Scroll Top

Cağaloğlu Çeşmesi – Kitabe (Demo)

Babiali

Istanbul Cağaloğlunda, Molla Fenari Sokak’dan Nuru Osmaniye Caddesine çıkarken solda, Bir çeşme ! Lülesiz yalaksız bu çeşmenin kitabesinde;

cagaloglunda bir cesmeHudâ mazhar ide tevfîkine dâim Hamîd Hânı
Esâs-ı mülküne endîşesi bânî-i sânîdir

İdüp ez-cümle ihyâ çeşme-i Abbas Ağayı
Şehinşâhın bu da bir nimet-i bî-imtinânıdır

Emîn-i şehri ve abd-ı sâdıkı Mazhar Paşa kim
İmâr-ı hayra himmet mülke hidmet hâss-ı şânıdır

Suyun bu resme tavsîf eylesün tevfîk-i tarihin
Akan âb-ı revân sanma hayat câvidânıdır

1297

1298 [m.1880]

[Vezni: mefâ’îlün-4]
[hüdâ mazhar / ide tevfîk / ine dâim / hamîd hânı]

cagaloglunda bir cesme 2

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar