Scroll Top

Balkanlar ve Göç – 4.Bölüm (Demo)


[quote]Kısmî Özet
1877-78 Osmanlı – Rus savaşı diğer Osmanlı Rus savaşlarından farklıdır. Ruslar bu savaşta Balkan bölgesini Osmanlılardan kopartarak bir Bulgaristan devleti kurmayı ve böylece buraya bu yolla hakim olmayı tasarlamışlardır.

O zaman kurulan Bulgaristan bu günkü Bulgaristan’dan çok daha büyüktür. Fakat bu bölgede Bulgar nüfusu azdır. Yaklaşık 2,5 milyon olan toplam nüfusun 1 milyon 250 bini Müslüman geri kalan kısmı gayrimüslimdir. Bu gayri Müslimler arasında ise Rum, Ulah, Makedon, Sırp gibi farklı etnik guruplar vardır ki bunun ancak 700 bin kadarı Bulgar’dır.  Ancak Müslümanlarla meskun bir Bulgaristan Rusya’nın güdümünde olamayacağı için bölgeden Müslümanlar kazınmaya başlanmıştır. Dolayısı ile Ruslar bu savaşı bir soykırım savaşına dönüştürmüşlerdir.

“ Omlet yemek isteyen Yumurta kırmayı bilmelidir” [yumurta kırmayı göze alamayan omlet yiyemez] diyen Çerkaski bu savaşın açıkça bir ırk imha yani soykırım savaşı olacağını belirtmektedir. Öylede olur.

Rus Ordusu daha Tuna’yı geçmeden nehir boyundaki kentleri topa tutar. Bu bombardımanla ile 25 bin nüfuslu Rusçuk şehri neredeyse tamamen boşalır.

Acıların büyüklerinden biri Eski Zağra’nın işgalinde yaşanır. Rus ordusunun şehre girmesi Türkler için sonun başlangıcı olur.  İlin müftüsü Hüseyin Râci efendi yaşanan trajik durumu anılarında şöyle anlatmaktadır.

O gün saraç ve kavaf dükkanları yağma edildiği gibi akşam ezanından 4 saat sonra gece vakti de kadın ve çocukları çarşıya dökerek Müslüman ve Yahudi mağazalarını yağmaladılar.  Kasabanın her tarafından tüfek sesleri geliyordu. Kapı ve Kepenk kırılma patırtısı ayyuka çıkmıştı.  Ailemle hanemize kapanmış bekleşir sanki can alıp vermekle uğraşırken bir ara gaflet basıp oturduğum yerde bir an uyuklamışım. Komşunun kapısını intikamcı Bulgarların göstermesi üzerine Ruslar kırarken beni uyandırdılar. Ev halkı bağrışır titreşir kimi can korkusu ile şaşırmış kendisini kuyuya atmaya çalışır! Irz ve can telaşı ile derhal hepsini  samanlığa çıkarıp samanların içine sakladım. Komşudaki gürültü ve silah sesleri ilerleyip kadın ve çocukları acı acı bağrıştılar. Bu sesleri duyunca dizlerim kesildi yere düştüm. Komşularımızı öldürdüler düşüncesi ile kendimi kaybettim. Yardım almaya giden kayınbiraderlerim bir iki tanış Bulgar’ın yardımı ve koruması ile geri dönebildiler. Komşuların da bir Bulgar evine sığınıp kurtulabildiklerini yine Bulgarlardan öğrendik.
…….
Az sonra debbağhane mahallesinden ve hapishane arkadaşlarımızdan debbağ hacı hafız efendinin oğlu hafız Mustafa efendi geldi,  üstünü yırtarak ve kendisini yerden yere atarak – komşular bizim mahallede sağ ve sakin insan bırakmadılar hepsini sırtından vurup öldürüyorlar insaf ediniz bu insanlara biraz acıyıp  o zalimlerden kurtarınız – feryadını kopardı.
……
Ocak 1878 de Carlık ordusu 60 ila 100 bin kişiden oluşan muhacir kafilesine yetişir. İngiliz kaynaklarına göre Ruslar bu kafilelere tekrar tekrar saldırır ve korkunç ölçüde kıyım yapar. Ölesiye korkunun sardığı insanlar kurtuluş korkusu ile Tunca’nın buz gibi sularına atlarlar. Pek çok insan kendilerini toparlayamaz ve boğulur…

Rus ordusu ve komitacılar katliamın yetmediği yerde insanları aç ve açıkta bırakarak amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardır.  Yaklaşık 2 yıl süren savaş sırasında Tuna ve Edirne vilayetlerinde Türklere ait
600 bin ton saman ve ot, 1 milyon 500 bin ton zahire, 800 bin büyük baş ve , 15 milyon küçük baş hayvana el koymuşlardır.  Dahası kendilerinin kullanmayacağı ne varsa yakıp yıkmışlardır. Bu  ygulama ile amaçlanan gidenlerin geri gelmesini engellemektir.

Yapılan onca saldırı ve katliamla gerçekleştirilmeye çalışılan bir nüfus ihtilalidir. Çünkü nüfusun büyük bir kısmını diğer etnik gurupların oluşturduğu bölgede egemen bir Bulgar devleti kurmanın başka yolu yoktur.[/quote]

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar