Tarihin Arka Odası

Tarihin Arka Odası

Clear Filters
Tarihin Arka Odası 20 Aralık 2009 (Demo)

Geçen haftaki İbraniler ve İbranilik konusuna devam edildi. Sabatayistlik, Türkiyedeki Sabatayist aileler konuşuldu. İpekçi ailesi Türkiyeye gelişleri ve sebatayist geçmişi…

Tarihin Arka Odası – 6 Aralık 2009 (Demo)

Habertürk gazetesinin kütüphanesinde gerçekleştirilen programda çoğunlukla İbrahim Müteferrika ve matba konuşuldu. Kütüphanedeki müteferrika kolleksiyonu teşhir edildi. Yeniden basılan müteferrrika eserleri ve eski kitaplar üzerinde duruldu. İbrahim Müteferrika’nın Osmanlı devletine sığınması, müslüman olması , devlette aldığı görevler konuşuldu. Lale devri, matbanın kuruluşu ve Nevşehirli İbrahim Paşa anlatıldı. Allame (!) ve eski kitap uzmanı Turgut Kut konuk olarak katıldı.

Tarihin Arka Odası – 29 Kasım 2009 (Demo)

Hac, Kurban , ilk Kurban , Hazreti İbrahim, Kâbe’nin inşâsı, Hanlik ve hanif dini, ayrıca Cüheyman baskını konuşuldu. Çeşitli tevhitlerde…

Tarihin Arka Odası – 22 Kasım 2009 (Demo)

Latin harflerinin devrim öncesi kullanılış formu gösterildi. Doç. Mustafa Küçükkaşçı’nın katıldığı programda kâbe, hac, haccın ortaya çıkışı, hazreti İbrahim konuşuldu. Hazreti Peygamber dönemi hac, Mekke’nin fethi ve önceki hac uygulamaları anlatıldı.Önceki uygulamarda Ukaz panayırı, büyük putlar Lat, Menat, Uzza, ve diğer ritüeller anlatıldı.

Tarihin Arka Odası – 15 Kasım 2009 (Demo)

Geçen hafta ki Osmanlı Devletinde “darbeler ve ihtilaller” konusuna devam edildi. Ancak ağırlıklı olarak Sultan Vahidettin “Şahbaba” üzerinde duruldu. Son Osmanlı padişahının tesadüfen veliahd oluşu ve tahta çıkışı, imparatorluğun uzatmaları oynadığı yıllar, ittihatçıların iştahla girdikleri savaşta yenilince kaçışları, padişahın mercburi terki, saltanattan hilafete ve cumhuriyet üzerinde duruldu. Hanedanın sürgün yılları ve sonrası konuşuldu.

Tarihin Arka Odası – 8 Kasım 2009 (Demo)

Atatürk’ün hayattaki akrabalarından Yurdun Söğütlügil programa konuk oldu ve soy ağacı, akrabaları, şimdiye kadar yapılan ve yayınlanan şecerler konuşuldu. Osmanlı devletinde darbeler, yenilikler reform ve ıslahat çabalarıyla III. Selim’in nizam-ı cedid hareketi üzerinde duruldu. Sultan Mahmdu’un bu başarısızlıktan çıkardığı dersler irdelenerek kuleli vakasına kısmen değinildi.

Tarihin Arka Odası – 01 Kasım 2009 (Demo)

Osmanlı devletinde ihtilaller , darberler, darbe teşebbüsleri konu oldu. Savcı bey isyanı, Buçuk tepe olayı , Yavuz’un tahta geçmesi, Genç Osman vakası, Lale devri ve matbaa. Osmanlı İran savaşları, Nizamı Cedid ve III Selim hareketi , Sultan Mahmud’un reformları üzerinde duruldu. Yeniçerilik ve bozulması konuşuldu…

Tarihin Arka Odası – 25 Ekim 2009 (Demo)

Osmanlı devletinin gerilemesi ve çöküşü. Dağılma süreci Sevr ve Cumhuriyete geliş. Viyana kuşatması. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa , seferleri köprülülerle ilişkisi, sadareti, idamı, Viyana kuşatmasında Kırım hanının rolü, Sevr anlaşması Lozan görüşmeleri ve Cumhuriyete geçiş konuşuldu.