ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Ana Sayfa » Kategoriler

Belge-Vesika

Osmanlı Tarihinden Bir Garip Kesit: Ressam ve Şantaj Osmanlı Tarihinden Bir Garip Kesit: Ressam ve Şantaj

12 Eylül 1901 tarihinde Hariciye Nezareti’ne Rumca bir mektup gönderildi. Nezaretin Tercüme Odası’nda işlem gören bu mektuba bakılırsa, gönderen Sultan II. Abdülhamid dahil imparatorluk ricali aleyhinde bazı mühim sırlara sahipti.
Hayatını tehlikeye atmak istemediğinden, bu sırları …

Einstein Türkiye’ye İş Başvurusunda Bulundu Mu? Einstein Türkiye’ye İş Başvurusunda Bulundu Mu?

Kaynak malzeme ve vesika açısından en bol dönemlerden olan yakın tarihimizde, bu malzeme bolluğunun aksine birçok karanlık nokta bulunuyor. Dayatılan resmî tarih anlayışının ürünü olan bu k aranlık noktaları aydınlatmaya çalışan akademik çalışmalar ise, sevindirici …

Osmanlıca Eserler Kütüphanemiz Açıldı! Osmanlıca Eserler Kütüphanemiz Açıldı!

Osmanlıca Matbu Eserler Kütüphanemiz Açıldı !

Vakti zamanında değil kütüphanede evlerde döşek altında saklanması bile“uygunsuz” addedilen Osmanlıca kitaplara artık bir -tık- ile sahip olabilmemiz hiç şüphesiz ki büyük bir zenginlik. Ancak her biri birbirinden nadide çok …

Taşa Yazılan Tarih: İran’da Bir Mezartaşı Taşa Yazılan Tarih: İran’da Bir Mezartaşı

İran’ın Urmiye şehrinde Arap Alfabesi ile Türkçe Yazılmış bir Hristiyanın Mezartaşı
İran’ın Batı Azerbaycan eyaleti Urmiye şehri dolaylarında fotoğraflanan Arap harfli fakat “Türkçe” olarak yazılmış bu mezartaşı bir Hristiyan’a ait olması bakımından ilginçtir.

İbnülemin Osmanlı Arşiv ve Doküman Kütüphanesi İbnülemin Osmanlı Arşiv ve Doküman Kütüphanesi

Neden Böyle Bir Sayfa Açtık ?
Burada, başta konuyla ilgili tarih öğrencileri olmak üzere, meraklılarına ve, amatör araştırmacılara “bilgi-belge” imkanı  sunmak, “osmanlı arşiv malzemesine” aşinalık kazandırmak için elimize geçen veya daha önce çalışmalarımızda istifade ettiğimzi belgeleri …

Böyle Buyurdu Hakan Böyle Buyurdu Hakan

Barıdırdığı milyonlarca vesika ile dünya mirasının en önemli hazinelerinden sayılan, sadece Türkiye değil pek çok ülkenin hafıza kaydı mesabesinde olan eski adıyla Hazine-i Evrak, bugünkü tabirle Başbakanlık Olmanlı Arşivi’den Sultan Abdülhamid’in buyruklarını, devlet politikalarını yansıtan …

Bin Kantar Barut Göze Sürmeye Yetişmez Bin Kantar Barut Göze Sürmeye Yetişmez

Barındırığı yüz milyonlarca belge ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi insanlığın en önemli hazıfa kayıtları arasında zikredilebilir . Bu arşivde zaman zaman enteresan, zaman zaman gülünç ve pek çok kere ibretlik belgelere rastlamak da mümkündür. İşte bu kavilden olarak Yemişçi Hasan Paşa’nın padişaha arz ettiği bir telhis örneği.

İngiliz Said Paşa ve Günlüğü (ÇIKTI) İngiliz Said Paşa ve Günlüğü (ÇIKTI)

Yakın Tarihimize Dair Yeni Bir Kaynak Eser,
“İNGİLİZ SAİD PAŞA’NIN GÜNLÜĞÜ (JURNAL)“
Arı Sanat Yayınlarından Çıktı
Kitabı okurken Said Paşa ile birlikte İmparatorluk coğrafyasında gezinecek, dönemin en hararetli olaylarına tanık olacaksınız.
İngiliz Said Paşa, genellikle Sultan II. Abdülhamid devri …

Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır ? Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır ?

Bismark’ın “ Birinci kuşak kurar, ikinci kuşak yönetir üçüncü kuşak sanat tarihi okur “ sözüne atfen o “Sanat tarihi” okuyan neslin devrinde yaşadığımız Tarih ve Medeniyet’e bolca gönderilen “Nasıl soy ağacımı çıkartabilirim” sorularından anlaşılıyor.  Biz …

Yeniçeri Ocağını Söndüren Kitabe Yeniçeri Ocağını Söndüren Kitabe

Osmanlı Devletin üst düzey memurlarından olan ve Yeniçeri Ocağının en kıdemli generali sayılan Yeniçeri Ağası maiyeti ile birlikte Ağa Kapısı adı verilen yerde ikamet eder, çalışmalarını buradan sürdürürdü. Mekan; Süleymaniye Cami’nin kuzeyinde haliç ve …

Padişahın Çamaşır Leğenleri Padişahın Çamaşır Leğenleri

Osmanlı’da Kayıt ve Arşiv Geleneği
Kuş kaçtı, Süt taştı, bardak kırıldı kavilinden gelişmeler bile kaydedilir olaylar günü gününe yazılarak saklanırdı.Çoğu zaman  tetkiki sıkıcı ama kimi kısımlarında son derece önemli olaylar kayıtlı ruzanameler (günlük) böyledir.

Kitâbe ve Kütüphâne Kitâbe ve Kütüphâne

Ne yazık ki Orta Asya’dan Endülüs’e kadar olan memleketlerde kurulmuş kütüphanelerin pek çoğu İspanyol ve Moğol istilası sırasında yok edildiler. Zamanın bilim ve kültür merkezi olan Bağdat şehrini işgal eden Moğollar şehri harap ederek kitapları ya yaktı ya da Dicle Nehrine attılar. Dicle Nehrinin günlerce

Bir Mutekaid’in Mezar Taşı (Osmanlıca) Bir Mutekaid’in Mezar Taşı (Osmanlıca)

Eyüp Sultan meydanından Piyer loti tepesine çıkan arnavut kaldırımlı yolda, yokuş başından bir bel bükümü, bir soluk tüketimi uzakda; sağda: Bir mütekadin kitabesi! 1 küsür asırdır şehri İstanbul’u mest-i temaşa eden bu mezarın taşında :

Tahrir Sistemi ve Tapu Tahrir Defterleri Tahrir Sistemi ve Tapu Tahrir Defterleri

Bölgenin askeri, ekonomik ve sosyal yönünü ortaya koyan tahrir defterleri imparatorluk denilen bu muazzam makinenin çarklarının nasıl işlediğini anlamak bakımından çok önemlidir. Ayrıca üç kıtaya yayılmış İmparatorluğun topraklarında bugün kurulan yeni devletlerin tarihini tam olarak yazmak da ancak bu defterlerle mümkündür.

Türklerde ve Osmanlılarda Arma – Osmanlı Arması Türklerde ve Osmanlılarda Arma – Osmanlı Arması

Armanın eski Türkçe karşılığı ise ”ongun”dur. Farsça “nişan” ve Arapça “alâmet” de aynı anlama gelmektedir. Türklerde arma kullanmı yaygın bulunmamakla birlikte yerine tuğ, bayrak ve tuğra mevcuttur.

Fatih Türbesinde Osmalıca İbare Fatih Türbesinde Osmalıca İbare

Fatih Sultan Mehmed türbesi 18. asır sonunda İstanbul’u tahrip eden büyük zelzelede yıkılmış , III. Mustafa tarafından devrin üslubuna göre yeniden inşa ettirilmiştir.

Hatt-ı Hümâyun Hatt-ı Hümâyun

Padişahın kendi el yazısı ile yazılmış emirlere ise Hatt-ı hümâyun denir. Uzun hatt-ı hümâyunlarda yazının paragraf aralarına taştığı da vâkidir. V. Murad ve IV. Mehmed gibi çocuk yaşta tahta çıkanların yazı kaligrafi ve imlâlarında çok kere bozukluk görülür. Hattatlıkları dolayısıyla III.Ahmed ve II. Mahmud’un hattları yazılan padişah yazıları içinde belki de en güzelleridir.

Cağaloğlu Çeşmesi – Kitabe Cağaloğlu Çeşmesi – Kitabe

Istanbul Cağaloğlunda, Molla Fenari Sokak’dan Nuru Osmaniye Caddesine çıkarken solda ! Bir çeşme. Lülesiz yalaksız bu çeşmenin kitabesinde;