ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Ana Sayfa » Kategoriler

Tarih

Eyâletten Vilâyete Nasıl Geçtik ? Eyâletten Vilâyete Nasıl Geçtik ?

Osmanlı devletinde taşra idaresi 1864 yılına kadar eyalet (beylerbeylik) sistemine dayanıyordu.Timar uygulamasının bozulması, iltizam usulünün yaygınlaşması ve taşrada ayanların ortaya çıkmasıyla eyalet sisteminde de çözülme aksamalar başladı. Girişilen reformalarla eyalet sistemi terk edilerek vilayet sistemine geçiş yapıldı.

Zemzeme Demdeme – Tanzimat Döneminde Hararetli Bir Tartışma Zemzeme Demdeme – Tanzimat Döneminde Hararetli Bir Tartışma

İşitildi yine gülzâr-ı sühanda ma’hûd
Bülbül-i herze-edânın yeni bir zemzemesi
Lâl eder bir gün onu aksederek âfâka
Yine bir bâz-ı fezâ-yı edebin demdemesi 

Hiç şüphesiz 1839 senesinde ilan edilen Tanzimat Fermanı, tarihimizde çok büyük değişikliklere sebebiyet vermiştir. Daha …

İstanbul’un Uğursuz Ağacı: Kanlı Çınar İstanbul’un Uğursuz Ağacı: Kanlı Çınar

İstanbul’un meşhur ağaçlarından birisi de Sultanahmed meydanında ki büyük çınardı. Kanlı çınar da denilen bu uğursuz ağaç pek çok dehşetli hadiseye şahit olmuştur. Bunların en ibretli ve vahametlilerinden birisi Sultan İbrahim devrinde yaşanandır.

Osmanlı Türkiyesinde Para Osmanlı Türkiyesinde Para

Cihan Devleti doruktan inmeye başlarken, ekonomik istikrar da bozulmaya yüz tutmuştu “Akça” denilen para birimindeki gümüş oranının azalmasıyla baş gösteren ilk büyük enflasyon 1593′tedir. Yinede, 1912 Balkan felâketine kadar, halk belirli bir ölçüde refah içinde yaşamış, bundan sonra her şey tepetaklak olmuştur.

Akıncılar; Osmanlı’nın Atlı Komandoları Akıncılar; Osmanlı’nın Atlı Komandoları

Osmanlı Akıncısı, at binmeyi binlerce yıllık tecrübeden sonra öğrendi. Binlerce yıl önce dünyanın en iyi at koşumlarını, çizmelerini yapmış bir ırktan geliyordu. Pasifik ile Atlantik arasında daha bin yıl önce at koşturmuştu. Dünyanın hiç şüphesiz birinci süvarisi idi..Akıncı, öncüdür. Piyoniyedir, gönüllüdür, fedaidir, dalkılıç ve kelle koltuktadır. Yolu o açar ve o gösterir. Ardından ordu yürür.

Oruç Bey Tarihinden “Kosova Uğraşı” Oruç Bey Tarihinden “Kosova Uğraşı”

Modern tarihçilerin tarihini yazarken  belgelere ve bir takım kaynak eserlere ve  müracaat ederler. Osmanlı tarihi konuda ise bize  ilk bilgileri veren  eserler  ”ziyc” denilen takvimler ve  hakkında çok fazla birşey bilmediğimiz Ahmedi adlı bir bilginin kaleme aldığı …

Birinci Dünya Savaşında Türk – Alman Propaganda Afişleri Birinci Dünya Savaşında Türk – Alman Propaganda Afişleri

İnsanlın o güne değin tecrübe ettiği, dünyanın en dehşetli harbinde propaganda da önemli bir yer tutuyordu. Kartpostallar, afişler, postapulları birer propaganda vesilesi olarak 4 bir yana yayıldılar.İşte Almanların ittifak adına bastığı bazı kartpostal, afiş ve posta pullarından bazıları ….

Hilafet’in Osmanoğullarına Geçişi Hilafet’in Osmanoğullarına Geçişi

Esasen Yavuz’un Mısır Seferi, İslam Birliği Projesini gerçekleştirmek amacı güdüyordu. İran’ın Şii hilafet propagandasının Türkiye’yi tehdit’e başlaması da bu projenin gerçekleştirilmesini acil bir gereklilik haline getirmişti. Zaten o dönemde Türkiye çapında devleşen bir devletin şu veya bu şekilde manevi sahadaki üstünlüğü eline alması gerekiyordu

Osmanoğullarında Bir Hanedan Geleneği Osmanoğullarında Bir Hanedan Geleneği

Osmanoğulları denen yüce hanedanın bir geleneği vardır. Padişah veya şehzade bir Osman oğlu tahtından indirildi veya öldürüldü yahut hakaret gördü ise onun intikamını almak ailenin başı olan padişaha aittir. Bunun hiçbir istisnası yoktur. Eski hükümdarların …

Bulgaristan’a Satılan Osmanlı Evrakı Bulgaristan’a  Satılan Osmanlı Evrakı

1931 yılı Mayısında, asla affedilmesi ve unutulması mümkün olmayan bir gaflet neticesi, dünya arşivcilik tarihinde tek örnek olarak, Osmanlı dönemi arşiv malzemesi, millî hafızamızın bir bölümü, sorumsuz, kültür ve şuurdan habersiz bir iki kişinin gayretiyle …

Bir Garip Osmanlı Bir Garip Osmanlı

Dolmabahçe Sarayı’nın camlarına çarpan yağmurun tıkırtıları arasında tarihi bir an yaşanıyor. Boğaz’ın sularıyla birlikte Abdülmecit’ın mavi gözleri de buğulanmıştı. Dile kolay, altı yüz yıl süren bir egemenlik döneminden sonra kendilerine “kapı gösteriliyor…” Perdeleri kapalı bir otomobille saraydan uzak­laştırılırken Abdülmecit, hâlâ Mustafa Kemâl’den gelecek bir telgrafla yapılan yanlışlığın düzeltileceği umudundadır…

Osmanlılarda Korsan Teşkilatı Osmanlılarda Korsan Teşkilatı

Osmanlı da ise korsanlar deniz komando sınıfı olup en büyük üsleri Cezayirdi. Hemen bütün büyük Türk amiralleri bu sınıftan yetişmişlerdir. Zira levendlerin (Bahriyeli) en gözü pek, zeki ve bilgili kısmı bu sınıfa geçiyordu. Ekserisi bir kaç Avrupa dili konuşurdu. En büyük korsan amirali Turgut Paşa’dır. Barbaros kardeşlerde korsanlıktan yetişmekle beraber, onlar daha çok devlet kurucu fatihlerdir.

Yeniçeri Ocağının Kaldırılması – Vaka’-i Hayriyye Yeniçeri Ocağının Kaldırılması – Vaka’-i Hayriyye

Sultan II. Mahmud han başta Yeniçeriler olmak üzere Kapıkulu ocakları’nı kaldırmak için tam 17 yıl bekledi. Yunan İsyanıyla bile başa çıkamayan bir ordunun, her an yeniden yeniye patlaması muhtemel bir Rus savaşında ne yapabileceği, artık yalnız padişahı değil, bütün devlet adamlarını hatta Yeniçeri generallerini düşündürür durumdaydı.

İran’ın İttihatçıları, Jön Acemler
Tarih: 22 Temmuz 2009 – 06:05 | Yorumlar Kapalı
İran’ın İttihatçıları, Jön Acemler

Meşrutiyetçi milisler (Jön Acemler)

Tarihler 22 Haziran 1908’i gösterirken İran’ın başşehri Tahran’da yer yerinden oynuyordu. İran millet meclisi olarak hizmet veren Beharîstan Sarayı, çevresini saran topçu birlikleriyle delik deşik edilmekteydi. Bir kaç dakika öncesine kadar içeride …

Akıncı ocağının sönmesi – Köprü Faciası Akıncı ocağının sönmesi – Köprü Faciası

XVI. asır sonlarında Türklerin “Eflak” dedikleri Güney Romanya’nın Voyvodası Mihai, devlete isyan etti. Sadrazam Sinan paşa 100.000 kişilik bir orduyla Romanya’ya girdi. Türk ordusu karşısında ezilmek istemeyen Mihai Türkler ilerledikçe geri çekiliyordu. Sinan Paşa Romen isyanını …