ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Ana Sayfa » Arşiv

Gönderiler: Hattab

Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi ve Vankulu Lügati Online Ortamda Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi ve Vankulu Lügati Online Ortamda

Kütüphanecilik ve yayıncılıkta son zamanlarda dijital teknolojinin kullanımının artması, bizi kitap, kütüphane ve araştırma mefhumlarını yeniden yorumlama noktasına getirdi. Buna bağlı olarak araştırma yapmanın mâhiyeti, süreci ve metodları da değişmekte… Başta araştırmacılar olmak üzere birçok …

Klasik Dönemi Türk Düşünce Tarihi – İhsan Fazlıoğlu Klasik Dönemi Türk Düşünce Tarihi – İhsan Fazlıoğlu

Osmanlı Klasik Dönemi Türk Düşünce Tarihi (14.-18. yüzyıllar)
Meşhur Türk bilim tarihçilerimizden İhsan Fazlıoğlu, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İME), Felsefe Tarihi Kürsüsü’nde hocalık vazifesini yapıyor. İBA’da icra ettiği çeşitli seminer/atölye tarzı faaliyetlere devam ediyor. Ayrıca bu …

Ama Hangi Osmanlı? Ama Hangi Osmanlı?

Osmanlı’nın 1999’daki 700. kuruluş yıldönümünü idrak ettikten sonra, kamuoyunda Osmanlı’yı anlamak hususunda yoğun bir ilgi oluşmuştu. Son zamanlarda, birtakım dizilerin ve filmlerin de pıtırak gibi çoğalmasıyla, bu ilginin arttığı görülüyor. Her ne kadar, Osmanlı’nın öncesi …

Eskiden Madencilik Babadan Oğula Geçen Bir Meslekti Eskiden Madencilik Babadan Oğula Geçen Bir Meslekti

Osmanlılarda devlet, madenleri şahıslara ihale ederek işletirdi. Maden havzasındaki köyler, vergi muafiyeti karşılığında ücretle bu madenlerde çalıştırılır; hatta maden işçiliği babadan oğula geçerdi.

Tek Başına Gemi Zapteden Kahraman: Cezayirli Hasan Tek Başına Gemi Zapteden Kahraman: Cezayirli Hasan

Gelibolulu Hasan, gemiler rampa eder etmez, elinde yatağanla karşı tarafa atlamış, ancak tek başına kalmıştı. Buna rağmen, düşman denizcilerinin 15’ini öldürdü ve kalanlarını da ambar ve kamaralara kilitleyip Cezayir’e ulaştı. Bu müstesna yiğit, daha sonra …

Osmanlı Askerî Tarihini “Yeniden” Okumak Osmanlı Askerî Tarihini “Yeniden” Okumak

Geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkan Batı menşe’li Annales gibi ekollerin etkisiyle, Osmanlı tarihçiliğinin ekseni de sosyal ve iktisadî tarih diyebileceğimiz bir çizgiye kaymış ve bu süreçte siyasî ve askerî tarihçilik ötelenmişti.
Bu eski dönemlerde bizde yapılan …

İnalcık: Rusya’nın Kırım Hamlesi Türkiye’ye Yönelik Bir Tehdit İnalcık: Rusya’nın Kırım Hamlesi Türkiye’ye Yönelik Bir Tehdit

Dünyaca ünlü Türk tarihçi Halil İnalcık, Kırım’ın Rusya için Anadolu’yu, Boğazları, İstanbul’u tehdit etme noktasında bir atlama eşiği olduğunu belirterek, “Kırım, Türkiye’yi tehdit etmek için bir merkezdir. Bugün Sivastopol’da, Ukrayna’ya bağlı olmasına rağmen Rus hakimiyeti …

Orta Zamanda Ahîliğin Siyasî Meşrûiyeti Orta Zamanda Ahîliğin Siyasî Meşrûiyeti

Sosyal ve iktisadi yönüyle ön plana çıkan Ahiliğin, Anadolu’da Kösedağ Savaşı (1243) sonrası süreçte ortaya çıkan Tavaif-i Müluk döneminde siyasi sahada da yer aldığını görmekteyiz. Belli bir hanedandan yahut bir emire bağlı olmadan, esnaf örgütlenmesine dayalı …

Yalancı Cennet Uğruna İşlenen Cinayetler: Haşhaşîler Yalancı Cennet Uğruna İşlenen Cinayetler: Haşhaşîler

Rey şehrinde Muvaffak Nişâburî’den okuyan üç yakın arkadaştılar. Aralarında kim önce ikbâle kavuşursa, diğerine yardım edeceğine dair sözleşmişlerdi.
Bunlardan biri Selçuklu veziri Nizâmülmülk, ikincisi meşhur bilgin ve şair Ömer Hayyâm, üçüncüsü ise sonradan dünyaya dehşet salan bir …

Mimar Gözüyle Elif Şafak’ın Son Romanı: Ustam ve Ben Mimar Gözüyle Elif Şafak’ın Son Romanı: Ustam ve Ben

Ülkemizde kitapları en çok satan yazar, 3 yıllık bir araştırmanın sonunda yazdığı kitapta, koskoca Selimiye’nin kubbesine dam derse, külhanı kazan dairesi zanneder.
Saray arsasını çorak arazi diye niteleyip, koskoca padişaha törenleri meydanın ortasında izlettirir. Daha o …

Sabancı Müzesi Koleksiyonu Dijital Ortamda Sabancı Müzesi Koleksiyonu Dijital Ortamda

Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyon ve arşivleri DigitalSSM ile dünyaya açıldı.
Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi ve Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM)’nin ortak gerçekleştirdiği proje ile SSM’nin dijital ortama aktarılan Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu, Abidin Dino Arşivi ve Emirgan …

Ressam-ı Hazret-i Padişahî: Abdullah Biraderler Ressam-ı Hazret-i Padişahî: Abdullah Biraderler

Fotoğrafın Osmanlı ülkesine gelişiyle beraber bu sanata başlayan Abdullah Biraderler, dünya meşhurlarının fotoğraflarını çekerek tarihî bir rol ifa ettiler.
Fotoğraf Osmanlı memleketine bulunduktan hemen sonra, 1842 senesinde geldi. İlk fotoğrafçılar İstanbul’da faaliyete başladı. Abdullah Biraderler bunların …

Talihsiz Bir Padişah: Sultan Abdülaziz Belgeseli Talihsiz Bir Padişah: Sultan Abdülaziz Belgeseli

1830 yılında Eyüp Sarayı’nda dünyaya gelen Sultân Abdülaziz, 25 Haziran 1861’de ağabeyi Abdülmecid’in vefâtı üzerine 31 yaşında Osmanlı tahtına çıkmış ve halk tarafından Sultân Aziz diye anılmıştır.
Güreş, cirit ve av sporlarına meraklı olan padişahın tahtta …

Einstein Türkiye’ye İş Başvurusunda Bulundu Mu? Einstein Türkiye’ye İş Başvurusunda Bulundu Mu?

Kaynak malzeme ve vesika açısından en bol dönemlerden olan yakın tarihimizde, bu malzeme bolluğunun aksine birçok karanlık nokta bulunuyor. Dayatılan resmî tarih anlayışının ürünü olan bu k aranlık noktaları aydınlatmaya çalışan akademik çalışmalar ise, sevindirici …

Makbul İbrahim Paşa, Nasıl “MAKTUL” Oldu? Makbul İbrahim Paşa, Nasıl “MAKTUL” Oldu?

Padişahın gözdesiydi. Genç yaşta devletin 1 numaralı adamı oldu. Her tuttuğu işi başardı. Ancak gururu ve düşmanları el birliği ederek sonunu hazırladı.
İbrahim Paşa’nın küçük Parga kasabasında başlayan, bir ilmeğin ucunda sona eren ibretlik hikâyesi…
 İbrahim Paşa, …

Esaret Günlüğü 1.Bölüm HD – Belgesel 2012 Esaret Günlüğü 1.Bölüm HD – Belgesel 2012

‘Esaret’ yokluk demekti. Artık özgürlükleri yoktu. Anası, babası, karısı, çocukları yoktu. Üstelik vatandan da haber gelmiyordu…
I. Dünya Savaşı’nda cepheye gönderilen Türk askerlerinin 200 binden fazlası aynı kaderi paylaştı. Onlardan geriye, dinmeyen bir vatan hasreti ve …

Evliya Çelebi’nin Ablasını Kaçırması Paşanın Sonu Oldu Evliya Çelebi’nin Ablasını Kaçırması Paşanın Sonu Oldu

Not: Bu yazı, yakın zamanda kaybettiğimiz büyük tarihçilerimizden merhum Yılmaz Öztuna‘nın 23 Ekim 2010 Cumartesi günü Türkiye Gazetesi’nde kaleme aldığı makaleden muktebestir.
Evliyâ Çelebî -bana göre- en büyük yazarımızdır. Biz bütün yazarların pîri, üstâdıdır. Ahmed Yesevî Hazretleri …

Osmanlı Modernleşmenin Neresindeydi? Osmanlı Modernleşmenin Neresindeydi?

 Prof. Dr. Coşkun Çakır’ın Bursa’daki söyleşisinde ‘modernleşme neydi ve Osmanlı modernleşmenin neresindeydi’ sorularına cevap arandı..

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tarih Bölümü hocalarından Coşkun Çakır, 23 Kasım Cuma gecesi Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin düzenlediği etkinlikte, …

@ işaretini Ortaçağ Keşişleri Bulmuştu @ işaretini Ortaçağ Keşişleri Bulmuştu

XVI. yüzyıl tarihli İtalyanca bir vesikadaki @ işareti (Kaynak: La Repubblica)

Günümüzde vazgeçilmez olarak e-posta adreslerinde kullanılan @ işaretinin tarihi altıncı yüzyıla kadar uzanıyor.
E-posta adreslerinin ayrılmaz bir parçası “at” (et) (@) işareti, Ortaçağ müstensih keşişleri (kitap kopyalayıcıları) …