Osmanlıca Kitaplar

Osmanlıca Kitaplar

Clear Filters
Büyük Âlimin Büyük Eseri: Tarih-i Cevdet

Ahmed Cevdet Paşa’nın eserlernin en başında 12 ciltlik Tarih-i Cevdet (Tarih-i vekayi-i devlet-i aliyye) gelir.Osmanlı devletinin 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1826’da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına kadar olan devresini ihtiva etmekte olan bu büyük eser 30 senelik devamlı bir çalışmanın mahsulüdür.

Kamusu Osmani – Mehmed Salahi Bey

Ḳâmus-i Osmânî Mehmed Salâhi Bey, d. 1910 Basım: Istanbul, I. Muzaffereddin -1897-1906 Cilt 1 – 2  Cilt 3 – 4

Fîrûzâbâdî – Kâmus-u Okyanus Tercümesi

Fîrûzâbâdî’nin lügat, tefsir, hadis ve edebî ilimlere âit kırktan fazla eseri vardır. Bunların en önemlisi, Kâmûs-ül-Muhît vel-Kâbûs-ul-Vesît adlı benzeri yazılmamış…

Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası

Tarih-i Osmanî Encümeni, 9 Şubat 1910’da Bâb-ı Ali Sadaret Dairesi altındaki vakanüvislik odasında Abdurrahman Şeref’in başkanlığında ilk toplantısını yaparak çalışmaya…

Sadettin Hoca – Tac el-Tevarih (Demo)

[download id=”101″] [download id=”102″]

Peçevi İbrahim – Tarihi Peçevi (Demo)

[download id=”99″] [download id=”100″]

Evliya Çelebi Seyyahatnamesi (Demo)

[download id=”71″] [download id=”72″] [download id=”73″] [download id=”74″] [download id=”75″] [download id=”78″] [download id=”80″]

Namık Kemal – Osmanlı Tarihi (Demo)

[download id=”57″] [download id=”58″] [download id=”59″] [download id=”60″]