ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Mızıkayı Hümayun Marşları

Marche Sultan Rechad1826 haziranında Yeniçeri Ocağı söndürülünce, kökleri 465 sene öncesine uzanan bu devasa kurumla bağlantılı diğer teşkilatlarda lağv edildi. Bektaşi dergâhları kapatıldı. Pek çok kapıkulu teşkilatı ilga edildi. Bu arada Mehterhane de mehteran ile birilkte tarihe tarihe karıştı. Zaten vaka-i hayriye’nin hengamesinde mehterane de yerle bir olmuştu.

Giuseppe_Donizetti. Pasha. jpg

Giuseppe Donizetti Paşa

***

Yeniçeriliğin yerine batılı tarzda yeni bir ordu kuran Sultan Mahmud, Mehterhane-i Hümayun’un yerine de , “Mızıka-yı Hümayun” adıyla batı standartlarında askeri bir bando teşkil etti. 1828′de tesis edilen kurumun başına İtalyan asıllı müzisyen Giuseppe Donizetti Paşa getirildi. Böylece devlet eliyle batılı madana ilk musiki girişimi yapılmış oluyordu. Bundan sonra Mızıka-yı Hümayun’un borusundan batı uslubunda Osmanlı marşları ( Euro Ottoman ) dinlenir oldu.

istiklal marsi komposizyon

İstiklal Marşının ilk basımının kapak kompozisyonu

***

Sultan Mahmud’dan itibaren her padişahın cülusunda bir marş bestelenir ve o marş saltanatı müddetince imparatorluğun resmi marşı sayılırdı. ( Reşadiye Marşı [Marche de sa Majeste Imperiale Le Sultan Mohammed V], Hamidiye marşı gibi… )

İttihat ve Terakki bir darbeyle imparatorluğun yönetimini gaspettikten sonra bazı kendi bestelerine Mızıka-yı Hümayun’a seslendirterek propaganda vesilesi olarak kullanmaya başladı. Bunlardan Neşide-i Zafer marşı (Vicdan-ı Muazzam) en çok dikkat çekenlerden birisidir. İttihatçılar için bestelendiği aşikar olan marş, belki de İmparatorluk Türkiyesinin son demlerinde en çok terennüm edilen nağmelerden birisiydi.

Kurum 1932′de Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası, 1957′de ise Cumhurbaşkanı Senfonu Orkestrası adını aldı.

İşte kayıt tarihleri 1904-10 arasında değişen 78 devirli taş plaktan dijital ortama aktarılmış 21 marş:

Flash required

8 Yorum »

Yorum Yazın