ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Fatih Türbesinde Osmalıca İbare

Fatih turbesi2

Fatih turbesi giris kapi kitabesi 1Fatih’de , Sultan Mehmed’in semt’e adını veren türbesinde, camekanlı bölünden türbeye girişte üstte !…
Bir ibare;

“Hüve’l  hallâk’ul-bâki”
“Küllü nefsin zâikatul mevt”
[ankebut 57]   yazıyor..

Altına ise Osmanlıca olarak ;

Cenâb-ı hazreti Abdülhamid han kıldırub tahrîr
Bu pür-nûr  merkade bu âyeti vaz etti ibred-gîr
1199
ifadesi yer alıyor.

Fatih Sultan Mehmed türbesi 18. asır sonunda İstanbul’u tahrip eden büyük zelzelede yıkılmış , III. Mustafa tarafından devrin üslubuna göre yeniden inşa ettirilmiştir. Bundan sonra 1782 yılında çıkan büyük İstanbul yangınında Türbenin pek çok bölümü yanmış, bu kez I. Abdülhamid tarafından inşa tarzı değiştirilmeden özellikle ahşap kısımları yenilenmek suretiyle yaptırılmıştır.

Fatih turbesi giris kapi kitabesi 2

Bu inşa sırasında kapının iç tarafına I. Abdülhamid tarafından mermer üzerine yazılmış yukarıdaki ibare konulmuştur.

3 Yorum »

Yorum Yazın