ust
Ana Sayfa » Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası

Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası

Tarihvemedeniyet.org KULLANICI SÖZLEŞMESİ ‘ne hoş geldiniz.

 

Tarihvemedeniyet.org adresi üzerinden yayın yapan Tarih ve Medeniyet Dergisi kar amacı gütmeyen tarih, kültür edebiyat konseptli çevrimiçi dergidir Derginin temel amacı bilimsel çalışmaları popüler bir üslupla geniş kitlelerin zihni tüketimlerine sunmak, geçmiş ile günümüz arasında köprü oluşturacak konuları ele almak, başta tarih olmak üzere sosyal bilimler alanında araştırmacılara bilgi, belge, doküman kaynağı oluşturmak, tarih öğrenimine katkıda bulunmak ve nihayet bilişim teknolojilerini tarihin metoduna uyarlamaktır.

 

İşbu sözleşme sitedeki hizmetlerden kullanıcıların en iyi şekilde faydalanabilmesi ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiş kuralları içermektedir.

 

TÜM KULLANICILAR SİTEYE GİRMEK VE KULLANMAK İLE KULLANIM ŞARTLARI DÂHİLİNDE DÜZENLENMİŞ  KOŞULLARINI TAMAMIYLA OKUDUĞUNU, İÇERİĞİMİ BÜTÜNÜYLE ANLADIĞINI VE TÜM HÜKÜMLERİNİ KAYITSIZ VE ŞARTSIZ OLARAK ONAYLADIKLARINI KABUL VE BUNLARA UYMAYI TAAHHÜT EDERLER.

 

(İlan Tarihi: 05.02.2009)

Tarih ve Medeniyet Kullanım Şartları Sözleşmesi

 

Tarihvemedeniyet.org kullanım şartları sözleşmesi:

 

1-      Amaç:

İşbu sözleşme tarihvemedeniyet.org internet sitesi yayın haklarını içerir ve site ziyaretçilerinin siteye erişimi, kullanım şartları ve gizlilik koşullarını düzenler.

 

 2-      Tanımlar

Bu sözleşmede geçen;

a)   Site veya web sitesi: Tarihvemedeniyet.org adresimi,

b)    Yayıncı: Tarih ve Medeniyet Dergisini,
c)     Sözleşme: İşbu sözleşme ve sözleşmenin ek ve ilişikleri ile Tarih ve Medeniyet (tarihvemedeniyet.org) kullanım şartları sözleşmesi,

İfade eder.

 

 3-      Taraflar

İşbu sözleşme Tarih ve Medeniyet sitesi ile Site’yi ziyaret eden, kullanan, kişi ve kuruluşların kullanım yükümlülüklerine ve yayıncının hak ve mesuliyetlerine dair düzenlemeleri kapsar. Tüm kullanıcılar siteye girmek ve kullanmak ile kullanım şartları dâhilinde düzenlenmiş tüm koşulları tamamıyla okuduğunu, içeriğimi bütünüyle anladığını ve tüm hükümlerini kayıtsız ve şartsız olarak onayladıklarını kabul ve bunlara uymayı taahhüt ederler.

 

4-      Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

a-      Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu,  Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

b-      Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Tarih ve Medeniyet tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

 

5-      Hak ve Yükümlülükler

a-      Tarih ve Medeniyet, sözleşme şartları da dâhil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet duymaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımı sırasında yürürlüğe girer.

 

b-      Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

c-      Site içeriği yayıncı hakları kapsamında korunmuştur ve sitede yer almakta olan görüntülerin, grafiklerin, görsellerin, ses dosyalarının, metinlerin ve animasyonların yalnızca ekran üzerinde izlenmesi ve kullanılması dışında kaydedilmesi, saklanması, kopyalanmasına, değiştirilmesi ve çoğaltılmasına izin verilmemektedir.

 

d-     Internet dâhilinde bahsi geçen ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından kullanılan her türlü içerik sınırsız olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarındaki mevzuat hükümlerine bağlıdır. Tarih ve Medeniyet markası ve logosu ve site tarafından üretilen tüm içerik ile ilgili tüm haklar koruma kapsamında Tarih ve Medeniyet Dergisi’nin mülkiyetindedir.  Site içerinde yer alan yer alan resim, grafik, video ve metin Tarihvemedeniyet.org sitesinden izin alınmaksızın çoğaltılamaz, kaydedilemez, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz.

 

e-      Kullanıcılar, Site’nin sağlamış oldugu hizmetlerden yararlanarak üçüncü şahıslardan almış oldugu mal ve hizmetlerdeki kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun ve İlgili Mevzuat hükümleri dahilinde izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

 

f-       Sitede yer alan bilgilerin güncelliği, sitenin kullanılması ya da geçici olarak kullanılamaması halinde doğacak doğrudan veya dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk veya bunların dışında herhangi başka bir nedenden kaynaklanacak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu hüküm, sitesinin diğer dış sitelere direkt veya dolaylı yönlendirici bağlantılar (“external links”) için de geçerlidir. Site öyle bir bağlantı ile erişilen herhangi bir başka sitenin içeriği ile ilgili de hiçbir sorumluluk üstlenmez. Sitede yer alan kullanıcı yorumlarıds bu hükme tabi olup sitnin  mesuliyetinde değildir.

 

g-      Sitesinde yer alan Site alan resim, grafik, video ve metin e-kitap, dokuman ve makaleler tanıtım amaçlıdır. Tarihvemedeniyet.org sitesinden izin alınmaksızın çoğaltılamaz, kaydedilemez, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz. Bunlar arasında telif hakkıyla korunmuş eserlerin 5651 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince kaydedilmesi ve saklanması T.C. Yasalarına göre legal değildir. Bulunan içerikten doğacak tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu kapsamdaki eserlere ilişkin temsile yetkili kişi veya kurumun başvurması halinde isteği doğrultusunda hareket edileceği taahhüt edilir. Tarih ve Medeniyet site içerisinde yer alan her türlü ürünün orijinalini satın almayı teşvik eder.

 

h-      KULLANICI, SİTESİ’nin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan WEB SİTESİ sorumlu değildir.

 

i-        Ticari amaç gütmemek kaydıyla Internet üzerinde yayınlanan alıntılarda orijinaline sadık kalmak ve aktif bağlantı ile vermek, diğerlerinde siteye referans vermek sureti ile her türlü alıntı ve iktibas serbesttir.

 

6- Hukukun Tatbiki

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri yetkili olacaktır.

EK -1 Gizlilik Politikası

Site ve içerik sağlayıcı yazılımlar ile ortaklar, üçüncü şahıslar veya firmalar sitenin sahip olduğu web trafiğini analiz etme, bu site ve internet üzerindeki diğer sitelerdeki trafiğinizi analiz ederek site ayarlarına göre çerezler (cookie) ekleyebilirler. Bu bağlamda ziyaretçi  Google Reklam ve İçerik Ağı Gizlilik İlkeleri kapsamında belirlenen düzenlenmeleri kabul etmiş sayılır.

Creative Commons LicenseTarih ve Medeniyet is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.tarihvemedeniyet.org.