ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Osmanoğulları: Sürüldüler Ama Bitmediler

1924′te sürülen Osmanlı Hanedanının hayattaki 300 üyesinin neredeyse tamamı yurt dışında. Şehzade ve sultanlardan sadece Harun Efendi ile 3 çocuğu ve 6 torununun yanı sıra Safvet Neslişah Sultan İstanbul’da yaşıyor.

Osmanoğulları için 89 sene önce sürgün kanununun çıktığı 3 Mart 1924 günü, son padişah Sultan Mehmed Vahideddin Han, son halife Abdülmecid Efendi ve şehzade unvanını taşıyan 35 kişiyle birlikte ailenin toplam 37 erkek üyesi bulunuyordu.

Ancak başka ülkelerdekinden farklı olarak bizdeki sürgünün kapsamı çok geniş tutulmuştu.

Yazar İbrahim Pazan Bey’in 10 Mart 2013 tarihli Türkiye Gazetesi’ndeki yazısıdır.

Osmanoğulları için 89 sene önce sürgün kanununun çıktığı 3 Mart 1924 günü, son padişah Sultan Mehmed Vahideddin Han, son halife Abdülmecid Efendi ve şehzade unvanını taşıyan 35 kişiyle birlikte ailenin toplam 37 erkek üyesi bulunuyordu. Ancak başka ülkelerdekinden farklı olarak bizdeki sürgünün kapsamı çok geniş tutulmuştu.

Sultan denilen padişah ve şehzade kızları (42 kişi), bu sultanların sultanzade denilen erkek (16 kişi) ve hanımsultan denilen kız çocukları (16 kişi), ayrıca buraya kadar sayılanların zevc (18 kişi) ve zevceleri (27 kişi) ile birlikte kanunun saydığı kişi sayısı 156′yı bulmaktaydı.

Aralarında Seniha Sultan gibi 72 yaşında pir-i fani olan da vardı, Melike Hanımsultan gibi annesinin kucağında 15 günlük bebek olan da. Ayrıca kanunen sürgüne gitmesi gerekmediği halde, çocuklarından ayrılamayan anneler, annelerinden ayrılamayan çocuklar, kızı ölmüş bulunduğu için torunlarıyla giden anneanneler, kalfa, ağa, mürebbiye, muallim gibi efendilerinden ayrılamayan ve bendegân denilen hizmetlilerle birlikte gerçek sürgün sayısı 250′yi geçiyordu.

10 GÜN İÇİNDE TÜRKİYE’Yİ TERK EDİN”
Resmî adıyla “Hilâfetin ilgâsına ve Hanedan-ı Osmanî’nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair 3 Mart 1340 (1924) tarih ve 431 numaralı kanun” 13 maddeyi ihtiva ediyordu. 3. maddede “İkinci maddede mezkûr kimseler işbu kanunun ilânı tarihinden itibaren azami on gün zarfında Türkiye Cumhuriyeti arazisini terke mecburdurlar” deniyordu.

Ancak kanun kapsamına giren hanedan üyeleri ve mensuplarından, o sırada hasta yatağında yatmakta olan Sultan Beşinci Murad Han’ın kızı Fatma Sultan ile eşi ve üç çocuğu hariç hiçbirisi sözü edilen 10 günlük süreyi kullanamamışlardır. Kanun, 6 Mart 1924 tarihli Resmi Gazetede yayınlandığına göre vatanı terk için son gün 15 Mart olmalıydı.

Hâlbuki Halife Abdülmecid Efendi, oğlu Ömer Faruk Efendi, kızı, zevceleri ve üç kişilik maiyeti, daha 4 Mart sabahı Dolmabahçe Sarayı’ndan alınarak otomobillerle Çatalca’ya getirilip Simplon Ekspresi’ne bindirildiler. Vatanı terk için şehzadelere 6 Mart’ın başladığı gece yarısına kadar 48 saat, sultanlara ve diğerlerine ise 1 hafta mühlet verilmişti. Dolayısıyla 10 Mart günü bittiğinde, o sırada zaten yurt dışında olanlar ile Fatma Sultan ve ailesi haricinde, kanunun saydığı kişilerin tamamı vatan topraklarını terk etmiş bulunmaktaydı.

LİSTEDE HANEDANDAN 37 ERKEK
Hanedanın padişah sulbünden inen ve sürgün listesinde ismi bulunan 37 erkek üyesinden yedisi, kanunun çıktığı tarihte zaten yurt dışında bulunuyordu. Aslında sürgün en önce onlar için başlamıştı. Bunlardan İtalya’da bulunan Sultan Vahîdeddin ve oğlu Mehmed Ertuğrul Efendi zaten 18 Kasım 1922′den beri sürgündeydiler. Osman Ertuğrul Efendi ile babası Mehmed Burhaneddin Efendi ve ağabeyi Mehmed Fahreddin Efendi de o sırada Viyana’da idi. Abdürrahim Hayri Efendi Roma’da, Osman Fuad Efendi ise İsviçre’de idiler. Sultan Abdülmecid’in kızı ve son sadrazamlardan Damad Mehmed Ferid Paşa’nın zevcesi Mediha Sultan da, 1922 yılında eşiyle birlikte Fransa’ya gitmişti.

ŞEHZADELER ERTUĞRUL YATI’NDA…
Sürgüne giden 37 Osmanoğlundan 11′inin birlikte bulunduğu bir resim. Şehzadeler 1909 sonbaharında Ertuğrul Yatı’nda. Soldan sağa oturanlar; Şehzade Mehmed Seyfeddin, Abdülmecid, Mehmed Vahîdeddin, Mehmed Ziyaeddin, İbrahim Tevfik Efendiler. Ayaktakiler soldan sağa; Şehzade Mehmed Cemaleddin, Ömer Hilmi, Mahmud Necmeddin (sürgünden önce vefat etmiştir), Ahmed Nihad, Mehmed Abdülhalim, Osman Fuad ve Ömer Faruk Efendiler.

Hayattaki Osmanoğulları soyağacı

Sürgün, erkekler için 50 yıl sürdü
1924 yılında başlayan sürgün hayatı, kadınlar için 28, erkekler için 50 yıl devam etti. 23 Haziran 1952′de hanedanın kadın üyelerinin vatana dönmesine imkân veren kanun çıktığında, 1924′teki sürgün listesinde bulunan 42 sultandan 17′si, aradan geçen 28 yıl içinde vefat etmiş bulunuyordu. Diğerlerinin de bu izinden faydalanıp sürekli kalmak için vatana dönmesi son derece zordu.

Aradan yarım asır geçtikten sonra 15 Mayıs 1974′te hanedanın erkek üyeleri için de vatana giriş izni verildiği zaman 1924 Martında vatandan çıkarılan 37 erkek üyeden sadece 10′nu hayatta bulunuyordu. Artık yaşları ilerlemiş, çoğunun İstanbul’da ne arkadaşları, ne de akrabaları kalmıştı.

Çoğu vatanı terk ederken birkaç sene sonra bu hatadan vazgeçileceği ve geri dönecekleri konusunda umut içindeydiler. Ama dünyanın dört bir yanına öyle bir savruldular, hayat değirmeninin taşları arasında, bitmek bilmeyen uzun seneler boyunca öyle bir öğütüldüler ki hâlâ varlıklarını sürdürebilmeleri başka bir aile için kanaatime göre imkânsızdı.

İbrahim Pazan Bey’in hazırladığı, Osman Ertuğrul Osmanoğlu Efendi’nin hayatını anlatan “Son Saraylı” kitabı

89 sene önce tren ve gemilerle vatanı terke etmeye mecbur bırakılan 250 kişiden sadece bir kişi hayattadır. O da şu anda Beyrut’ta yaşayan 1922 doğumlu Bilun Hanımsultan olup Sultan Abdülmecid Han’ın torunu Fatma Zehra Sultan’ın kızıdır.

Bugün hayatta olan 25 şehzadeden sadece biri Azizî olup diğerleri Mecidî’dir. Mecidî olanların 2′si, Sultan Abdülmecid Han’ın padişah olmayan oğlu Mehmed Burhaneddin Efendi’nin torunlarıdır. Diğerlerinin 6′sı Muradî, 9′u Hamidî ve 7′si Reşadî’dir. 25 şehzadeden 3′ü 1974′de sürgünün kaldırılmasından sonra İstanbul’da doğmuştur. Diğerlerinin 13′ü sürgün devam ederken, 9′u da sürgünün kaldırılmasından sonra yurt dışında, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, Suriye, Mısır ve Lübnan’da doğmuştur.

Aralarında en yaşlı olanı, 23 Haziran 1924 Paris doğumlu Osman Bayezid Efendi olup hanedan reisidir. Sultan Abdülmecid Han’ın padişah olmayan oğlu Mehmed Burhaneddin Efendi’nin oğlu İbrahim Tevfik Efendi’nin oğludur ve Sultan Osman Gazi’nin 22. kuşaktan torunudur. En genç şehzade olan, 6 Haziran 2012 Londra doğumlu Ziya Reşad Efendi ise Sultan Osman Gazi’nin 25. kuşaktan torunudur.

Hayattaki 15 sultandan 1′i Sultan Beşinci Murad; 8′i Sultan İkinci Abdülhamid; 2′si Sultan Mehmed Reşad Han; 2′si Sultan Abdülmecid Han’ın padişah olmayan oğlu Mehmed Burhaneddin Efendi ve 2′si Sultan Abdülaziz Han soyundandır.

Bu konuda yazılan kitaplardan birisi – Kerime Şenyücel, Hanedan’ın Sürgün Öyküsü.

En yaşlı sultan olan Safvet Neslişah Sultan, 25 Aralık 1925 Budapeşte doğumludur. İstanbul’da ikamet eden Sultan’ın babası, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın oğullarından Mehmed Abdülkadir Efendi’dir. Bir Osmanlı padişahının ikinci kuşak torunu olan hayattaki tek kişidir.

Osmanlı hanedan ailesine mensup hayattaki 40 şehzade ve sultan dışında, sultan çocuğu 21 sultanzade ve 13 hanımsultan ile bunların çocuk ve torunları olan 230 civarında aile üyesi ile birlikte Sultan İkinci Mahmud Han’ın neslinden olan hayattaki kişi sayısı 300′ü bulmaktadır. Bunlardan bir kısmı aynı zamanda Mısır, Ürdün, Haydarabad ve Kotwara hanedanlarına mensuptur.

Hayattaki şehzade ve sultanlardan sadece Harun Efendi ile 3 çocuğu ve büyük oğlundan 5, küçük oğlundan olan 1 torununun yanı sıra Safvet Neslişah Sultan İstanbul’da yaşamaktadır. Osman Selaheddin Efendi de zaman zaman İstanbul’a gelmekte ve Beylerbeyi’ndeki evinde kalmaktadır. Diğerlerinin tamamı, yurt dışında çeşitli ülkelerde ikamet etmektedir.

Bibliyografya:
İbrahim Pazan, Türkiye Gazetesi – 10 Mart 2013 Pazar
http://www.turkiyegazetesi.com/news/35605/surulduler_ama_bitmediler.aspx#.UT0uWTv9v5-

33 Yorum »

 • osmanlı torunu diyor ki:

  zamanında yapılan dogrusanılan ve yanlısında ötesinde olan bir surgun hayatıyla daldan dusen bir yaprak misali savurdular hanedan mensuplarını oysaki biz ecdadımıza sahip cıkmayı bırakın ihanetinde alaasını ettik her türk ferdinin icindeki osmanlı arzusu okadar buyukki duya tarihine baktıgımız zaman ecdaadıyla gurur duyacak tekmillet biziz aslında keske hayatta olanların hepsi geri gelse onlardan özür dileyebilsek cünkü bizim kanımız osmanlı kanıdır deyişmedi deyişmez

 • şeyma kol diyor ki:

  yapılan yanlışlara bakar mısınız? sürgün edilen kişiler bu toprakların asıl sahiplerinin evlatları bizimde atalarımız, nasıl izin veriliyor başka ülkelerde kalmalarına.

  • Hilal diyor ki:

   Bu atatürk le ismet inönü yok mu hepsi onlar başının altından çıkmış sen kimsinde ülkenin asıl sahiblerini sürgün edersin demi ama hem Recep Tayyip Erdoğan sağolsun vatanlarınıza geri dönün demiş de hanedan üyeleri kabul etmemiş bunları çok az kişi bilir

   • ziyaretçi diyor ki:

    Hanedan mensuplarına geri dönüş kanunu 1974'te çıkıyor, o zaman Recep Tayyip Erdoğan yoktu.. Bülent Ecevit hükümeti bu kararı vermiştir.

   • Hüseyin diyor ki:

    Ülkenin sahipleri bu ülkenin halkıdır.Kurtuluş savaşında , Çanakkalede ve birçok cephede can vermiş can almış büyük insanlarındır.

   • vtansever70 diyor ki:

    nerden ulkenın sahibi onlar oluyor
    sen kendını bırının sahıbı mi görüyorsun.Atatürk padişahın kulları olamaktan kutarıp allahın kulu yaptı bizleri hangi devirde yasıyorsunuz siz. Anadoludan haberi olmayan bir hanedan zevku sefa içinde uol yok okul yok hastane yok hastalık yoksulluk . zaten hepsi yabancılasmıs turk soyu dörtte bire dusmüş ne yesek ne içsek derdindeler lutfen biraz derin tarih okuyun anlayacaksınız. Allah belalrını verdi . Kurtulus savaşı yapılırken yokluk içinde Sultan Vahıdettin 63 yaşında 18 lik kızla sarayda düğün yapma derdindeydi…..Allah herseyi görur duyar boşa saltanat hevesınde olmayın cumhuriyet insana yakısan bir sistemdir el etek öpmssiniz

 • şeyma kol diyor ki:

  yapılan yanlışlara bakar mısınız? sürgün edilen kişiler bu toprakların asıl sahiplerinin evlatları bizimde atalarımız, nasıl izin veriliyor başka ülkelerde kalmalarına.

 • şeyma kol diyor ki:

  yapılan yanlışlara bakar mısınız? sürgün edilen kişiler bu toprakların asıl sahiplerinin evlatları bizimde atalarımız, nasıl izin veriliyor başka ülkelerde kalmalarına.

 • selo diyor ki:

  Osman oğullarına yeniden padişah ünvanı verilip yaşa çıkarılarak bir malikene ayrılıp siyaset yetkisiz sembol olarak yaşatılmalı….

 • veysi diyor ki:

  osman ertuğrul efendinin ağzından dinlemiştim..sürgünde çok sıkıntı çektiklerini ancak atatürkün buna mecbur olduğunu söylemişti..evet mecburdu çünkü öyle olmasaydı yeni rejimi oturtamazdı ve kendi silah arkadaşlarıyla olduğu gibi millet içinde de ayrılık olurdu..Bugün ingiltere deki gibi bir temsili hükümdarlık olabilirdi ancak o zaman da atatürkün bir hükmü kalmazdı.diğer taraftan hanedanın yaşayışı, harcamaları daha büyük sorunlara neden olurdu..sonuç olarak herşeyin sonu olduğu gibi osmanlılar da görevlerini yapmışlar ve tarih sahnesinden çekilmişlerdir.bugün bu topraklarda yaşıyorsak onların sayesindedir.Bu toprakları osmanlılar kazanmış,Atatürk de muhafaza etmiştir.Allah hepsinden razı olsun..

 • veysi diyor ki:

  osman ertuğrul efendinin ağzından dinlemiştim..sürgünde çok sıkıntı çektiklerini ancak atatürkün buna mecbur olduğunu söylemişti..evet mecburdu çünkü öyle olmasaydı yeni rejimi oturtamazdı ve kendi silah arkadaşlarıyla olduğu gibi millet içinde de ayrılık olurdu..Bugün ingiltere deki gibi bir temsili hükümdarlık olabilirdi ancak o zaman da atatürkün bir hükmü kalmazdı.diğer taraftan hanedanın yaşayışı, harcamaları daha büyük sorunlara neden olurdu..sonuç olarak herşeyin sonu olduğu gibi osmanlılar da görevlerini yapmışlar ve tarih sahnesinden çekilmişlerdir.bugün bu topraklarda yaşıyorsak onların sayesindedir.Bu toprakları osmanlılar kazanmış,Atatürk de muhafaza etmiştir.Allah hepsinden razı olsun..

 • bir osmanlı diyor ki:

  sebebi gerekçesi izahı ne olursa olsun, hiç biri hiç bir şekilde geçerli değildir. bu toprakların bu milletin bu geleneklerin ve bu varlığın nedeni O’nlardır. onun için bu hanedanı korunmalı şimdiden tezi yok. sürgün hatası telafi edilmeli, zaten OSMANLILARA kıyanlar dünyada rahat görmediler, ahirette de görmez inşallah. bunu bir yahudiye bir hristiyana da sorabilirsiniz aynı kanaati paylaşacaktır. osmanlının yüzyıllarca huzur ve güven içinde idare ettiği ve bu güne bıraktığı coğrafyalarda, osmanlılar çekildiğinden beri huzur ve güven yoktur. her gün daha da kötüye gitmektedir.

  • umay umay diyor ki:

   Size sonuna kadar katılıyorum. Hiç biri huzur içinde yaşayamıyor. Osmanlının sıradan br subayının yönettiği kocaman ülkeleri şimdi diktatörler bile hala ayakta tutamıyor. Sanırım Osmanlının ahı (ki onların bizlere ve diğerlerine ah edecek kadar düşmediklerinden eminim) hepimizi zorluyor.

  • Msk diyor ki:

   Unutma Osmanlılar'dan önce Selçuklu vardı. Şimdi Türkiye var ayrıca Osmanlı Asya Hun Devleti ve diğer onlardan önceki Türk devletlerinin geleneklerini yaşattı onlar üretmedi ve güvensizlik ve huzursuzluğun sebebi bazı insanlardır.Ayrıca 6.Mehmet çok kötü yönetmişti ve huzur yoktu.Zaten beceriksiz padişahlar yüzünden Osmanlı yok oldu.Unutma son padişahlar asla halkı düşünmedi.1. dünya savaşına girdikten sonra ise bizde sadece Ankara ve çevresi kaldı.Neredeydi o zaman 6. Mehmet. Ayrıca onlar gelirse onlar padişah olmaya çalışacaktır. Sen kendin mi yöneticini seçmek istersin yoksa sadece belli biri mi çıkmamasını istersin

 • mustafa türüdü diyor ki:

  BU SAYFAYA YORUM YAPANLAR YA TARİH BİLMİYORLAR YA DA ÇOK UNUTKANLAR. 350 SENE YEMENE GİDEN GELMEDİ ANADOLU HALKI AÇLIKLA HASTALIKLA MÜCADELE EDERKEN PADİŞAHLAR İSTANBULDA SARAY BEĞENMEDİ1923TE ANADOLUDA OKURYAZAR ORANI %5 Dİ HİTİTLRİN İCATETTİĞİ KAĞNI İLE KARASABANLA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİK. BENİM YAŞIM 62 ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BEN SAVAŞ HİKAYELERİ DİNLEDİM.OSMANLI TARİHİNİDE İYİ BİLİRİM.ZANNETMEYİN TÜRK DÜŞMANIYIM HEPİNİZDEN DAHA MİLLİYETÇİYİM.ŞİMDİKİM OLDUĞU BELLİ OLMAYAN BİRİ ÇIKMIŞ BEN SİZİN PADİŞAHINIZIMDİYORHADİORDAN CAHİL EĞER SEN BİRAZ TARİH BİLSEN DEĞİL MİRAS İSTEMEK TÜRKİYEYE BİLE GELMEZSİN.ERMENİLERE TABAKA I SADIKA ARAPLAR KAVMİ NECİP YANİ SOYU TEMİZ DİYEN AMA ANADOLU HALKINA ETRAKI İDRAK YANİ AKILSIZ HALK DİYEN DÖNMELERİN VE DEVŞİRMELERİN YÖNETTİĞİ OSMANLICA DİYE BİR DİL İCAT ETMİŞ ÖZ TÜRK ÇEYİ REDDETMİŞ BİR HANEDAN BU KONULARI İSTEYENLE İSTEDİĞİ YERDE TARTIŞIRIM. MUSTAFA TÜRÜDÜ

 • Mustafa diyor ki:

  Bence zamanında yapılması gerekiyormuş çünkü son halifenin hiç bir yetkisi olmadığı halde kendisini devletten üstün görerek hareket etmeye başlamış bu olaydan sonra belli bir süreliğine sınır dışı olmaları gayet mantıklı ayrıca bu topraklar asıl sahipleri onlar değil bizleriz bırakın ortaçağ zihniyetini

Yorum Yazın