Scroll Top

Türkler Nasıl Müslüman Oldu? – Dünden Bugüne: Bölüm 14 (Demo)

Programda, Eski Türk dini neydi. Şamanizm din midir ? Gök tanrı dini nedir ? Kam, baksı şaman, totem gibi tabirler ne anlama gelir, Nevruz ve Mihrican’ın Türklerde neden kutsal sayılır ? Uygurların budist olma sebebi nelerdir ? Türklerin Budizme bakışı nasıldır, Mani dinin Turklerde önemi nelerdi ? Türklerin İslam dışındaki semavi dinlere mensubiyetleri ne dereceydi  ? Karai denilen Türkler yahudiliğin hangi mezhebine mensuptur, Ortodox Türkler olarak bilinen karamanlılar ne oldu ve Türklerin toplu olarak İslam’a girişleri nasıl oldu? gibi konular konuşuluyor…

  • [download id=”258″]
  • <div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

    <div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

    Haftanın Yazıları

    Güncel Yazılar