Scroll Top

Büyük Selçuklulara Dair Yeni Bir Eser

Doç. Dr. Osman Özgüdenli’nin Büyük Selçuklu Tarihine Dair hazırladığı çalışmanın ilk cildi yayınlandı.Selcuklular 1

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman G. Özgüdenli tarafından hazırlanan ve üç cilt olarak planlanan Selçuklular ismi serinin birinci cildi Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157) isimli eser, TDV İSAM Yayınları arasından çıktı.

Kitap bugüne kadar pek çok çalışmada ele alınmasına rağmen nispeten yetersiz kalan Büyük Selçuklu Devleti’nin siyasî tarihini tekrar masaya yatırıyor. Mevcut kaynakların yanı sıra, yeni kaynaklara da dayananan çalışma Büyük Selçuklu siyasî tarihini bir bütünlük içerisinde ele alıyor. Bu yönü ile yazarın dönemin kaynaklarına ve modern araştırmalara olan vukufiyeti de çok yakından göze çarpıyor.

Öte yandan, bilimsel ilkelerden taviz vermeden fakat akıcı bir dille hazırlanan  çalışma herkesin okuyabileceği bir kitap olarak da öne çıkıyor. Dolayısıyla çalışmanın,  hem Selçuklu tarihine dair temel bir başvuru eseri olacağını hemde Üniversite öğrencilerinin ve konuyla ilgililerin başucu kitabı olarak raflarda yerini alacağını şimdiden öngörebiliriz.

Osman G. Özgüdenli, Selçuklular I, Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), TDV İSAM Yayınları, İstanbul 2013, 367 s. + şecere + harita, ISBN 978-605-558-699-7

Arka Kapak Yazısı: 1035 yılında küçük bir göçebe topluluk hâlinde Ceyhun nehrini geçerek Horasan’a giren Selçuklular, 1040’ta Gazneliler’e karşı kazandıkları zaferin ardından İran coğrafyasında güçlü bir devlet kurdular. Kısa sürede büyük bir imparatorluğa dönüşen bu devlet, Çin sınırlarından İstanbul önlerine, Aral gölü ve Kafkaslar’dan Kızıldeniz ve Mısır’a kadar geniş bir coğrafyaya hâkim oldu. Selçuklular, devrin önemli siyasî hadiselerinin yanında Yakındoğu’nun etnik, dinî ve kültürel yapısının yeniden şekillenmesinde de ciddi bir rol oynadılar. Bu çalışmada, Büyük Selçuklu Devleti’nin doğuş, yükseliş ve çöküş öyküsü, devrin ana kaynakları ve modern araştırmalara dayanılarak okuyucuya sunulmaktadır.

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar