ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Sultan Mahmud Türbesi Haziresinde Kitabe

II. Mahmdu Turbesi

II. Mahmud Türbesi

Divanyolun’da bir protokol mezarlığı,  II.Mahmud Türbesi!  Türbe hazîresinde nereyedeyse İmparatorluk Türkiyesinin 19. asrı yatmakta. Hanedan mensupları, ünlü devlet adamları, şairler, mütefekkirler,  önemli bürokratlar ve sultanlar (Sultan II.Mahmud, Sultan Aziz, Sultan Hamid)…  Barok stilinin sona ermesiyle mekanda empire uslubunun ince örnekleri uygulanmış, mezar mermerleri,  kitabeleri, lahitleri  dahi yapılırken bu üsluba sâdık kalınmış.

Yanda bu hazirede medfûn Lofçalı İbrahim Derviş Paşa’nın mezar kitabesi görlüyor, Kitabede;

Mezartasi,lofcalı_ibrahim_dervis_pasa2

Kitabe 1

Mezartasi,lofcalı_ibrahim_dervis_pasa

Kitabe 2

Hüve’l Hallaku’l Bâki
Müşiran-ı izâm
Ve mücâhidîn-i kirâm-ı
Saltanat-ı seniyyeden
Umum Rumeli
Fevka’lade kumandanı
Lofçalı İbrahim
Derviş Paşa’nın
Ruhuna lillahi’l Fatiha

Tarih-i irtihali fi 10 Muharremü’l Haram
sene 1314

yazıyor….

7 Yorum »

Yorum Yazın