Scroll Top

Sultan Abdülhamid ve 31 Mart Vakası – Dünden Bugüne: Bölüm 17 (Demo)

Tarihimizde 31 Mart vakası denilen olay nedir.  Sultan II. Abdülhamid’in olaylara dahli nedir? İttihat ve Terakki Partisinni 31 Mart vakası olayına dahli ne olmuştur. Programda; 31 mart vakası süreci, Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, Selanikt’en gelen hareket ordusu, Volkan Gazetesi ve Derviş Vahdeti, anlatılıyor. Padişahın orduya neden müdahale etmediği, Hassa ordunu neden kullanmadığı veya İsyandan ne denli sorumlu tutulduğu işleniyor. Sultan Hamidden sonra İmparatorluğun durumu ve İttihatçığın orduda ve toplumda doğurduğu kargaşa ele alınıyor.

[download id=”261″]

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar