ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Ana Sayfa » Kategoriler

e-kutuphane

Türkiye Tarihi – 4 Cilt Türkiye Tarihi – 4 Cilt

Malazgirt savaşından sonra Anadolu günden güne Türk akınlarıyla nüfusça artmaya ve Türkleşmeye başladı. Öyle ki önce Bizans ve artık 1. Haçlı seferiyle (1095) Avrupalılar Anadolu’dan Türkiye diye bahsetmeye başladılar. Hiç şüpesiz ki bu süreç tarihte yeni bir dönemin başlangıcıydı. Türkler eski dünya kıtasının pek çok bölgesinde yaptıkları gibi burada da çeşitli devletler kurarak tecrübelerini artırdılar. İlk defa denizlere bu coğrafyadakyen açıldılar ve nihayet tarihin kaydetmiş olduğu en uzun ömürlü ve en haşmetli imparatorluklarını bu coğrafyada kurdular. Türk tarihinin Anadoluda yeşeren devresi daha pek çok bakımdan büyük önem taşımaktadır. Bu önem sadece Türk tarihi açısından değil dünya tarihi açısından da böyledir. Özellikle Ortadoğu ve Avrupa’nın tarihini şekillendiren süreç ancak bu dinamiklerin izahı ile anlaşılabilir.

Topkapı Sarayı Müzesi – İslâm Minyatürleri Topkapı Sarayı Müzesi – İslâm Minyatürleri

Osmanlı Padişahları kitaba, özellikle sanat eseri niteliğindeki el yazma ve minyatürlü eserlere büyük ilgi göstermişlerdir. Bir yandan Saray atölyelerinde eşsiz minyatürlerle, süslü eserler hazırlanırken diğer yandan da İslam dünyasının diğer bölgelerinde hazırlanmış eserler alınarak Sarayda …

Osmanlı Tarih ve Müverrihleri (Ayine-i Zurefa) Osmanlı Tarih ve Müverrihleri (Ayine-i Zurefa)

Osmanlı tarihine dair ilk çalışmalar Osmanlı döneminde başlamıştır. Mehmed Cemaleddin Efendinin 1843 yılında telif ettiği  Ayine-i Zürefa adlı eserde bu çalışmaların ilkleri arasında zikr edilebilir. Eser daha sonra İkdam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet tarafından genişletirerel …

Bursalı Mehmed Tahir – Osmanlı Müellifleri Bursalı Mehmed Tahir – Osmanlı Müellifleri

Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmet Tahir Bey tarafından yazılan bir Osmanlı biyografyasıdır. Osmanlı döneminde yetişen ve eser kaleme almış olan, tarihçi, coğrafyacı, matematikçi, şair ve tabiplerin hayatları ve eserleri hakkında bilgi veren 3 ciltlik bir eserdir. 
Osmanlı tarihi …

Tarih Atlası Tarih Atlası

Lise düzeyinde hazırlanmış tarih atlası…
Türklerin ilk yurdu ve göç yolları
İlk zaman uygarlıkları
Yeni zamanlar
Napoleonik dönnem Avrupa

Dosyaları açabilmek için Adobe PDF 9.0 veya üstü gereklidir. İndirmek için tıklayın.

Keltik Dünyasının Tarihsel Atlası Keltik Dünyasının Tarihsel Atlası

Yunan ve Roma Medeniyeti dışında kalan Avrupa kavimleri. Göçleri , göç yolları , şehirleri kültürleri , yaşantı ve ve inanç kültleri , Sanat ve yaşamsal yapıtları
Dili : İngilizce

İstanbul Efsaneleri İstanbul Efsaneleri

” İstanbul’un sırlı mekanları, her gün gelip geçtiğimiz yerlerin bilinmeyen öyküleri, istanbulun birlerce yıllık tarihinde derinleşen ağızdan ağıza şekilleşen efsaneler “

Coğrafi Keşifler – David Arnold Coğrafi Keşifler – David Arnold

“14. asır Avrupa’sında, Dünyanın yuvarlak ve küre şeklinde olduğu fikri Paris Üniversitesi Rektörü tarafından geliştirildi ve  Avrupa’da coğrafi keşiflere giden yol aralamış oldu.” … “  Coğrafi keşifler bağlamında Avrupa da Cenovalılar ve Fransızlar Afrika açıklarına …

Nesayi’ül-Vüzera V’el-Ümerâ (Devlet Adamına Öğütler) – Sarı Mehmet Paşa Nesayi’ül-Vüzera V’el-Ümerâ (Devlet Adamına Öğütler) – Sarı Mehmet Paşa

Defterdar Sarı Mehmed Paşa (ö.1717) tarafından kaleme alınmış , vezirlere ve bazı devlet üst düzey adamlarına nasihatler içeren bir eserdir. Ayrıca devrinin sosyal durumuna ışık tutması açısından önemli bir kaynaktır.

Edirne Tarihi Kültürü Edirne Tarihi Kültürü

Edirne ; Şehri, coğrafyası,  tarihi,  kültürü,  müzeleri, yemekleri, şölen yerleri , ve kırkpınarı … Osmanlı’nın Edrene’si serhanttaki payitahtı ! Roma’nın Hadrian şehri Hadrianopolis’i

Roma İmparatorluğu Ansiklopedisi
Tarih: 13 Ağustos 2009 – 00:37 | Yorumlar Kapalı
Roma İmparatorluğu Ansiklopedisi

Dili :  ingilizce