Scroll Top

Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı (Demo)

İnsanlık tarihi kadar eski olan yazının tarihi asırlarca çok yavaş bir ölçüde gelişmiştir. İslam aleminde önceleri Kufî yazı kullanılırken sonradan sülüs,  nesih ve diğer yazı türleri doğmuştur.Her yazı türü kullanıldığı  yere ve  işe uygun kurala bağlanmıştır. Diğer yandan islam Aleminde resime çok ilgi gösterilmediğinden yazı güzel sanatların en önemlisi sayılmış ve geliştirilmesi için büyük himmet ve çaba harcanmıştır.

Muammer Ülker tarafınan hazırlanıp Başlangıçtan günümüze Türk Hat Sanatını ele alan bu kitapta hat sanatının doğuşu, gelişmesi, meşhur hattalar, hat ekolleri, hat sanatı ile ilgili terim ve ıstılahlar hat çeşitleri yer almaktadır. Sitemizden indirip inceleyebilirsiniz:

[download id=”151″]

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar