Scroll Top

Bir Mutekaid'in Mezar Taşı (Osmanlıca) (Demo)

Mutekaid mazartasi kartpostal

Mutekaid mazartasiEyüp Sultan meydanından Piyer Loti tepesine çıkan arnavut kaldırımlı yolda,
Yokuş başından bir bel bükümü, bir soluk tüketimi uzakta
sağda:
Bir mütekadin kitabesi!
Bir küsür asırdır şehri İstanbul’u mest-i temaşa eden bu mezarın başında:

Mutekaid mazartasi2” Huve’l-Bâkî
Ziyâretteden murâd bir duâdır
Bugün bana ise yarın sanadır
Hazine-i Celile Muhâsebe-i Umûmiyesi
Tedkîk kalemi hulefasından
Mütekâid Ahmed Cemal Efendi
Ruhiyçün Fâtiha

Sene 1315
Teşrin-i sâni 29 ”  [ 11 Aralık 1899]

Tarihli  veciz ifadesi.

Geçtiğimiz asırda insan ömrünün çok da uzun olmadığı düşünülürse, bu zatın mütekaid olup, emekliliğe erişebilmesi belki de en derin arzusuydu. Nitekim yüzden ziyade seneler sonra da ‘Ben mütekaidim!’ diye ziyaretçilerine seslenebilmekte…

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar