Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar,Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Harita

Clear Filters
Avrupa ve Yakındoğu Ekseninde Enerji Dönemeci

Enerji güvenliği konusu son yıllarda tekrar gündeme geldi. Alternatif enerji yatırımlarının artırılması, petrol-doğal gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ise tek çözüm. Öte…

Osmanlı Coğrafyasından Haritalar

Tarih boyu onlarca Türk devletlerinin hâkimiyetinde bulunan, yüzyıllarca Türk nüfûzu ve idaresialtında, Haçlı seferlerinden Kudüs’ün fethine “medeniyetler çatışmasına” sahne olan ve sonkertede Osmanlılar elinde “yakın tarihimizin köşe başlarını” işaretleyen Ortadoğu’nun dünü de tıpkı bugünü gibi haritalar olmadan deşifre edilemez.

Vilayetlerle Osmanlı Atlası

Osmanlı taşrasında idaresi taksimat 1864 yılına kadar Abbasi, Selçuklu ve Moğol idari gelenğinden gelen eyalet (beylerbeylik) sistemine dayanıyordu. Sistem; timar…

Harita Sergisi – Piri Reis'ten Katip Çelebi'ye

Doğumunun 400 . yılı dolayısı ile 2009 UNESCO tarafından Katip Çelebi yılı ilan edildi.  Katip’in 400. Doğum yılı kutlamaları kapsamında…

Ortadoğu İmparatorluklar Tarihi

Ortadoğu dünya tarihi ve kültürünün beşiği ve medeniyetin çıktığı yerdir. 3 semavî din de burada doğmuştur ki bu dinlerce burası “Kutsal topraklar” olarak addedilir.Bölgenin hemen hemen tamamı çok uzun yüzyıllar Türk devletleri veya hanedanlarının yönetiminde kalmıştır.

Animasyon: Türk Demokrasi ve Darbeler Tarihi

İmparatorluk Türkiye’sinden Cumhuriyete, Demokrasi mücadelemiz irili ufaklı pek çok girişime sahne olundu. Bu girişimler ülkeyi kimi zaman çok ilerilere götürecek büyük adımlar olurken kimi zamanda askler eliyle atılan inkita adımlarıydı. Osmanlı haribiyesinde yıllarca okutulan, Alman Golç Paşa’nın “Millet-i Müselleha” adlı eserini başucu kitabı yapan subaylarımız “milleti de biz inşa ederiz, demoktasiyi de bir kurarız” yaklaşımını on yıllarca en temel görev addetti.

90 saniyede Demokrasi Tarihi (Demo)

Yunanca dimokratia kelimesinden türeyen Demokrasi, insanlık tarihinin bilinen 6.000 yıllık geçmişinde en medeni, insan haysiyet ve menfaatine en uygun idare…

Haritalarda Üç Ortaçağ Gezgini

Battûta gün gelip yurduna döndüğünde gezdiği uzak ülkelerde, gördüğü garip olaylardan bahsedince sözleri alayla alınır, pek çok şeyi “işkembe-i Kübra”dan attığı ithamına uğrar. Dalga konusu olur. Fakat yolculuklarında gezdikleri ve gördükleriyle seçkin bir danışman olarak sultan’ın meclisinde de yer alır.