ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Ana Sayfa » Kategoriler

e-kutuphane

Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi ve Vankulu Lügati Online Ortamda Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi ve Vankulu Lügati Online Ortamda

Kütüphanecilik ve yayıncılıkta son zamanlarda dijital teknolojinin kullanımının artması, bizi kitap, kütüphane ve araştırma mefhumlarını yeniden yorumlama noktasına getirdi. Buna bağlı olarak araştırma yapmanın mâhiyeti, süreci ve metodları da değişmekte… Başta araştırmacılar olmak üzere birçok …

Büyük Âlimin Büyük Eseri: Tarih-i Cevdet Büyük Âlimin Büyük Eseri: Tarih-i Cevdet

Ahmed Cevdet Paşa’nın eserlernin en başında 12 ciltlik Tarih-i Cevdet (Tarih-i vekayi-i devlet-i aliyye) gelir.Osmanlı devletinin 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1826′da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına kadar olan devresini ihtiva etmekte olan bu büyük eser 30 senelik devamlı bir çalışmanın mahsulüdür.

Türkiye Tarihi İçin Yeni Bir Başucu Kitabı Türkiye Tarihi İçin Yeni Bir Başucu Kitabı

Anadolu coğrafyasının muhtelif yerlerine “bir eski zaman hayaleti” misali savrulmuş, aslında her biri coğrafyamızın “tarihe açılan gizli geçitleri” niteliğindeki kitabe ve yazıtları 1065-1350 için bibliyografik manada bir araya toplayan çalışma, sosyal bilimler alanında büyük bir açığı kapatıyor.

Kamûs-ı Türkî: Şemseddin Sami Kamûs-ı Türkî: Şemseddin Sami

Kamûs-ı Türkî, sosyal bilimler alanında pek çok araştırmacının adata başucu kitabıdır. Türkçe’nin kelime hazinesini bütün zenginliği ile meydana çıkarmayı gaye edinmiş olan eserde, Anadolu Türkçesi’nin unutulmuş veya terk edilmiş eski sözlerine de yer verilmiştir.

Osmanlıca Eserler Kütüphanemiz Açıldı! Osmanlıca Eserler Kütüphanemiz Açıldı!

Osmanlıca Matbu Eserler Kütüphanemiz Açıldı !

Vakti zamanında değil kütüphanede evlerde döşek altında saklanması bile“uygunsuz” addedilen Osmanlıca kitaplara artık bir -tık- ile sahip olabilmemiz hiç şüphesiz ki büyük bir zenginlik. Ancak her biri birbirinden nadide çok …

Sözlük – Lugat Bölümü Yenilendi ! Sözlük – Lugat Bölümü Yenilendi !

Sosyal bilimler alanında araştırmacıların en fazla ihtiyaç duyduğu müracaat kaynaklarının başında hiç şüphesiz ki sözlükler gelir. Fakat maalesef bizde lügat yazım geleneği “henüz” tam anlamıyla yerleşmiş değildir. Bazı ferdi gayretlerle yazılan birkaç “Osmanlıca ansiklopedik lügat” …

Fîrûzâbâdî – Kâmus-u Okyanus Tercümesi Fîrûzâbâdî – Kâmus-u Okyanus Tercümesi

Fîrûzâbâdî’nin lügat, tefsir, hadis ve edebî ilimlere âit kırktan fazla eseri vardır. Bunların en önemlisi, Kâmûs-ül-Muhît vel-Kâbûs-ul-Vesît adlı benzeri yazılmamış olan lügat kitabıdır. Mütercim Âsım Efendi tarafından Türkçeye tercüme edilen bu eseri El-Okyanûs el-Basît fî …

İran Tarih Atlası İran Tarih Atlası

Türklerin ve Farsların tarihi birbirinin ayrılmaz birer parçası gibidir.  Bu iç içelik  öyle bir sarmal halini almıştır ki asırlar boyunca

Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası

Tarih-i Osmanî Encümeni, 9 Şubat 1910’da Bâb-ı Ali Sadaret Dairesi altındaki vakanüvislik odasında Abdurrahman Şeref’in başkanlığında ilk toplantısını yaparak çalışmaya başladı. Encümen ilk toplantısında, yazacağı Osmanlı Tarihi’nin planını ve üyeler arasında iş bölümünü yaptı.
Encümen, bu …

Matbamızın İlk Sözlüğü Vankulu Lugati Matbamızın İlk Sözlüğü Vankulu Lugati

İlk Türk matbacısı İbrahim Müteferrika’nın ilk bastığı eser olan Vankulu Lügati hala bazı konularda müracat edilen bir eserdir.
Van doğumlu olduğu için Vani Mehmed Efendi veya  Vankulu lakabıyla anılan bilgin Kanuni Süleyman, II. Selim ve III. …

Kapitülasyonlar Kapitülasyonlar

İÇİNDEKİLER

Kapitülasıon Nedir?
Kapitülasıonların çeşitleri
Kapitülasıonların Nedenleri
İlk Kapitülasıon Antlaşması
Kapitülasyon ile
Fransaya Tanınan Ayrıcalıkları
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet
sıradaki Kapitülasyonlar
Beratlı Tüccarlar Devri
Balta Limanı Antlaşması
OsmanlY Yünetimi Balta Limanı Antlaşmasını
Neden İmzaladı?
Antlaşmanın …