ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Türkiye Tarihi İçin Yeni Bir Başucu Kitabı

Erken Beylikler Epigrafisine Giris 1065-1350 Bir Bibliyografya DenemesiDeğerli dostumuz, Orta Çağ uzmanı Suat Kaymak‘ın son çalışması geçtiğimiz günlerde Arkeoloji ve Sanat Yayınları arasından çıkarak raflardaki yerini aldı. “Türkiye Selçukluları ve Erken Beylikler Epigrafisine Giriş (1065-1350)” adıya yayılanan kitap Osmanlılar’dan önce Anadolu tarihine dair bir başucu eseri olacağa benziyor.

Anadolu coğrafyasının muhtelif yerlerine “bir eski zaman hayaleti” misali savrulmuş, aslında her biri coğrafyamızın “tarihe açılan gizli geçitleri” niteliğindeki kitabe ve yazıtları 1065-1350 için bibliyografik manada bir araya toplayan çalışma, sosyal bilimler alanında büyük bir açığı da kapatıyor.

Tarih yazımında en önemli kaynakların başında gelen kitabe ve yazıtların hala ihmal edildiğini ve henüz tam manası ile değerlenemediğini düşünürsek, kitabın bölge tarihinin yeniden teferruatıyla değerlendirilmesine ön ayak olacağını da söyleyebiliriz.

Büyük bir  gayret, özveri ve titizlikle  hazırlanmış bu çalışması ile  epigrafik eserlerin önemini bizlere bir kez daha hatırlatan, dahası bu vesikaları sistematik bir bibliyogfya ile öğrencilerin, araştırmacıların, ve bilim dünyasının önüne seren yazara teşekkürü ise bir borç biliriz.

 

Epigrafik kaynaklar, tarih araştırmalarında son derece önemli kaynak türlerindendir. Ait olduğu eserin bânîsi ve yapım tarihinin yanında, hükümdarların saltanat süreleri, unvanları, önemli ıstılahların okunuşları ve kültür tarihi için vazgeçilmez kaynaklardır. Anadolu coğrafyası epigrafik kaynaklar bakımından son derece zengindir. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait pek çok kitabe günümüze ulaşmıştır. Bu dönemlerle ilgili kitabeler kullanılmadan yapılan araştırmaların eksik kalacağı şüphesizdir. Zira kitabeler tarihî olayların aydınlatılmasında da son derece önemlidir.

 

Türkiye’de henüz XI.-XIV. yüzyıllara ait kitabeleri toplayan bir korpus bulunmamaktadır. Bu eksikliği gören yazar, tam bir korpus hazırlanıncaya kadar, alandaki boşluğu kapatabilmek adına bu sistematik bibliyografyayı Selçuklu ve erken Beylikler tarihi çalışan araştırmacıların istifadesine sunmuştur. (arka kapaktan)

Suat Kaymak, Türkiye Selçukluları ve Erken Beylikler Epigrafisine Giriş (1065-1350): Bir Bibliyografya Denemesi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2013.

Erken Beylikler Epigrafisine Giris 1065-1350 Bir Bibliyografya Denemesi

Yorum Yazın

Etiketler:, , , , ,