Mezartaşı-Kitabe

Tarihin taştan vesikaları, Mezar Taşı, Kitabe ve Yazıtlar

Mezartaşı-Kitabe

Clear Filters
Kitâbe ve Kütüphâne (Demo)

Ne yazık ki Orta Asya’dan Endülüs’e kadar olan memleketlerde kurulmuş kütüphanelerin pek çoğu İspanyol ve Moğol istilası sırasında yok edildiler. Zamanın bilim ve kültür merkezi olan Bağdat şehrini işgal eden Moğollar şehri harap ederek kitapları ya yaktı ya da Dicle Nehrine attılar. Dicle Nehrinin günlerce

Bir Mutekaid'in Mezar Taşı (Osmanlıca) (Demo)

Eyüp Sultan meydanından Piyer loti tepesine çıkan arnavut kaldırımlı yolda, yokuş başından bir bel bükümü, bir soluk tüketimi uzakda; sağda: Bir mütekadin kitabesi! 1 küsür asırdır şehri İstanbul’u mest-i temaşa eden bu mezarın taşında :

Fatih Türbesinde Osmalıca İbare (Demo)

Fatih Sultan Mehmed türbesi 18. asır sonunda İstanbul’u tahrip eden büyük zelzelede yıkılmış , III. Mustafa tarafından devrin üslubuna göre yeniden inşa ettirilmiştir.

Cağaloğlu Çeşmesi – Kitabe (Demo)

Istanbul Cağaloğlunda, Molla Fenari Sokak’dan Nuru Osmaniye Caddesine çıkarken solda ! Bir çeşme. Lülesiz yalaksız bu çeşmenin kitabesinde;

Sultan Mahmud Türbesi Haziresinde Kitabe (Demo)

Divanyolun’da bir protokol mezarlığı,  II.Mahmud Türbesi!  Türbe hazîresinde nereyedeyse İmparatorluk Türkiyesinin 19. asrı yatmakta. Hanedan mensupları, ünlü devlet adamları, şairler,…

Edirne Çeşmesi – Kitabesi (Demo)

Edirne’nin eski yerleşimleri arasında uzanan tarihi sokaklarından birinde  kesme taşdan bir duvar. Duvara da dikkat edince görülen eski bir kitabe…