Scroll Top

Edirne Çeşmesi – Kitabesi (Demo)

IMG_0288

Edirne’nin eski yerleşimleri arasında uzanan tarihi sokaklarından birinde  kesme taşdan bir duvar. Duvara da dikkat edince görülen eski bir kitabe var. Şimdi çöp konteynırlarına bekçilik eden duvarın kitabesi okununca bir zamanlar çeşme olduğunu söylüyor ! Kitabede ;

Edirne eşrâfından sa’detlû Hacı Mustafa Beğ’in vâlidesi
Atıyye Hanım ve pederi Hacı Mehmed Efendi haremi ‘Ârife, kerimesi Atıyye
Kâ’in vâlidesi Hanife kainpederi Abdülkâdir ve mahdûmı, şehid
Hacı Mehmed Nûri Beğ’in ceddi ruhları içün fâtiha (1324)

Diyor ve,  eski bir Edirne ailesini yâd ediyor kendince.

IMG_0286

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar