ust
ust_sol
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Tarih »

Tâcın Tek Sahibi: Kraliçe II. Elizabeth

The QueenParlementer monarji dendiği zaman ilk akla gelen İngiltere’de bu hafta itibariyle Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıkışının 63. sene-i devriyesi gerçekleşti. 90 yaşına merdiven dayayan Elizabeth’in tahtı bırakmaya hiç niyeti yok gibi. Şu an tâcın ikinci varisi konumunda olan Galler prensi Charles ise kraliçenin en büyük oğlu. Bu haliyle o da 66 yaşını buldu. devami

Düşünce, Kültür, Medeniyet »

Felaketin Eşiğinde Bir Kutsal Şehir: Mekke

MeccaBir şehir düşünelim, 20 yıl içerisinde geçmişine ait ne varsa imha edilsin. Tüm tarihi ve kültürü imara kurban gitsin. Yerine betonarme uydu kentler kurulsun. Bu varsayım sadece bir felaket senaryosundan ibaret değil.

İslam’ın en kutsal şehri Mekke ’de olan biten tam da bu. Çeyrek asır içerisinde Mekke’deki tarihi eserlerin %95’nde yıkım yapıldı. Tarihi değer taşıyan mekânlar, dini yapılar, kadim mezarlıklar yok edildi. Türbeler dinamitlendi. devami

Medeniyet, Tarih »

Fatih’in Çocukluk Defteri Efsane Mi Gerçek Mi?

Fatih S. Mehmed_Karakalem

Fatih Sultan Mehmed’e atfedilen “çocukluk defteri” son yıllarda hızla popüler oldu. Nerdeyse hemen herkes tarafından duyuldu. Gerek bir kısım akademisyenler, gerekse bazı müzeler defterin Fatih’e ait olduğunu peşinen kabul etti.

Peki içindeki çizimlerin ne zaman yapıldığına dair hiç ip ucunun olmadı, filigranına bakarak kâğıdın yaşını-üretim yerini tespit etmekten öteye bir bilginin bulunmadığı bu defteri Fatih’e ait varsaymak ne kadar doğru? Çizimlerin geçekten Şehzade Mehmed’in kaleminden çıkmış olma ihtimali ne?

devami

Duyuru »

Osmanlı Araştırmaları Kongresi

Uluslar Arası Osmanlı Araştırmaları Kongresi

Osmanlı tarihi araştırmacılarını bir araya getirerek uluslar arası bir kongre toplanıyor.  Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı kongre, Osmanlı tarihi alanında ortaya konan yeni araştırmaları, oluşan son teamülleri önümüze serecek, geniş konseptli olma özelliği ile ileride yapılacak çalışmalara farklı bir perspektif ve dinamik kazandıracak. devami

Duyuru, Tanıtım »

On Eser Bir Arada: Süleyman Nahîfî Efendi ve Külliyâtı

Nahifi Süleyman EfendiHazret-i Mevlânâ’nın Mesnevî adlı eserini Türkçe’ye çeviren Osmanlı müellif ve şairlerinden Süleyman Nahîfî Efendi hakkında yeni bir kitap çıktı. Hemen herkes Mesnevî’nin ilk beyti için söylenen şu meşhur mısraları bilir;

            Dinle neyden kim hikâyet etmede

            Ayrılıklardan şikâyet etmede

Fakat söz konusu tercüme beytin, Osmanlı Devleti’nde yetişen ve en büyük şairlerden addedilen Nahîfî’ye ait olduğunu bilen azdır. İşte bu zamana kadar Nahîfî ve eserleri hakkında yapılan ilk ve en etraflı çalışma kitapçılarda yerini aldı. Böylelikle hem edebiyat hem de tarih sahasında eserler yazan Süleyman Nahîfî’nin şu ana kadar yayınlanmamış eserleri gün yüzüne çıktı…

devami

Video »

Klasik Dönemi Türk Düşünce Tarihi – İhsan Fazlıoğlu

Osmanlı Klasik Dönemi Türk Düşünce Tarihi (14.-18. yüzyıllar)

Meşhur Türk bilim tarihçilerimizden İhsan Fazlıoğlu, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İME), Felsefe Tarihi Kürsüsü’nde hocalık vazifesini yapıyor. İBA’da icra ettiği çeşitli seminer/atölye tarzı faaliyetlere devam ediyor. Ayrıca bu öğretim yılında üniversitede Osmanlı klasik dönemi Türk düşüncesi üzerine seminer veriyor. Entelektüel birikimi, akıcı üslûbu, hoş ve nüktedân anlatışıyla ilgiyi sürekli toplamayı bilen Fazlıoğlu’nun seminer vidyo kayıtlarını alakanıza sunuyoruz. (Son Güncelleme: 4 Ocak 2015devami

Harita, Modern Çağ, Tarih »

Avrupa ve Yakındoğu Ekseninde Enerji Dönemeci

Enerji güvenliği konusu son yıllarda tekrar gündeme geldi. Alternatif enerji yatırımlarının artırılması, petrol-doğal gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ise tek çözüm. Öte yandan Petrol-gaz ve alternatif enerji kaynakları arasında devam eden yarış, petrol-gaz aleyhine gelişecek gibi gözükmüyor. Ne var ki kömür ile petrol arasındaki yarışı da, kömürün kaybedeceğine kimse inanmıyordu. Asıl mücadele,  petrole hâkim İngilizlerle ile kömür yataklarına sahip Almanların birbirlerine meydan okumasıydı.

devami

Düşünce, Kültür, Medeniyet »

Töreleri ve Tarihleri ile Eşkıyalar

Hukuk ve tarih açısından baktığımızda, toplumların hafızasında romantik yaklaşımlara maruz kalan iki tür suçlu tipi vardır; kabadayılar ve eşkıyalar. Kiminin türkülerde ve halk hikâyelerinde kiminin ise polis ve jandarma arşivlerinde bahisleri geçer. Gazete tefrikalarında, anılarda ve romanlarda adları zikredildir.

Bu yazımızda artık şimdi pek esameleri okunmayan eşkiyaları ele alacağız. hayatlarına, törelerine göz atacak,  masalsı bir havada anlatılan, elde silah dere tepe taban tepen yaşantılarına misafir olacağız. Tarih ve edebiyat alanında haklarındaki  çeşitli yaklaşımları okuyacağız. “Hangisi haklı” sorusunun cevabını arayacağız ?

devami

Belge-Vesika, Tarih »

Osmanlı Tarihinden Bir Garip Kesit: Ressam ve Şantaj

12 Eylül 1901 tarihinde Hariciye Nezareti’ne Rumca bir mektup gönderildi. Nezaretin Tercüme Odası’nda işlem gören bu mektuba bakılırsa, gönderen Sultan II. Abdülhamid dahil imparatorluk ricali aleyhinde bazı mühim sırlara sahipti.

Hayatını tehlikeye atmak istemediğinden, bu sırları gizli kalması şartıyla dönemin Hariciye Nazırı olan Ahmed Tevfik Paşa’ya (1845-1936) aktarmaya hazırdı.

devami

Düşünce, Medeniyet »

Dijital Kütüphaneler Ağır Aksak

ekitapBir süredir Türkiye’nin hatırı sayılır kütüphanelerinden Atatürk Kitaplığı, hummalı bir çalışma ile telifi bitmiş eserleri dijital ortama aktarma çalışması yürütüyordu. Kalkınma Ajansı aracılığı ile büyük ölçüde Avrupa Birliği tarafından fonlanan Atatürk Kitaplığı sayısallaştırma projesinin nihayete ermesini hepimiz heyecanla bekliyorduk. Aslında çok büyük beklentilerimiz yoktu ama bir “garabet”  ile karşılaşmayı da ummuyorduk. devami