-Tarih

-Tarih

Clear Filters
İdam Ettiren Şiir

Şiir, ilk insandan beri vardır. Bilindiği üzere ilk insan olan Hazret-i Âdem aynı zamanda bir peygamberdi. İlahi kitaplarda anlatıldığı üzere…

Papa’nın Hrıstiyanlık Teklifi ve Cem Sultan’ın Cevabı

Fatih Sultan Mehmed vefât ettiğinde taht için iki vâris geride kalmıştı. Bunlardan biri Sultân II. Bâyezid iken, bir diğer Cem…

İlk "Tek Parti" Cuntasını İttihat ve Terakki Kurmuştu

Kısacık demoktari tarihimizde  iyi kötü bazı genel, yerel  seçim, referandum tecrübeleri yaşdık.   Kimi seçimleri, “Cumhuriyet tarihinde dönün noktası” diye işaretlerken kimilerini ciddiye bile…

Hiç Evlenmeyen Kadın Şairimiz Kimdi?

Osmanlı Son Dönemi Kadın Şairlerinden Nigar Hanım ve Yakınları Gerek tarihimize ve gerekse de edebiyatımıza damgasını vurmuş bazı şahıslar vardır….

Modernleşme Lale Devriyle Başladı

Osmanlı modernleşmesi tam olarak nedir? Modernleşme hareketleri neye dayanır, bu modernleşme mefhumu salt Batı taklitçiliği midir, Japon yahut Rus modernleşmesi…

Osmanlı’da Seyyidler ve Şerifler (Demo)

Resimde Elinde Kitap Tutan Rumeli Kadıaskerinin Yanında Nakibü’l-Eşraf Tasvir Edilmektedir Altı asır boyunca Dünya tarihinin mukedderatında mühim bir vazifeyi hamleden…

Kuyucu Murat Paşa Kimdir, Kim Değildir? (Demo)

Her ilmin kendine ait bir metodoloji vardır. Bunlar arasında tarihi de saymak artık bir zaruret halini almıştır. Nitekim tarih ilmi,…

Bir Osmanlı Elçisi, Fransa’da İşte Böyle Karşılandı! (Demo)

Fransa – Toulouse Şehri Altı asır boyunca üç kıta, yedi iklimde at koşturan, ilmî alanda da kalem oynatan Osmanlı Devleti,…