Scroll Top

Fîrûzâbâdî – Kâmus-u Okyanus Tercümesi


Fîrûzâbâdî’nin lügat, tefsir, hadis ve edebî ilimlere âit kırktan fazla eseri vardır. Bunların en önemlisi, Kâmûs-ül-Muhît vel-Kâbûs-ul-Vesît adlı benzeri yazılmamış olan lügat kitabıdır. Mütercim Âsım Efendi tarafından Türkçeye tercüme edilen bu eseri El-Okyanûs el-Basît fî Tercümeti’l-Kâmûs el-Muhît adıyla İstanbul’da Osmanlıca olarak basılmıştır.

Kâmus-u Okyanus Tercümesi Cilt 1

Kâmus-u Okyanus Tercümesi Cilt 2

Kâmus-u Okyanus Tercümesi Cilt 3

Kâmus-u Okyanus Tercümesi Cilt 4

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar