ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Talihsiz Bir Padişah: Sultan Abdülaziz Belgeseli

Sultan Aziz1830 yılında Eyüp Sarayı’nda dünyaya gelen Sultân Abdülaziz, 25 Haziran 1861’de ağabeyi Abdülmecid’in vefâtı üzerine 31 yaşında Osmanlı tahtına çıkmış ve halk tarafından Sultân Aziz diye anılmıştır.

Güreş, cirit ve av sporlarına meraklı olan padişahın tahtta kaldığı sürece en çok üzerinde çalıştığı konu Osmanlı Donanması’nın modernizasyonu idi. Bu nedenle o dönemlerde Avrupa devletlerinden alınan kredilerin çoğu bu konuda harcandı. Sayısı gün geçtikçe artan Osmanlı Ordusu’nun askerlerine yetecek dönemin son model top ve tüfeklerin 

de sağlanması Abdülaziz döneminde gerçekleşmiştir.

Mevlevî, hattât, pehlivan, bestekâr ve Arapça ile Farsça’ya vâkıf olan Sultân Aziz, Batı Musikisi hayranlığını Saray’dan çıkarmaya çalışmıştır. Ekibi, Tanzîmât’çıların ileri gelenlerinden olan Âli Paşa ve Fuad Paşa ile daha sonra Yeni Osmanlılar arasında yer alan Mithad Paşa ve arkadaşlarıdır.

Sultan Abdülâziz hükümdarlığı süresince sık sık ülke içi ve ülke dışı temaslarda bulunmuş geziler düzenlemiştir. Yavuz Sultan Selim’den sonra Mısır’ı ziyaret eden ilk ve tek Osmanlı Padişahı Abdülaziz’dir. Abdülaziz Sempozyumu çerçevesinde Türk Tarih Kurumu tarafından çekilen belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.

 

 

4 Yorum »

 • Oruç diyor ki:

  Öldürüldü mü intihar mı etti? Hangi kaynaklara bakılmalı?

 • Reisülkütap diyor ki:

  Bu noktada en tafsilatlı ve geniş çalışma Yılmaz Öztuna'nın "Bir Darbenin Anatomisi" isimli eseridir.

 • SerkanKara diyor ki:

  ismail hakkı uzunçarşılı hocamızın belleten dergisinde yayımlanmış olan çerkes hasan vak'ası adlı makale belgeler ve delillerle sultan Aziz Han'ın hal olunması diye başlayarak ve olaylar silsilesini devam ettirerek bu madde içinde açıklar ki maddeye göre Aziz Han hal olunmuştur.

 • Hasan diyor ki:

  En tafsilatlı bilgiler; İbnü'l-emin Mahmud Kemal İNAL'ın "Sultan Abdülaziz'e Dair" ve "Abdülhamid-i Sani'nin Notları" adlı makalelerinde (TOEM'de yer alırlar), "Son Sadrazamlar'da ve Uzunçarşılı'nın Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi adlı eserlerde yer alır.

Yorum Tazın Oruç