Animasyon

Animasyon

Clear Filters
Ortadoğu İmparatorluklar Tarihi

Ortadoğu dünya tarihi ve kültürünün beşiği ve medeniyetin çıktığı yerdir. 3 semavî din de burada doğmuştur ki bu dinlerce burası “Kutsal topraklar” olarak addedilir.Bölgenin hemen hemen tamamı çok uzun yüzyıllar Türk devletleri veya hanedanlarının yönetiminde kalmıştır.

Animasyon: Türk Demokrasi ve Darbeler Tarihi

İmparatorluk Türkiye’sinden Cumhuriyete, Demokrasi mücadelemiz irili ufaklı pek çok girişime sahne olundu. Bu girişimler ülkeyi kimi zaman çok ilerilere götürecek büyük adımlar olurken kimi zamanda askler eliyle atılan inkita adımlarıydı. Osmanlı haribiyesinde yıllarca okutulan, Alman Golç Paşa’nın “Millet-i Müselleha” adlı eserini başucu kitabı yapan subaylarımız “milleti de biz inşa ederiz, demoktasiyi de bir kurarız” yaklaşımını on yıllarca en temel görev addetti.

90 saniyede Demokrasi Tarihi (Demo)

Yunanca dimokratia kelimesinden türeyen Demokrasi, insanlık tarihinin bilinen 6.000 yıllık geçmişinde en medeni, insan haysiyet ve menfaatine en uygun idare…

90 Saniyede Dinler Tarihi – Animasyon (Demo)

5 büyük Avrupa dilinde “Religion” olarak ifade edilen Din kelimesinin Arapça, Farsça, İbranice yahut Âramice olduğu tartışmaldır. Bu tartışma bile ortadoğuda dillerin ve dinlerin ne kadar iç içe olduğunun bir ifadesi sayılabilir.Din konusunda aynı zamanda bir coğrafya branşıdır.