Scroll Top

Sözlükler

Sosyal bilimler alanında araştırmacıların en fazla ihtiyaç duyduğu müracaat kaynaklarının başında hiç şüphesiz ki sözlükler gelir. Fakat maalesef bizde lügat yazım geleneği “henüz” tam anlamıyla yerleşmiş değildir. Bazı ferdi gayretlerle yazılan birkaç Osmanlıca ansiklopedik lügat dışında bu sahada çok da fazla eserden söz edilemez.

Andreas Tietze’nin çalışmaları hariç, adam akıllı yapılmış Türkçe’nin bir etimolojik lügatı bile elimizde yoktur. Bu türden çalışmaları destelemek üzere kurulmuş devlet kurumlarımız ise, inceltme işaretini kaldırıp kondurmaktan, “belit”, “dikit”, “çözüt” gibi kerih kelimeleri dile angaje etmekten kendini alıp da ciddi araştırmalar malesef ortaya koyamamıştır.

Hâlbuki arkamızda 1000 senelik bir Anadolu Türkçesi mazisi, önümüzde ise bu maziyi öğrenmek arzusu duyan, hatta mecburiyetinde olan bir nesil olduğu hakikattir. Bu bağlamda Tarih ve Medeniyet olarak elektronik sözlük kütüphanesi kurmaya kadar verdik. Ferdi gayretlerimizde bulup derleyebildiğimiz eserleri sayfamızda bir araya toplayarak öğrencilerin, araştırmacıların, meraklılarının ve bilim dünyasının kolaylıkla ulaşımına sunmayı hedefliyoruz.

*** *** ***

Kamus-i Osmani – Mehmed Salâhi Bey, d. 1910, Istanbul I. Muzaffereddin [1897-1906]

Türkçe – İngilizce Lugat Kitabı, Telifi Redhouse el İngilizî – Lonra, Liman Efendi Matbası, 1856

Kitâb Tercümân Türki ve-Arabî (Arapça-Türkçe Sözlük) – Ahmed ibn Muhammed Salih (1838), Bulak Matbaası, Mısır

Almancadan Türkceye lugat kitabı: Deutsch-türkisches Wörterbuch, Faik, Ömer, Dersaadet Matbaa-i Osmaniye [1896]

Hazine-i lugat: Dictionnaire abrégé turc-français – Artin Hindoğlu, Vienne : F. Beck, 1838

Lehcet ül-lugat – Esad Efendi, Meḥmed, 1685-1753 , Kostantaniye Dar üt-tibaat ül-amire [1801]

Lugat-i Çagatayi ve Türki-i Osmani – Buhari, Süleyman, d. 1890, İstanbul Mihran Matbaasi [1880]

Lugat-i Musaḥabet, Yaziksiz, Necib Asım, 1861-1935, İstanbul Mekteb-i Sanayie Matbaasi [1893]

Lugat-i Remzi – Ḥüseyin Remzi, 1839-1896, İstanbul Matbaa-i Ḥ. Remzi [1887] Cilt 1

Lugat-i Remzi – Ḥüseyin Remzi, 1839-1896, İstanbul Matbaa-i Ḥ. Remzi [1887] Cilt 2

Ebuzziyâ Tevfîk (1888), Lugat-i Ebuzziyâ, Konstantiniye, Matbaa-i Ebuzziyâ

Lugat-i tarihiye va cugrafiye – Rifat, Yaǧlikçizade Aḥmed, d. 1894, İstanbul Maḥmud Matbaasinda [1881]

Lugat-i Ahteri-i cedid – Ahteri, MuStafa ibn Şemseddin, d. 1578, Istanbul [18–]

Lugat-i tıbbiye – Eser-i Cemʻiyet-i Tıbbiye-ʼi ʻOsmaniye, [İstanbul] : Mekteb-i Tıbbiye-ʼi Şahane Matbaʻası, 1290 [1873]

Lugat-i Osmaniye – Redhouse, James W. (James William) 1811-1892, İstanbul Matbaa-i Amire Litografya Destyahi [1863]

Mirat ül-lugat – Esad Efendi, Meḥmed, 1685-1753, Istanbul Mekteb-i Sanayi [1876]

Müntahabat-i lugat-i Osmaniye – Redhouse, James W. (James William), Sir, 1811-1892, Istanbul Matbaa-i ceride-i ḥavadis 1852-53

Sanat kamusu – Arseven, Celâl Esad, 1876-1972, Istanbu, Matbaah Amireh-i [1921?]

Yeni Resmli Türkce Kamus – İstanbul Yeni Sark Kütübhanesi [1901?] 2. tab

Lehçe-i Osmani – Aḥmad Vafi Paşa, 1819-1890 – Dersaadet Mehmed Beg Matbaasi [1888]

Lisan-i Osmani – Bolayır, Ali Ekrem, 1867-1937, Istanbul Zarafet Matbaasi [1914]

Lugat-ı Naci – Naci, Muallim, İstanbul [19–?]

Lugat-i Şemseddin – Şemseddin, Meḥmed, İstanbul Cemal Efendi Matbaasi [1889]

Lugat min zubdet il-lehce – Ḥasan Efendi, Istanbul Riza Efendi matbaasi 1870-71

Lugat-i ilmiye ve fenniye – Yaziksiz, Necib ASim, 1861-1935, Dersaadet Matbaa-i Amire [1890] 1. tab

Musavver kamus-i Sadi – Said, Kemalpaşazade, 1848-1921, Istanbul Matbaa-i Amire [1918]

Fîrûzâbâdî – Kâmus-u Okyanus Tercümesi

Osmanlıca İmla Lugatı – Ali Kemal Belviranlı

Osmanlıca Türkçe Sözlük

Osmanlı Belgeleri için Lugatçe

Osmanlıca – Rusça Sözlük

Kamus-u Fransevi – Şemseddin Sami (ilk Cild)

Kamûs-ı Türkî, Şemseddin Sami, İkdam Matbaası, Dersaadet – H.1317

Ingilizce Osmanlı Tarihi Sözlüğü – Selçuk Aksim Somel

Lugat-i Van kuli – Cevheri, Kostantiniye Dar üt-tibaat ül-Amire [1802-3]

TDK Yeni Tarama Sözlüğü Düzenleyen – Cem Dilçin, Ankara 1983

Kamusu’l – A’lam – Şemseddin Sâmî, 6 Cilt

Osmanlıca – Rumca Sözlük, Panagiotides, I. P; Georgiades, Konstantinoupolei 1897

Kitaplar parola korulmalı değildir. Açmak için Adobe Acrobat 9.0 veya üst versiyonlarını kullanmanız gerekmektedir. Foxit Reader gibi 3.parti programlarda çalışmamaktadır.

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar