ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Ana Sayfa » Kategoriler

Tarih

Ressam-ı Hazret-i Padişahî: Abdullah Biraderler Ressam-ı Hazret-i Padişahî: Abdullah Biraderler

Fotoğrafın Osmanlı ülkesine gelişiyle beraber bu sanata başlayan Abdullah Biraderler, dünya meşhurlarının fotoğraflarını çekerek tarihî bir rol ifa ettiler.
Fotoğraf Osmanlı memleketine bulunduktan hemen sonra, 1842 senesinde geldi. İlk fotoğrafçılar İstanbul’da faaliyete başladı. Abdullah Biraderler bunların …

Talihsiz Bir Padişah: Sultan Abdülaziz Belgeseli Talihsiz Bir Padişah: Sultan Abdülaziz Belgeseli

1830 yılında Eyüp Sarayı’nda dünyaya gelen Sultân Abdülaziz, 25 Haziran 1861’de ağabeyi Abdülmecid’in vefâtı üzerine 31 yaşında Osmanlı tahtına çıkmış ve halk tarafından Sultân Aziz diye anılmıştır.
Güreş, cirit ve av sporlarına meraklı olan padişahın tahtta …

Paris’te Bir Şark Kütüphanesi Paris’te Bir Şark Kütüphanesi

Paris’te Bir Şark Kütüphanesi
BULAC – Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations*

Şehrin ortasından nazlı kıvrımlarla ağır ağır geçen Seine Nehri kenarında, modern mimarî anlayışla inşa edilmiş binaların yükseldiği Paris’in 13’üncü bölgesinde, 2011’in Aralık ayında ‘Şark dilleri ve …

Einstein Türkiye’ye İş Başvurusunda Bulundu Mu? Einstein Türkiye’ye İş Başvurusunda Bulundu Mu?

Kaynak malzeme ve vesika açısından en bol dönemlerden olan yakın tarihimizde, bu malzeme bolluğunun aksine birçok karanlık nokta bulunuyor. Dayatılan resmî tarih anlayışının ürünü olan bu k aranlık noktaları aydınlatmaya çalışan akademik çalışmalar ise, sevindirici …

Yokdur Zulme Rızamız! Yokdur Zulme Rızamız!

Eskilerin Farsça bir sözü var: “Suhan-ı mülûk, mülûk-i suhan est” Yani “Sultanların sözü, sözlerin sultanıdır.” Osmanlı padişahlarının hemen hepsi şiirle yakından ilgilenmişler ve bir kısmı divan oluşturacak derecede manzumeler kaleme almışlardır. Örneğin Yavuz Sultan Selim, …

Makbul İbrahim Paşa, Nasıl “MAKTUL” Oldu? Makbul İbrahim Paşa, Nasıl “MAKTUL” Oldu?

Padişahın gözdesiydi. Genç yaşta devletin 1 numaralı adamı oldu. Her tuttuğu işi başardı. Ancak gururu ve düşmanları el birliği ederek sonunu hazırladı.
İbrahim Paşa’nın küçük Parga kasabasında başlayan, bir ilmeğin ucunda sona eren ibretlik hikâyesi…
 İbrahim Paşa, …

Evliya Çelebi’nin Ablasını Kaçırması Paşanın Sonu Oldu Evliya Çelebi’nin Ablasını Kaçırması Paşanın Sonu Oldu

Not: Bu yazı, yakın zamanda kaybettiğimiz büyük tarihçilerimizden merhum Yılmaz Öztuna‘nın 23 Ekim 2010 Cumartesi günü Türkiye Gazetesi’nde kaleme aldığı makaleden muktebestir.
Evliyâ Çelebî -bana göre- en büyük yazarımızdır. Biz bütün yazarların pîri, üstâdıdır. Ahmed Yesevî Hazretleri …

Osmanlı Modernleşmenin Neresindeydi? Osmanlı Modernleşmenin Neresindeydi?

 Prof. Dr. Coşkun Çakır’ın Bursa’daki söyleşisinde ‘modernleşme neydi ve Osmanlı modernleşmenin neresindeydi’ sorularına cevap arandı..

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tarih Bölümü hocalarından Coşkun Çakır, 23 Kasım Cuma gecesi Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin düzenlediği etkinlikte, …

Kırk Yıllık Kâni Olur Mu Yani! Kırk Yıllık Kâni Olur Mu Yani!

Osmanlı şairleri arasında veciz sözleriyle ve hikmetli deyişleriyle nam salmış çok sayıda zevât dikkati çeker. En basit şekliyle söyleyecek olursak, lise ders kitaplarından hatırda kalan “Nâbi hikmet şairidir”, “Nedim bir aşk şairidir” gibi tekdüze tasnifler …

Bir Şiire Karşılık Napolyon’dan Osmanlı Elçisine Kaftan Bir Şiire Karşılık Napolyon’dan Osmanlı Elçisine Kaftan

Reformist, ileri görüşlü ve batıdaki gelişmeleri takip eden III. Selim Han devrinden itibaren bizde Avrupa’ya dâimî elçiler gönderme hususiyeti ayrı bir önem kazanmıştır. Zira bundan önce giden elçiler “fevkalâde sefir” sıratıyla giderler ve gereken diplomatik …

Sovyet Rusya’da Enver Paşa Sovyet Rusya’da Enver Paşa

Bolşevik gazetelerine, Türkistan ve Afganistan’dan gelen mektuplara göre Enver Paşa, 4 Ağustos 1922 tarihinde Doğu Buhara’nın “Belcuvan” kasabasında vefat etti.
Osmanlı Ordusunun bu başkumandanının zamanında Bolşevik safında yer alması rakiplerini şaşırtmasına rağmen onlar “Enver Paşa’dan her …

Osmanlı’da Cadılar Vampirler ve Büyücüler Osmanlı’da Cadılar Vampirler ve Büyücüler

Her konuda anlatacak bir hikâyesi olan Evliya Çelebinin elbette “sihir”, “büyü” ve “cadılar” hakkında da anlatacak bir şeyleri vardır. Seyahati boyunca karşılaştığı pek çok egzotik hikâyeyi, şahit olduğu tılsım, cadı, büyü, büyücü olaylarını ve gözlemlediği doğaüstü varlıkları eserinde anlatır.

@ işaretini Ortaçağ Keşişleri Bulmuştu @ işaretini Ortaçağ Keşişleri Bulmuştu

XVI. yüzyıl tarihli İtalyanca bir vesikadaki @ işareti (Kaynak: La Repubblica)

Günümüzde vazgeçilmez olarak e-posta adreslerinde kullanılan @ işaretinin tarihi altıncı yüzyıla kadar uzanıyor.
E-posta adreslerinin ayrılmaz bir parçası “at” (et) (@) işareti, Ortaçağ müstensih keşişleri (kitap kopyalayıcıları) …

Haleb Orda ise, Arşın Burda! Haleb Orda ise, Arşın Burda!

Not: Bu yazı, Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin 18 Nisan 2012 Çarşamba günü Türkiye Gazetesi’nde yayınlanan yazısıdır.
İngilizler, daracık meclisinden soldan trafiğine kadar her şeyde “elden ayrıksı” oldukları gibi, ölçüleri de başkalarınkine benzemez. Onlar gibi bir imparatorluk olduğu …

Saraydan Sürgüne: Sultan Vahdeddin Saraydan Sürgüne: Sultan Vahdeddin

Saraydan Sürgüne: Sultan Vahdeddin’in Saray ve Sürgün Hayatı
Timaş, Hatırat Kitaplığı’na yeni bir eser daha ekledi. Yakın tarihin kara deliklerine ışık tutmak üzere “Hatırat Kitaplığı” adı altında bir dizi başlatan yayınevi, iki ay evvel (Şubat 2013) …

Fetih 1453 Filmine Dair Fetih 1453 Filmine Dair

Not: Bu yazı, Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin değerlendirme yazısıdır.
Alışılmadık bir örnek olduğu için, Fetih 1453 çok rağbet uyandırdı. Çok emek verilmiş.  İyi niyet eseri her sahnede kendisini gösteriyor. Ama kusursuz güzel olmaz!
 Doğrusu sinema kritiğinden anlamam. …

Fetih 1453 ve Düşündürdükleri Fetih 1453 ve Düşündürdükleri

Not: Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in film hakkındaki değerlendirme yazısıdır.
On yedi milyon bütçeli gişe rekorları kırmaya aday dev bir film, gösterime girdi. “Fetih 1453”. Okuyucularımdan gelen yoğun sualler üzerine film hakkında bir yorum ve değerlendirme yapmayı …