ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Nesayi’ül-Vüzera V’el-Ümerâ (Devlet Adamına Öğütler) – Sarı Mehmet Paşa

devlet_adamlarina_ogutler_Nesayi’ül-Vüzera V’el-Ümerâ ( Kitâb-ı Güldeste ) 

Defterdar Sarı Mehmed Paşa (ö.1717) tarafından kaleme alınmış , vezirlere ve bazı devlet üst düzey devlet adamlarına nasihatler içeren bir eserdir. Ayrıca devrinin sosyal  durumuna ışık tutması açısından önemlidir.  1935 yılında Amerika’da İngilizce tercümesi ile basılmış, Türkiyede ise 1969 yılında Hüseyin Ragıp Uğural tarafından sadeleştirilerek devlet adamına nasihatler ismi ile neşr edilmiştir.

Müellif  Küçük yaşta maliye bürolarında çalışmaya başlamış ve Başdefterdarlık makamına kadar yükselmiştir. Rakiplerinin aleyhindeki faaliyetleri sonucu 1717 senesinde idam edilmiştir.

Sarı Mehmed Paşanın devlet adamlığının yanı sıra bir diğer özelliğide tarihçiliğidir. 1656-1704 yıllarını kapsayan Zübde-i Vekayiat adlı bir eseri daha mevcuttur. Eserinde bizzat kendi yaşadığı dönemi yazması bakından önemli bir kaynaktır.

  • Devlet Adamına Öğütler - Sarı Mehmet Paşa
  • Yorum Yazın