Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Belge-Vesika

Clear Filters

12 Eylül 1901 tarihinde Hariciye Nezareti’ne Rumca bir mektup gönderildi. Nezaretin Tercüme Odası’nda işlem gören bu mektuba bakılırsa, gönderen Sultan…

Einstein Türkiye’ye İş Başvurusunda Bulundu Mu?

Kaynak malzeme ve vesika açısından en bol dönemlerden olan yakın tarihimizde, bu malzeme bolluğunun aksine birçok karanlık nokta bulunuyor. Dayatılan…

Taşa Yazılan Tarih: İran'da Bir Mezartaşı

İran’ın Urmiye şehrinde Arap Alfabesi ile Türkçe Yazılmış bir Hristiyanın Mezartaşı İran’ın Batı Azerbaycan eyaleti Urmiye şehri dolaylarında fotoğraflanan Arap…

Böyle Buyurdu Hakan

Barıdırdığı milyonlarca vesika ile dünya mirasının en önemli hazinelerinden sayılan, sadece Türkiye değil pek çok ülkenin hafıza kaydı mesabesinde olan…

Bin Kantar Barut Göze Sürmeye Yetişmez

Barındırığı yüz milyonlarca belge ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi insanlığın en önemli hazıfa kayıtları arasında zikredilebilir . Bu arşivde zaman zaman enteresan, zaman zaman gülünç ve pek çok kere ibretlik belgelere rastlamak da mümkündür. İşte bu kavilden olarak Yemişçi Hasan Paşa’nın padişaha arz ettiği bir telhis örneği.

İngiliz Said Paşa ve Günlüğü (ÇIKTI)

Yakın Tarihimize Dair Yeni Bir Kaynak Eser, “İNGİLİZ SAİD PAŞA’NIN GÜNLÜĞÜ (JURNAL)“ Arı Sanat Yayınlarından Çıktı Kitabı okurken Said Paşa…

Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır ?

Bismark’ın “ Birinci kuşak kurar, ikinci kuşak yönetir üçüncü kuşak sanat tarihi okur “ sözüne atfen o “Sanat tarihi” okuyan…

Yeniçeri Ocağını Söndüren Kitabe (Demo)

Osmanlı Devletin üst düzey memurlarından olan ve Yeniçeri Ocağının en kıdemli generali sayılan Yeniçeri Ağası maiyeti ile birlikte Ağa Kapısı…