ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Nakîbüleşraflık Nedir ?

Nakîbüleşraf biyografileri ilk defa Ahmed Rifat Efendi tarafından tarafından 19. yüzyılda bir araya getirilmiş ve Devhatü’n-Nukabâ ayıla (İstanbul 1283) adıyla basılmıştır.

Dolayısıyla Osmanlı Devletinde nakibüleşraflar hakkındaki ilk biyografik eserdir. Eser 1500′den  itibaren 1800′lü senelere kadar Nakîbü’l-eşrâflık görevinde bulunan  toplam 62 kişinin biyografisini verir.

Hasan Yüksel-M. Fatih Köksal tarafından “Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakibüleşraflar” adıyla yeni harflerle yayına hazırlanmıştır. Ahmed Rifat, Devhatü’n-nukabâ, Haz: Hasan Yüksel-M. Fatih Köksal, 1998 Sivas

Nakîbü’l-eşrâflık Nedir ?

Nakîbü’l-eşrâflar, eyalet, sancak ve diğer yerleşim birimlerindeki vekilleri vasıtasıyla bütün seyyid ve şeriflerin soy, isim ve şecerelerini kapsayan defterleri tutarlardı. Şecere-i Tayyibe adı verilen bu defterler Hz. Peygamberin soyundan geldikleri belgelenen kişilerin soykütükleri yanısıra evladı, ahvali, ahlakı, ikametgahı, görev ve durumları gibi bilgileri içerirdi.

Seyid ve Şerifler kanuna aykırı bir tutum ve davranışları görüldüğünde veya herhangibiri suç işledikşerinde Merkeze Nakîbü’l-eşrâf taşrada ise vekilleri olan nakîbü’l-eşrâf kaymakamları tarafından yargılanır, gerekli cezaya çarptırılırlardı. Yöneticiler ve kadılar bu işe karışamazlardı.

Seyyid ve Şeriflerin haklarının korunması, muaf tutuldukları bazı kamu yükümlülüklerinin veya vergilerin tahsil edilmemesi,  askerlik muafiyetlerinin uygunlanması yahut Seyyitlik veya Şeriflik iddasıyla ortaya çıkanların durumlarının tespiti Nakîbü’l-eşrâf’ın takibinda olan işlerdi.

Ahmet Rıfat, Devhatü'n Nukabâ

2 Yorum »

Yorum Yazın