ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Ana Sayfa » Arşiv

Gönderiler: muteverrih

Osmanlı Araştırmaları Kongresi Osmanlı Araştırmaları Kongresi

Osmanlı tarihi araştırmacılarını bir araya getirerek uluslararası bir kongre toplanıyor.  Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı kongre, Osmanlı tarihi alanında ortaya konan yeni araştırmaları, oluşan son teamülleri önümüze serecek, geniş konseptli olma özelliği ile ileride yapılacak …

Büyük Âlimin Büyük Eseri: Tarih-i Cevdet Büyük Âlimin Büyük Eseri: Tarih-i Cevdet

Ahmed Cevdet Paşa’nın eserlernin en başında 12 ciltlik Tarih-i Cevdet (Tarih-i vekayi-i devlet-i aliyye) gelir.Osmanlı devletinin 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1826′da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına kadar olan devresini ihtiva etmekte olan bu büyük eser 30 senelik devamlı bir çalışmanın mahsulüdür.

Tarihten Bugüne Hayvan Haklarının Neresindeyiz? Tarihten Bugüne Hayvan Haklarının Neresindeyiz?

Kanadalılar, en büyük metropollerde bile doğa ile iç içe yaşarlar. Hayvanları istismar eden sirkler yerine, artistik-akrobatik gösterilere dayalı dünyanın en meşhur sirki “Cirque du Soleil”in bu ülkeden çıkmış olması pek tesadüf sayılmaz.

Marmaray: Asırlık Rüya Marmaray: Asırlık Rüya

Asya ve Avrupa’yı boğazın derinliklerinden biribirne bağlamak, Sultan Abdülmecid’den II. Abdülhamid’e onlardan Cuhmuriyet devrine intikal eden bir hayal projeydi. Kah eskizleri çizildi, kah etütleri yapıldı, yatırımcısı arandı. Proje’den gerçeğe, teknik, tetkik, etüt, fizibilite derken Küp geçit ‘den Tüp Geçit – Marmaray’a boğazın çok sular aktı. Bu gün artık bu rüya’da gerçeğe ermiş ve sona gelmiş gibiyiz. Mühendisliğini,imarını -inşasını da bizzat sırtlanacağımız daha nice büyük “hayal projelere” ermek dileği ile hayırlı olsun..

Büyük Selçuklulara Dair Yeni Bir Eser Büyük Selçuklulara Dair Yeni Bir Eser

Doç. Dr. Osman Özgüdenli’nin Büyük Selçuklu Tarihine Dair hazırladığı çalışmanın ilk cildi yayınlandı.
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman G. Özgüdenli tarafından hazırlanan ve üç cilt olarak planlanan Selçuklular ismi serinin birinci …

Piri Reis’in Rotasında Kültür-Tarih Projesi Piri Reis’in Rotasında Kültür-Tarih Projesi

Dünyaca ünlü Osmanlı denizcisi Piri Reis’i anmak maksadıyla UNESCO, 2013 yılını Piri Reis’in Dünya haritasının 500. yılı ilan etti.  Bu 500. yıl kutlamaları kapsamında  da bazı etkinlikler düzenlendi ve projeler hazırlsandı. Bunlardan birisi de “Piri …

Geleneksel Türk Okçuluğu Geleneksel Türk Okçuluğu

Geneksel Türk okçuluğunu ihya eden Talimhane Yeniçeri kıyafetleriyle ve anlattıklarıyla bizlere tarih ve kültür şöleni sunuyor.

Osmanlı Coğrafyasından Haritalar Osmanlı Coğrafyasından Haritalar

Tarih boyu onlarca Türk devletlerinin hâkimiyetinde bulunan, yüzyıllarca Türk nüfûzu ve idaresialtında, Haçlı seferlerinden Kudüs’ün fethine “medeniyetler çatışmasına” sahne olan ve sonkertede Osmanlılar elinde “yakın tarihimizin köşe başlarını” işaretleyen Ortadoğu’nun dünü de tıpkı bugünü gibi haritalar olmadan deşifre edilemez.

Ayasofya’yı Mabede Çevirmek Ayasofya’yı Mabede Çevirmek

Her ne kadar Ayasofya, Bizans yapısı olsa da Osmanlılar bu mabede gösterdikleri büyük alakayla onu adeta “evlat” edinmişlerdir. Ayasofya’nın Osmanlıların eli ve himayesi altında kadim zamanlardan modern çağa taşındığı unutmamalıdır.

Öteki Gündem: Büyük Ortadoğu ve İsrail Öteki Gündem: Büyük Ortadoğu ve İsrail

Öteki Gündemin konukları Nuh Aslantaş, Ekrem Buğra Ekinci, Bora Bayraktar, Tarihte İsrailoğulları, İsrail devletinin nasıl kuruldu ve Büyük İsrail projelerini tartışıyorlar.

Öteki Gündem: Kadim Zamanlardan Günümüze İran Öteki Gündem: Kadim Zamanlardan Günümüze İran

Pelin Çift ile Öteki Gündem konuğu Doç. Osman Özgüdenli, ve Dr. Mehmet Halıcı. İran Tarihi ve Kültürü’nün Türk medeniyeti üzerindeki etkileri ve kadim zamanlardan günümüze İran coğrafyası.

1925′lerin İstanbulu yada Bir Diyar-ı Esrar 1925′lerin İstanbulu yada Bir Diyar-ı Esrar

Devr-i âlem ederim nice zamandır,
Stanbul’u bildim ki küçük cihandır.

(Bobowski yada nâm-ı diğer Ali Ufkî)

Avrupalı bir seyyahın 1925′lerde Istanbulda çektiği bir video. Gelin bu video ile 1925′lerin Istanbul’una gidelim. Osmanlı’yı 3 geçe pây-ı taht-ı sabık‘ın yani …

Selçukluların Eğitim Kurumları: Nizamiye Medreseleri Selçukluların Eğitim Kurumları: Nizamiye Medreseleri

Nizâmülmülk’ün adından dolayı Nizamiye adını alan bu medreseler Sünnî İslam dünyası adına ciddi tehlike oluşturan Râfızî-Bâtınî düşünceyle siyasi ve askeri alanda olduğu gibi ilmi sahada da mücadele etmek ve devletin ihtiyaç duyduğu kadı, muhtesib, müstevfi, …

Osmanoğulları: Sürüldüler Ama Bitmediler Osmanoğulları: Sürüldüler Ama Bitmediler

1924′te sürülen Osmanlı Hanedanının hayattaki 300 üyesinin neredeyse tamamı yurt dışında. Şehzade ve sultanlardan sadece Harun Efendi ile 3 çocuğu ve 6 torununun yanı sıra Safvet Neslişah Sultan İstanbul’da yaşıyor.
Osmanoğulları için 89 sene önce sürgün …

Dr. Kahraman Şakul – Askeri Tarihçilik ve Türkiye’de Tarih Algısı Dr. Kahraman Şakul – Askeri Tarihçilik ve Türkiye’de Tarih Algısı

Söz Sende Programının konuğu Dr. Kahraman Şakul Tarihin toplumsallaşması, bilgisayar oyunlarinin ve tarih filmlerinin tarih ögrenimine etkisi, askeri tarihçilik ve geleneksel tarih algisi konuları üzerinde durdu. Rus-Japon Savasi, Goltz Pasa’nin kitabi “millet-i müsellaha”nın fikirlerinin askeri ve siyasi hayatimizdaki rolü, dil devrimi ve deüisen alfabe de konuşulanlar arasında yerini aldı. Programda, Türkiye’de hatıra ve hatıratlar Osmanli döneminde ordunun siyasete karışması, Osmanli’da diplomasi, Osmanli ordusunda gayrimüslimler ve son olarak da deneysel tarih çalışmalarına değinildi.