ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Ana Sayfa » Kategoriler

Harita

Avrupa ve Yakındoğu Ekseninde Enerji Dönemeci Avrupa ve Yakındoğu Ekseninde Enerji Dönemeci

Enerji güvenliği konusu son yıllarda tekrar gündeme geldi. Alternatif enerji yatırımlarının artırılması, petrol-doğal gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ise tek çözüm. Öte yandan Petrol-gaz ve alternatif enerji kaynakları arasında devam eden yarış, petrol-gaz aleyhine gelişecek gibi gözükmüyor. …

Osmanlı Coğrafyasından Haritalar Osmanlı Coğrafyasından Haritalar

Tarih boyu onlarca Türk devletlerinin hâkimiyetinde bulunan, yüzyıllarca Türk nüfûzu ve idaresialtında, Haçlı seferlerinden Kudüs’ün fethine “medeniyetler çatışmasına” sahne olan ve sonkertede Osmanlılar elinde “yakın tarihimizin köşe başlarını” işaretleyen Ortadoğu’nun dünü de tıpkı bugünü gibi haritalar olmadan deşifre edilemez.

Vilayetlerle Osmanlı Atlası Vilayetlerle Osmanlı Atlası

Osmanlı taşrasında idaresi taksimat 1864 yılına kadar Abbasi, Selçuklu ve Moğol idari gelenğinden gelen eyalet (beylerbeylik) sistemine dayanıyordu. Sistem; timar uygulaması esas alınarak yapılandırılmıştı ve eyaletlere bağlı sancaklar temel yapı birimlerini oluşturuyordu.

Harita Sergisi – Piri Reis’ten Katip Çelebi’ye Harita Sergisi – Piri Reis’ten Katip Çelebi’ye

Doğumunun 400 . yılı dolayısı ile 2009 UNESCO tarafından Katip Çelebi yılı ilan edildi.  Katip’in 400. Doğum yılı kutlamaları kapsamında geçekleştirilen etkinlikler arasında bir de harita sergisi bulunuyor.  ”Piri Reis’ten Kâtip Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı” …

Ortadoğu İmparatorluklar Tarihi Ortadoğu İmparatorluklar Tarihi

Ortadoğu dünya tarihi ve kültürünün beşiği ve medeniyetin çıktığı yerdir. 3 semavî din de burada doğmuştur ki bu dinlerce burası “Kutsal topraklar” olarak addedilir.Bölgenin hemen hemen tamamı çok uzun yüzyıllar Türk devletleri veya hanedanlarının yönetiminde kalmıştır.

Animasyon: Türk Demokrasi ve Darbeler Tarihi Animasyon: Türk Demokrasi ve Darbeler Tarihi

İmparatorluk Türkiye’sinden Cumhuriyete, Demokrasi mücadelemiz irili ufaklı pek çok girişime sahne olundu. Bu girişimler ülkeyi kimi zaman çok ilerilere götürecek büyük adımlar olurken kimi zamanda askler eliyle atılan inkita adımlarıydı. Osmanlı haribiyesinde yıllarca okutulan, Alman Golç Paşa’nın “Millet-i Müselleha” adlı eserini başucu kitabı yapan subaylarımız “milleti de biz inşa ederiz, demoktasiyi de bir kurarız” yaklaşımını on yıllarca en temel görev addetti.

90 saniyede Demokrasi Tarihi 90 saniyede Demokrasi Tarihi

Yunanca dimokratia kelimesinden türeyen Demokrasi, insanlık tarihinin bilinen 6.000 yıllık geçmişinde en medeni, insan haysiyet ve menfaatine en uygun idare şekillerinden birisidir. Bu idare şekli bazı kusurlarına rağmen binlerce yıllık süreç içinde gelişmiş, evrimleşmiş ve …

Haritalarda Üç Ortaçağ Gezgini Haritalarda Üç Ortaçağ Gezgini

Battûta gün gelip yurduna döndüğünde gezdiği uzak ülkelerde, gördüğü garip olaylardan bahsedince sözleri alayla alınır, pek çok şeyi “işkembe-i Kübra”dan attığı ithamına uğrar. Dalga konusu olur. Fakat yolculuklarında gezdikleri ve gördükleriyle seçkin bir danışman olarak sultan’ın meclisinde de yer alır.

90 Saniyede Dinler Tarihi – Animasyon 90 Saniyede Dinler Tarihi – Animasyon

5 büyük Avrupa dilinde “Religion” olarak ifade edilen Din kelimesinin Arapça, Farsça, İbranice yahut Âramice olduğu tartışmaldır. Bu tartışma bile ortadoğuda dillerin ve dinlerin ne kadar iç içe olduğunun bir ifadesi sayılabilir.Din konusunda aynı zamanda bir coğrafya branşıdır.

Haritalı İslam Tarihi Kronolojisi Haritalı İslam Tarihi Kronolojisi

İslamiyet doğuşuyla  40 yıl gibi kısa bir sürede Çin denizinden Atlantik okyanusuna kadar yayıldı. ilk safhada Pers İmparatorluğunu devirdi. Kısa sürede Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’yı Bizans’tan koparıp aldı, ardından İspanya’ya ulaştı. Bu ilerleyiş 8. …

Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 1 Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 1

Tarih anlatımında kullanılan en önemli materyallerden birisi de haritalardır. Kavimler göçünü yahut Büyük İskender ve sonrası dönemi (diadoklar) vs. haritasız izah etmek neredeyse imkansızdır. Bunun gibi,  tek bir coğrafyada bâki kalmayıp eski dünya kıtasının dört …

Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 2 Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 2

Aşağıda Türk tarihi orjinli, seri halinde düzenlenmiş çeşitli dönemlere ait tarih haritaları yer almaktadır. :
Hazar Hanlığı 468 – 965

Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 3 Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 3

Aşağıda Türk tarihi orjinli, seri halinde düzenlenmiş çeşitli dönemlere ait tarih haritaları yer almaktadır. :
Türkiye Selçuklu Devleti – 1242

İslami Tarikatler Haritası İslami Tarikatler Haritası

“ Sufî Orders (Ing) ” Tasavvuf yolu. Tarîkat, lügatte “yol” manasına gelir. Tarîkatların esâsını özünü tasavvuf bilgileri oluşturur. Tasavvuf bilgilerinin insanlara farklı şekillerde sunulmasından ve İslam büyükleri tarafından çeşitli yorumlanmasından tarîkatlar meydana gelmiştir.
İslam dinin yayılmasında ve …

Piri Reis’in Haritaları Piri Reis’in Haritaları

Pîrî Reis’in ünlü haritasına olan ilgi 1929 yılında keşfedilmesinden itibaren hiç eksilmemiştir. Mart 1513 tarihli bu bu dünya haritasının ise bugüne sadece bir parçası ulaşabilmiştir. 1517 yılında Kahire’de Yavuz Sultan Selim’e takdim edilen haritanın eldeki parçası Atlas Okyanusu’nun iki kıyısında İspanya, Portekiz ve Batı Afrika ile Amerika’nın doğu kısımları, Florida ve Antiller’i göstermektedir.

Osmanlı Arşivinden Orjinal Haritalar Osmanlı Arşivinden Orjinal Haritalar

Göçebe yaşamında bir gerekliliği olarak Türkler çok eski devirlerden beri harita yapıyorlardı. Hiç şüpheiz ki bu gelenekten gelen Osmanlılar da harita kullanmakta idiler. Ancak erken devirlerine ait bu haritaların hiç birisi günümüze ulaşmadı. Fatih Sultan Mehmed Batlamyus’un “Geographia” adlı eserinin tercüme edilmesini ve bu eserden hareketle bir dünya haritası hazırlanması emremişti