ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Sözlük – Lugat Bölümü Yenilendi !

Sosyal bilimler alanında araştırmacıların en fazla ihtiyaç duyduğu müracaat kaynaklarının başında hiç şüphesiz ki sözlükler gelir. Fakat maalesef bizde lügat yazım geleneği “henüz” tam anlamıyla yerleşmiş değildir. Bazı ferdi gayretlerle yazılan birkaç Osmanlıca ansiklopedik lügat dışında bu sahada çok da fazla eserden söz edilemez.

Andreas Tietze’nin çalışmaları hariç, adam akıllı yapılmış Türkçe’nin bir etimolojik lügatı bile elimizde yoktur. Bu türden çalışmaları destelemek üzere kurulmuş devlet kurumlarımız, inceltme işaretini kaldırıp kondurmaktan, “belit”, “dikit”, “çözüt” gibi kerih kelimeleri dile angaje etmekten kendini alıp da ciddi araştırmalar malesef ortaya koyamamıştır.

Hâlbuki arkamızda 1000 senelik bir Anadolu Türkçesi mazisi, önümüzde ise bu maziyi öğrenmek arzusu duyan, hatta mecburiyetinde olan bir nesil olduğu hakikattir. Bu bağlamda Tarih ve Medeniyet olarak elektronik sözlük kütüphanesi kurmaya kadar verdik. Ferdi gayretlerimizde bulup derleyebildiğimiz eserleri sayfamızda bir araya toplayarak öğrencilerin, araştırmacıların, meraklılarının ve bilim dünyasının kolaylıkla ulaşımına sunmayı hedefliyoruz.

Sözlük Kütüphanesi – Tıklayınız

Yorum Yazın