeolojik kazılarda ele geçen bronz bir kabın içerisinde rastlanan çay yaprağı kalıntıları, çayı tüketen en eski Türk topluluğunun Hunlar olduğunu gösteriyor. Ancak Hunların tüketiminin tarzı ve boyutu hakkında başka bilgiye sahip değiliz.

Bununla birlikte büyük Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevî’ye atfedilen bir menkıbeden, daha 12. yüzyılda, çayın Türk köylüleri arasında misafire ikram edilen bir içecek olarak kullanıldığını öğreniyoruz.

Çay kadehte dîde-efrûz olmalı
Lebrîz ü lebreng ü lebsûz olmalı devami

Tarih »

Tâcın Tek Sahibi: Kraliçe II. Elizabeth

The QueenParlementer monarji dendiği zaman ilk akla gelen İngiltere’de bu hafta itibariyle Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıkışının 63. sene-i devriyesi gerçekleşti. 90 yaşına merdiven dayayan Elizabeth’in tahtı bırakmaya hiç niyeti yok gibi. Şu an tâcın ikinci varisi konumunda olan Galler prensi Charles ise kraliçenin en büyük oğlu. Bu haliyle o da 66 yaşını buldu. devami

Medeniyet, Tarih »

Fatih’in Çocukluk Defteri Efsane Mi Gerçek Mi?

Fatih S. Mehmed_Karakalem

Fatih Sultan Mehmed’e atfedilen “çocukluk defteri” son yıllarda hızla popüler oldu. Nerdeyse hemen herkes tarafından duyuldu. Gerek bir kısım akademisyenler, gerekse bazı müzeler defterin Fatih’e ait olduğunu peşinen kabul etti.

Peki içindeki çizimlerin ne zaman yapıldığına dair hiç ip ucunun olmadı, filigranına bakarak kâğıdın yaşını-üretim yerini tespit etmekten öteye bir bilginin bulunmadığı bu defteri Fatih’e ait varsaymak ne kadar doğru? Çizimlerin geçekten Şehzade Mehmed’in kaleminden çıkmış olma ihtimali ne?

devami

Duyuru, Tanıtım »

On Eser Bir Arada: Süleyman Nahîfî Efendi ve Külliyâtı

Nahifi Süleyman EfendiHazret-i Mevlânâ’nın Mesnevî adlı eserini Türkçe’ye çeviren Osmanlı müellif ve şairlerinden Süleyman Nahîfî Efendi hakkında yeni bir kitap çıktı. Hemen herkes Mesnevî’nin ilk beyti için söylenen şu meşhur mısraları bilir;

            Dinle neyden kim hikâyet etmede

            Ayrılıklardan şikâyet etmede

Fakat söz konusu tercüme beytin, Osmanlı Devleti’nde yetişen ve en büyük şairlerden addedilen Nahîfî’ye ait olduğunu bilen azdır. İşte bu zamana kadar Nahîfî ve eserleri hakkında yapılan ilk ve en etraflı çalışma kitapçılarda yerini aldı. Böylelikle hem edebiyat hem de tarih sahasında eserler yazan Süleyman Nahîfî’nin şu ana kadar yayınlanmamış eserleri gün yüzüne çıktı…

devami

Harita, Modern Çağ, Tarih »

Avrupa ve Yakındoğu Ekseninde Enerji Dönemeci

Enerji güvenliği konusu son yıllarda tekrar gündeme geldi. Alternatif enerji yatırımlarının artırılması, petrol-doğal gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ise tek çözüm. Öte yandan Petrol-gaz ve alternatif enerji kaynakları arasında devam eden yarış, petrol-gaz aleyhine gelişecek gibi gözükmüyor. Ne var ki kömür ile petrol arasındaki yarışı da, kömürün kaybedeceğine kimse inanmıyordu. Asıl mücadele,  petrole hâkim İngilizlerle ile kömür yataklarına sahip Almanların birbirlerine meydan okumasıydı.

devami

Düşünce, Kültür, Medeniyet »

Töreleri ve Tarihleri ile Eşkıyalar

Hukuk ve tarih açısından baktığımızda, toplumların hafızasında romantik yaklaşımlara maruz kalan iki tür suçlu tipi vardır; kabadayılar ve eşkıyalar. Kiminin türkülerde ve halk hikâyelerinde kiminin ise polis ve jandarma arşivlerinde bahisleri geçer. Gazete tefrikalarında, anılarda ve romanlarda adları zikredildir.

Bu yazımızda artık şimdi pek esameleri okunmayan eşkiyaları ele alacağız. hayatlarına, törelerine göz atacak,  masalsı bir havada anlatılan, elde silah dere tepe taban tepen yaşantılarına misafir olacağız. Tarih ve edebiyat alanında haklarındaki  çeşitli yaklaşımları okuyacağız. “Hangisi haklı” sorusunun cevabını arayacağız ?

devami

Belge-Vesika, Tarih »

Osmanlı Tarihinden Bir Garip Kesit: Ressam ve Şantaj

12 Eylül 1901 tarihinde Hariciye Nezareti’ne Rumca bir mektup gönderildi. Nezaretin Tercüme Odası’nda işlem gören bu mektuba bakılırsa, gönderen Sultan II. Abdülhamid dahil imparatorluk ricali aleyhinde bazı mühim sırlara sahipti.

Hayatını tehlikeye atmak istemediğinden, bu sırları gizli kalması şartıyla dönemin Hariciye Nazırı olan Ahmed Tevfik Paşa’ya (1845-1936) aktarmaya hazırdı.

devami