Scroll Top

Miroğlunu Anarken

Miroglu Hoca

Prof. Dr. İsmet Miroğlu (1944 –1997)

1944 yılında Bayburt’un Kalecik köyünde doğdu. İlkokulu Kalecik köyünde, ortaokulu Bayburt’da, liseyi Erzincan’da bitirdikten sonra 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne girdi. Dört yıl sonra Yeniçağ Tarihi kürsüsünden, “Fatih Devrinde Osmanlı-Kırım Münasebetleri” konulu lisans teziyle mezun oldu. 1970 yılı Ocak ayında aynı kürsüye asistan tayin edildi. Arşiv belgelerine dayanarak, “16. Yüzyılda Bayburd Sancağı” başlıklı teziyle 1974 tarihinde “doktor” unvanı aldı.

1976 da kısa dönem askerlik yaparak 1978’de Fransa, Almanya ve Hollanda’ya mesleki araştırma amacıyla üniversite tarafından gönderildi. 1981 yılında “18. Yüzyılda Kemah Sancağı” adlı çalışmasıyla doçent oldu.  1989’da profesörlüğe yükseldi.

13 Mayıs 1987 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü vazifesine tayin edildi. Yıllarca devlet tarafından alelade resmi bir daire olarak görmüş ve ihmal edilmiş Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerini modern metotlara göre yeniden yapılandırdı. Bu dönemde istihdam edilen 400’e yakın çalışanı en iyi şekilde yetiştirdi. Yüzlerce genç araştırmacının bu sahada uzmanlaşmasına vesile oldu. Çalışmalarıyla Arşiv’in önem kazanmasına büyük hizmetleri dokundu.  31 Ocak 1990’a kadar sürdürdüğü görevinden  sonra yeniden üniversitedeki çalışmalarına dönen merhum Miroğlu 24 Temmuz 1991 tarihine kadar Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanı oldu.

Üniversitedeki çalışmalarının yanı sıra, Mart 1994’de ilk sayısı  çıkan Tarih ve Medeniyet dergisini kurdu. 23 Ekim 1997 tarihinde ki vefatına kadar derginin Genel Yayın Danışmanlığı vazifesini üstlendi.

Arsiv Personeliyle
Başbakan Turgut Özal ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in Başbakanlık Osmanlı Arşivini ziyaretlerinden

Miroğlu ile ” Tarih ve Medeniyet

Genç yaşta vefatıyla ilim dünyasını sarsan merhum Miroğlu, yüzlerce tarihçinin ve araştırmacının yetişmesine vesile olmuş, Osmanlı tarihinin duayeni bir hoca olarak biliniyordu. Yetiştirdiği yüzlerce tarihçi bugün bilim dünyamızın çeşitli kademelerinde, ondan aldıkları feyizle yeni öğrenciler yetiştiriyor.  Çalışmaları ise binlerce yüksek öğretim öğrencisine ışık tutuyor.

Miroğlu hoca tarih ilmini, geleceği inşa etmede bir vizyon, ufuk ve rehber olarak kullanıp 1994’ün Mart ayında “Tarih ve Medeniyet” dergisini kurmuştu. Vefatına kadar çıkmasına önayak olduğu Tarih ve Medeniyet dergisi ile bilgi birikimini geniş kitlelere ulaştırdı. Fevkalade ilmi araştırmaları popüler bir üslupla geniş kitlelerin zihni tüketimlerine sunmayı başardı. Dergi binası aynı zamanda pek çok ilim adamının sık sık bir araya geldiği,  tarihi sohbetler, istişare ve ilmi mütalaaların yapıldığı bir mekân haline gelmişti.

Miroğlu hoca “Tarihi sadece geçmişten ders alma aracı olarak görmek onu basitleştirir” derdi. Tarih dergiciliğine getirdiği farklı soluğun sebebi de buydu. Dergi, farklı ideolojik yapılardaki geniş bir okur yelpazesine hitap ederek, kurulduğu günden itibaren “Sebataycılar Konuşuyor”, “Osmanlıda Çok Eşlilik”, “Almanlardan Rüşvet Alan Türk Gazeteciler”, “Atalarımız Şamanist Değildi” gibi dosyalarla gündem oluşturmayı başarmıştı. Dergi 1999 Temmuzuna kadar tam 64 sayı devam etti.

Tarihvemedeniyet.org  ekibi olarak, ilhamımızı kendisinden aldığımız merhum profesör ismet Miroğlu’nu rahmetle anıyor bu vesile ile neşrine önayak olduğu Tarih ve Medeniyet dergilerini dijital ortamın istifadesine sunuyoruz.

[nggallery id=14]

Başbakan Turgut Özal’ın İsmet Miroğlu rehberliğinde Osmanlı arşivini ziyareti
Özal’ın Osmanlı arşivini ziyareti
Zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e Arşivi ziyaretinde Prof. Miroğlu rehberlik ediyor. (Kenan evren harf inkılabından önce okula başladığı için ilk tahsini eski harflarle yaptığını belirtmiş, ziyaretinde arşivdeki eski harfli malzemeye ilgi göstermiştir)

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar