Scroll Top

Osmanlı Ülkesinde Gayrimüslimler – Dünden Bugüne: Bölüm 12 (Demo)

Programda, hoşgörü nedir ? Tesamüh, müsamaha ve tolerans kelimeleri ile farkı var mıdır ? Osmanlı’da millet sistemi ve millet tabirinin Osmanlıdaki anlamı nedir ? Zımmi diye kimlere nedir ? İslam toplumunda gayrimüslimlere adalet veya hukuk önünde Avrupadaki gibi ayrımcılık yapılmışmıdır ? Gayrimüslim mabedleri ve camiye çevrilen kiliseler gibi başlıklar üzerinde duruldu. İstanbulun fethi öncesi ve sonrasında Gayrimüslimlere konusuna değinildi.

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar