Tanzimat Dönemi

Tanzimat Dönemi

Clear Filters
Eskiden Madencilik Babadan Oğula Geçen Bir Meslekti

Osmanlılarda devlet, madenleri şahıslara ihale ederek işletirdi. Maden havzasındaki köyler, vergi muafiyeti karşılığında ücretle bu madenlerde çalıştırılır; hatta maden işçiliği babadan oğula geçerdi.

Talihsiz Bir Padişah: Sultan Abdülaziz Belgeseli

1830 yılında Eyüp Sarayı’nda dünyaya gelen Sultân Abdülaziz, 25 Haziran 1861’de ağabeyi Abdülmecid’in vefâtı üzerine 31 yaşında Osmanlı tahtına çıkmış…

 Prof. Dr. Coşkun Çakır’ın Bursa’daki söyleşisinde ‘modernleşme neydi ve Osmanlı modernleşmenin neresindeydi’ sorularına cevap arandı.. İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı…

Bir İntiharın Son Dakikaları (Demo)

Tarihimizde en çalkantılı dönemlerden biri olarak görebileceğimiz Tanzimat devri, gerek getirmeye çalıştıklarıyla, gerekse de içerisinde barındırdığı avangard simalarla bir devre damgasını vurmuştur. Her şeye rağmen yapılmak istenenlerde belki başarı sağlanabilmiştir; fakat

Tevfik Fikret Nasıl Öldü? (Demo)

tevfikfikretTanzimat dönemi edebiyatçıları, bu devre en az siyasîler kadar damgasını vurmuşlardır. Belki de yer yer, devrin edip ve şairlerinin yazdıkları ve söyledikleri dönemin siyaset adamlarının bile yapmaya cüret edemediği bazı oluşumları beraberinde getirmiştir.

Zemzeme Demdeme – Tanzimat Döneminde Hararetli Bir Tartışma (Demo)

İşitildi yine gülzâr-ı sühanda ma’hûd Bülbül-i herze-edânın yeni bir zemzemesi Lâl eder bir gün onu aksederek âfâka Yine bir bâz-ı…