ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Tahrir Sistemi ve Tapu Tahrir Defterleri

Kanuni Sultan Süleyman devrine ait, Kerkük Livası mufassal tahrir defterinden bir yaprak

Dört, beş  yüzyıl önce Osmanlı İmparatorluğunun her bir köşesindeki sipahiyi, köylüyü, yollar üzerindeki derbentleri bekleyen, yol yada köprü tamir eden veya kervansaraylara hizmet eden insanları, madencileri,  güherçileci, şapçıları, yağcıları, tuzcular ve diğer türlü türlü görevler üstlenmiş çeşitli sınıflara mensup halkı ve nihayetinde üretilen mahsulleri, alınan vergileri, pazar ve gümrük yerlerini “Tapu Tahrir” defterleri sayesinde öğrenmek mümkümdür.

Bu defterler, İmparatorluk denilen bu muazzam makinenin çarklarının nasıl işlediğini anlamak bakımından en önemlimli kaynaklardan birisidir.

Tahrir Nedir ?

Osmanlı devletinde fethedilen yerlerde uygulanacak idari teşkilat ve sistem çerçevesinde, tayin olunan heyetler marifetiyle nüfus, arazi ve emlakin tespit ve kaydedilmesi işlemine tahrir bu bilgilerin kaydedildiği deftere de tapu tahrir defteri denirdi.

Bu kayıtlar düzenli olarak  tutulur ve bir bölgenin fethedilmesi ardından hemen ilk tahrir yapılırdı. Vergi gelirlerinde ki artış – azalışlar yada yeni bir padişahın tahta çıkması gibi sebeplerle de ortalama 15 – 30 yılda  bir yenilenirdi.

Arazi tahrir sistemi Osmanlılardan önce İslam, Türk-İslam ve Moğol  devletlerinde de uygulanmaktaydı. Ortadoğu devlet yapısında gelenekselleşen bu sistemi Araplar Mısır ve İspanya’da,  Selçuklular İran’da, İlhanlılar İranve Hindistanda daha önce  uygulamışlardı.

Neden Tahrir Yapılır ?

Tahrir en başta timar sisteminin bir gereği olarak bölgedeki gelir kaynaklarının tespiti maksadına dayanıyordu. Tahrirde şehir, kasaba, köy ve çiftlikler birer birer dolaşılarak buralarda oturan vergi mükellefleri, içlerinde vergiden muaf olanlar varsa hangi vergiden ne sebeple muaf oldukları yazılır; bunun yanında topraklı ve topraksız köylüler,  evli ve bekar haneler, meslek gurupları, ilmiyeye mensupları, ihtiyar ve sakatlar ayrı ayrı kaydolunurdu.  Her köyün merası, ormanı, korusu, yaylağı, kışlağı, çayırı cins cins gösterilerek yetiştirilen mahsuller ve senede vermekle mükellef olunan vergi miktarı deftere geçirilirdi.

Ancak bir bölgenin tahriri oranın yalnızca gelirlerinin tespitinden ibaret değildi. Bunun yanı sıra bölgedeki vakıfların, konar-göçer teşekküllerin, piyade ve müsellemlerin ayrı ayrı tahrirleri de yapılır ve bunlara ait defterler hazırlanırdı.

Hazine-i evrak ( devlet arşivi ) I. Depo , sabit camekanlı dolaplar

Nişancı’nın Sorumluluğunda
Tahrir işlemi merkezi bürokraside Tevki‘nin (Nişancı) nezareti altında yürütülür, bölgede tahrir işlemini idare edene de il-yazıcısı, tahrir emini, vilâyet kâtibi, mübâşir veya muharrir denirdi. İl yazıcısının riyasetinde defterin yazılması ve düzenlenmesini üzerine alan, işin tekniğini iyi bilen bir de kâtipler bulunmaktaydı. Ayrıca tahrir işlemi her bölgenin kâdısının da gözetimi ve denetimi altında yürütülmekteydi

Bu işlemde il-yazıcısının istediği bütün yardımı devletin mali idari ve adli teşkilatı yapmağa mecburdu. Tahrir de tutulan ve İl yazıcısının elinde merkeze götürülen deftere mufassal [tafsilatlı-ayrıntılı] defter denirdi. Bundan sonra mufassal defterin kısaltılmış şekli olarak köylerdeki reâyâ ile kasaba ve şehir halkı isimlerinin kalem kalem yazılmadığı ancak teşkilat, köy adları ve  yıllık hasılatın toplu olarak kaydedildiği icmâl veya mücmel defteri hazırlanırdı.

 

Kamaniçe (Podolya) Eyaleti (Ukrayna) Mufassal Defteri, Tıpkıbasım

Defterler Usulleri:
Bundan başka bir bölgede iki tahrir arasında geçen zaman zarfında yapılan muamelelerin, idari değişikliklerin ve timar tevcihlerinin, verilen vergi muafiyetlerinin vs sürekli işlendiği icmal defteri benzeri rûznâmçe yada derdest [günlük] adı verilen bir defter tutuluyordu. Bu defteler Dîvân-ı hümâyûn’un tahvil kaleminde muhafaza edildiğinden sonradan tahvil defterleri olarak anılmıştır.

Tahrir usulünün 16. asır sonuna kadar muntazam bir şekilde devam ettiği, on yedinci yüzyıl ortalarından itibaren çeşitli sebeplerle yavaş yavaş terk edilerek yerini yeni usullere bıraktığı anlaşılmaktadır.

Tahrir Defterlerinin Önemi

Dört beş yüzyıl önce İmparatorluk Türkiye’sinin her köşesindeki sipahiyi,  toprağa bağlı köylüyü, yollar üzerindeki derbentleri bekleyen, yol ve köprü tamir eden yahut kervansaraylara hizmet eden insanları, madenci,  güherçileci, şapçı, yağcı, tuzcu vb türlü mükellefiyetleri olan halkı ve nihayet üretilen mahsulleri, alınan vergileri, pazar ve gümrük mahallerini bu defterler sayesinde görmek; imparatorluk denilen bu muazzam makinenin çarklarının nasıl işlediğini anlamak bakımından çok önemlidir.

Ayrıca üç kıtaya yayılmış İmparatorluğun topraklarında bugün kurulan yeni devletlerin tarihini tam olarak yazmak da ancak; bölgenin askeri, ekonomik ve sosyal yönünü ortaya koyan bu defterlerle mümkündür

Bugün elde mevcut bulunan tapu tahrir defterleri Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) ile Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunmaktadır.

 

Bibliyografya
İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, ttk, ank., 1988
S.Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir ?, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, IST 2001 , s46-58 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,  MEB, İst – 1983, Tahrir  Maddesi, c.III, s.376

Salto

Bosna livasi mufassal tahrir defteri

Bosna livası mufassal tahrir defterinden bir sayfa

Bosna livasi mufassal tahrir defteri 2

Bosna livası mufassal tahrir defterinden bir sayfa

Hersek livasinin Propoli kazasi nufus ve hasilatini gosteren mufassal tahrir

Hersek livasının Propoli kazasi nüfus ve hasılatını gösterir mufassal tahrir defterinden

 
16 yuzyilda harput

Tahrir defterlerinden de istifadeyle hazırlanmış bir araştırma ; 16 Yüzyilda Harput (1518-1566)

16 yuzyilda larende

Tahrir defterlerinden yararlanılarak hazırlanmış bir araştırma; XVI.Yüzyil Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus

 

Örnek makaleler için tıklayınız :

1526 tarihli Maraş Mufassal  ve 1527  tarihli İcmal Defteri Maraş Tapu Tahrir Defteri esas alınarak hazırlanmış bir makale “ XVI. Yüzyılda güvercinlik kazâsı,İbrahim Solak
Tapu tahrir ve maliyeden müdevver defterlerden istifade edilerek hazırlanmış bir makale : Tapu tahrir ve maliyeden müdevver defterlere göre Rumeli’de ihtida hareketleri (1432-1482), Hava Selçuk

Tahrir defterleri yayın bibliyografyası için tıklayınız

 

95 Yorum »

 • orhan diyor ki:

  Daha önce çok zor şartlarda dedemize ait olduğunu düşündüğümüz gayrimenkullerin arşivlerine ulaştık …bu işte uzmanlaştık sayenizde ..saolun ….Bulamayan arkadaşlarada yardımcı olurum burdan

 • elif güney diyor ki:

  merhaba Trabzon akçabat of ve sürmene üzerinde soyumu araştırmaya çalışıyorum kurumehmetoğulları süllalesi olarak 1840 nüfus sayımında akçaabatta tek hane olarak gözüküyorken aynı isimde of araklı mıntıkasında 1838 yılı nufüs sayımında farklı yerleşkelerde sülalemizin ismine rastladım fakat bir bağlantı kuramadımçünkü kimsenin bildikleri birbiriyle örtüşmüyor akçabattaki haneden gelen bizlerin sadece bir hane olarak bulunması ve o sayımdaki çocuklarından sadece kendi dedemiz olan çocuktan bilgimiz var ama kardeşlere ne oldu nereye gittiler bulamadım açıkçası nasıl bir izleyeceğimi bilemiyorum bana bu konud yardımcı olabilir misiniz acaba

  • verda AKÇAL diyor ki:

   benim dedem şeyhül hattatin laz ömer vasfi Trabzon akçabattan istanbula gelmiş geliş tarihi bilinmiyor ölüm tarihi 1240/1825 saray hocası olarak 40 yıl çalışmış babası hacı mustafa efendi bir yakınlığımız olabilirmi

 • Nazif Mandacı diyor ki:

  Merhabalar,
  İskeçe civarından göç etmiş ailemin geçmişini araştırıyorum ve büyükçe bir soyağacı oluşturdum. aşağı yukarı 1800lerin ortasına kadar geldim ama dedemin dedesinden ötesini bilemiyorum, fakat bazı ipuçları var. tahrir defterleri iskeçenin küçüköksüzlü, inhanlı, bekabası vs. gibi köylerinde toprak sahibi olan aile mensuplarına dair kayıtları da içeriyor diye düşünüyorum. bunları başbakanlık arşivinde bulabilmem mümkün mü? Eğer araştırırsam sizce kaçıncı yüzyıla kadar geri gidebilirim. Sevgiler

 • göksel şenyurt diyor ki:

  ordu merkez erenli köyü ne ait bilgileri nassıl ve nereden ulaşabilirim.

 • AHMET ALTAN diyor ki:

  yozgat sarıkaya akbucak köyü bilgilerine nasıl ulaşa bilirim

 • Yeşim diyor ki:

  1938 tapu tahrir kayıtlarında büyük dedemin vergi ödediğini öğrendik fakat o belgelere ait arsaları bulamıyoruz,bize bir yol gösterirse biz çok seviniriz

 • kemal uğuz diyor ki:

  dedem 1923 yılında selanik karaferyadan urla yagcılar koyune mubadil olarak gelmis lakabı mustafa cavus uzerıne bir cok iskan verilmiş bu kayıtlara ulasamadım urla tapu dairesinde 1950 yangıncıkmıs ankara cumhuriye arjivlerinden her hangi kayıta rastlayamadım bu kayıtlara özel idareden ulasabilirmiyim saygılarımla

 • Taner YAZAN diyor ki:

  Antalya Akseki Kökenliyim Herkesin Sorduğu Gibi Bizimde Dedelerimizin Bu Bölgede Yerleri Olduğu ve Kimsenin Bilgisi Olmadığı Hakkında Aile İçinde Konuşulanlar Vardı Yıllardır. Geçtiğimiz Haftalarda Tatil Amaçlı Antalya Bölgesine Gittiğimizde Birde Memleketi Görelim Dedik ve Aksekiye Çıktık Orada Yaşayan Eski İnsanlarla Sohbet Ettik ve Ailemizi Herkes Tanıyor Ve Buralarda Çok Yerleriniz Var Gelin Sahip Çıkın Şeklinde Söylemleri Oldu. Tapu Müdürlüğüne Gidip Sorgulattığımda Sadece Cumhuriyet Dönemi Kayıtlı TC Kimlik Numarası Olanlar İçin Sorgulama Yapabileceklerini Söyledirler Fakat Bizim Kayıtlar Cumhuriyet Öncesine Dayanmalı Bunların Araştırması Nasıl Yapılır Nasıl Bir Yol İzlememliyiz, Bilgisi Olan Varsa ve Yardımcı Olursa Sevinirim. taneryazan@gmail.com

 • Ahmet diyor ki:

  Merhaba büyükdedem manastır kayalar kazasından gelme Zeynel Abidin Efendi. Kendisi 18 Ağustos 1334 (1918) tarihinde Meclisi idare amirliğinde bulunmuş yani meclisi mebusanda. Oğlu Yusuf ve kızı Saadet (mübadele ile Türkiye'ye gelmişler) 1948 'de Taşkıran soyadını almışlar. Daha sonra Konya Akşehir'de yaşadığını öğrendik. Fakat gerekli olan evrakları nasıl bulabileceğimi bilmiyorum. Konya nüfus kayıtları veya tapu tahrir defterleri veya temettuat defterlerine ulaşabileceğim bir link veya bir yer var mı?
  Teşekkür ederim

Yorum Yazın