Scroll Top

Çınaraltı – Konuk: Şehzade Osman Selahaddin Osmanoğlu (Demo)

Çınaraltı prgoramının konuğu olan Şehzade Osman Selahaddin Osmanoğlu hem anne hemde baba tarafından Osmanlı hanedanının mensubu.Programa aileni ebeveynlerinin sürgündeki tanışmalarını, evlenmeleri, sürgün yılları konuşuldu. Mısırda geçen günler, 2. Dünya savaşı öncesi kozmopolit Kahire ve okulu,burada öğrendiği lisanlar, 2. dünya savaşı yılları,  İngiltereye gidişi ve sonrasını anlatıyor. Hanedanın her bir ferdinin biryerlere dağılışı, ortadoğu ve Avrupadaki ailelerin birbirinden kopuşu ve sonraso ele alınıyor. Babasıının bir deftere yazdığı  hatıraları kitaplaştırarak bastıran Şehazade Osman Selahaddin efendi burdan anektodlar naklediyor…

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar