ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Balkanlar ve Göç – 1.Bölüm

Kısmî Özet:

Prof. Kemal Karpat demografik çalışmalarında 19. asır’a kadar Anadolu’ya göç ettirilen Türk ve Müslümanların sayısına dair 9 milyon rakamını verir. Bunun 7 milyonunu Girit ve Ege adalarında içine alan balkanlardan, 2 milyonunun ise Kırım Kafkasya ve Arap yarımadasından gelenlerin oluşturduğunu belirtmektedir.
……

Balkanlardan gelen ilk göç dalgası 2. Viyana kuşatmasının başarısızlığı ardından yaşanır. 1683-1699 arası Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında Osmanlı çekilince Üsküb’e kadar sarkan Avusturya ordusu, Türklerin Edirne’den sonra Balkanlardaki en büyük 2. Merkezi olan şehri yakar. Böylece 14. asırın 2. yarısından beri Osmanlı Türk yerleşimi olan Üsküp boşalır 40 bin olan nüfusu 10 binlere düşer.
…..
Fakat balkanlardan gelen en büyük kitlesel göç 19 asırda meydana gelir. Bunun sebebi ayrılıkçı Sırpların başlattığı isyandır. İsyancıların yaptığı ilk hareket kırsaldaki Türk mülklerini yakıp yağmalamak ve halkı şehirlere göçe zorlamaktır. Sonra sıra şehirlere de gelecektir.

10 yıl süren ayaklanmalar sonucu 200 bin civarında insanın göç’e maruz kalmıştır. Fakat bu göçler zincirin sadece bir halkasını oluşturmaktadır.

 

Yorum Yazın