ust
ust_sol
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Ana Sayfa » Kategoriler

Harita

90 saniyede Demokrasi Tarihi 90 saniyede Demokrasi Tarihi

Yunanca dimokratia kelimesinden türeyen Demokrasi, insanlık tarihinin bilinen 6.000 yıllık geçmişinde en medeni, insan haysiyet ve menfaatine en uygun idare şekillerinden birisidir. Bu idare şekli bazı kusurlarına rağmen binlerce yıllık süreç içinde gelişmiş, evrimleşmiş ve …

Haritalarda Üç Ortaçağ Gezgini Haritalarda Üç Ortaçağ Gezgini

Battûta gün gelip yurduna döndüğünde gezdiği uzak ülkelerde, gördüğü garip olaylardan bahsedince sözleri alayla alınır, pek çok şeyi “işkembe-i Kübra”dan attığı ithamına uğrar. Dalga konusu olur. Fakat yolculuklarında gezdikleri ve gördükleriyle seçkin bir danışman olarak sultan’ın meclisinde de yer alır.

90 Saniyede Dinler Tarihi – Animasyon 90 Saniyede Dinler Tarihi – Animasyon

5 büyük Avrupa dilinde “Religion” olarak ifade edilen Din kelimesinin Arapça, Farsça, İbranice yahut Âramice olduğu tartışmaldır. Bu tartışma bile ortadoğuda dillerin ve dinlerin ne kadar iç içe olduğunun bir ifadesi sayılabilir.Din konusunda aynı zamanda bir coğrafya branşıdır.

90 Saniyede 5000 Yıl – Ortadoğu İmparatorluklar Tarihi 90 Saniyede 5000 Yıl – Ortadoğu İmparatorluklar Tarihi

Ortadoğu dünya tarihi ve kültürünün beşiği ve medeniyetin çıktığı yerdir. 3 semavî din de burada doğmuştur ki bu dinlerce burası “Kutsal topraklar” olarak addedilir.Bölgenin hemen hemen tamamı çok uzun yüzyıllar Türk devletleri veya hanedanlarının yönetiminde kalmıştır.

Haritalı İslam Tarihi Kronolojisi Haritalı İslam Tarihi Kronolojisi

İslamiyet doğuşuyla  40 yıl gibi kısa bir sürede Çin denizinden Atlantik okyanusuna kadar yayıldı. ilk safhada Pers İmparatorluğunu devirdi. Kısa sürede Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’yı Bizans’tan koparıp aldı, ardından İspanya’ya ulaştı. Bu ilerleyiş 8. …

Vilayetlerle Osmanlı Atlası Vilayetlerle Osmanlı Atlası

Osmanlı taşrasında idaresi taksimat 1864 yılına kadar Abbasi, Selçuklu ve Moğol idari gelenğinden gelen eyalet (beylerbeylik) sistemine dayanıyordu. Sistem; timar uygulaması esas alınarak yapılandırılmıştı ve eyaletlere bağlı sancaklar temel yapı birimlerini oluşturuyordu.
Popüler Başlıklar:osmanlı eyalet haritasiatlas …

Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 1 Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 1

Tarih anlatımında kullanılan en önemli materyallerden birisi de haritalardır. Kavimler göçünü yahut Büyük İskender ve sonrası dönemi (diadoklar) vs. haritasız izah etmek neredeyse imkansızdır. Bunun gibi,  tek bir coğrafyada bâki kalmayıp eski dünya kıtasının dört …

Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 2 Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 2

Aşağıda Türk tarihi orjinli, seri halinde düzenlenmiş çeşitli dönemlere ait tarih haritaları yer almaktadır. :
Hazar Hanlığı 468 – 965

Popüler Başlıklar:Turkish haritasi komsulargöktürk imparatorlugu

Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 3 Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 3

Aşağıda Türk tarihi orjinli, seri halinde düzenlenmiş çeşitli dönemlere ait tarih haritaları yer almaktadır. :
Türkiye Selçuklu Devleti – 1242

Popüler Başlıklar:osmanli beyligitürkiye selçuklu devletitimur imparatorluğu haritası

İslami Tarikatler Haritası İslami Tarikatler Haritası

“ Sufî Orders (Ing) ” Tasavvuf yolu. Tarîkat, lügatte “yol” manasına gelir. Tarîkatların esâsını özünü tasavvuf bilgileri oluşturur. Tasavvuf bilgilerinin insanlara farklı şekillerde sunulmasından ve İslam büyükleri tarafından çeşitli yorumlanmasından tarîkatlar meydana gelmiştir.
İslam dinin yayılmasında ve …

Harita Sergisi; Piri Reis’ten Katip Çelebi’ye Harita Sergisi; Piri Reis’ten Katip Çelebi’ye

Doğumunun 400 . yılı dolayısı ile 2009 UNESCO tarafından Katip Çelebi yılı ilan edildi.  Katip’in 400. Doğum yılı kutlamaları kapsamında geçekleştirilen etkinlikler arasında bir de harita sergisi bulunuyor.  ”Piri Reis’ten Kâtip Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı” …

Piri Reis’in Haritaları Piri Reis’in Haritaları

Pîrî Reis’in ünlü haritasına olan ilgi 1929 yılında keşfedilmesinden itibaren hiç eksilmemiştir Mart 1513 (Muharrem 919) tarihli olan ye Gelibolu’da çizilen bu dünya haritasının bugüne sadece bir parçası ulaşabilmiştir. 1517 yılında Kahire’de Yavuz Sultan Selim’e takdim edilen bu haritanın elde kalan parçası Atlas Okyanusu’nun iki kıyısında İspanya, Portekiz ve Batı Afrika ile Amerika’nın doğu kısımları. Florida ve Antiller’i göstermektedir. Harita üzerinde yer adlarının yanı sıra keşif tarihleri, efsanevî notlar ve eserin meydana getirilişine dair bilgiler bulunmakta ve bu notlardan, Pîrî Reis’in otuz dört Doğu ve Batı menşeli haritadan faydalandığı anlaşılmaktadır.

Osmanlı Arşivinden Orjinal Haritalar Osmanlı Arşivinden Orjinal Haritalar

Osmanlıların erken devirlerine ait haritalar elde mevcut değildir. İlk örneklere XV. yüzyılın ortalarından itibaren rastlanır. Fâtih Sultan Mehmed’in saltanat yıllarına tekabül eden çalışmalar Venediklilerle gelişmekte olan rekabetle de bağlantılıdır. Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fetihten sonra giriştiği faaliyetleri arasında, Trabzonlu G. Amirutzes’e Batlamyus’un Geographia adlı eserini tercüme etmesini ve haritalarından faydalanarak da bir dünya haritası hazırlamasını emrettiği bilinmektedir.