Scroll Top

Hakkımızda

 

Vizyon ve Misyonumuz;

Tarih ve Medeniyet 2009 yılında hayat bulmuş, tarih konseptli ve kâr amacı gütmeyen bir kültür projesidir. Dünyanın her yerinden beşeriyetin, bilâ-ücret (ücretsiz) istifâdesine sunduğumuz bu internet sitesi elbette ki büyük ufuklar hedeflemektedir.

 

Öncelikli gâyemiz ilmî araştırmaları popüler bir üslupla geniş kitlelerin zihnî tüketimlerine sunmak, geçmiş ile günümüz arasında köprü oluşturacak mevzuları ele almak gayretidir. Tarih meraklılarına ve araştırmacılara bilgi, belge, doküman kaynağı oluşturmak; tarih tahsiline katkıda bulunmak ve nihâyet bilişim teknolojilerini tarihin metoduna uyarlamak, bu ufuk içerisinde yer almaktadır.

 

Açtığımız ve açacağımız eski eser ve Osmanlıca matbu eser içeren dijital kütüphanelerle ve yayınlarımızla, “Türkçenin Restorasyonuna” bir nebze katkıda bulunmak da hedeflerimiz arasındadır. Bu hedef, 20. asrın zararlı ameliyatlarından kalma cerâhati, yaraları üzerinden atmış; dedenin torununa, ebeveynin evlâdına merâmını ifâde edebildiği, ilim/bilim yapmaya, hukuk yazmaya müsâit ve dahası hiçbir lisandan aşağı kalmayan, yeniden hayat bulmuş “cihânşümûl” bir Türkçe arzusudur.

 

Gayretlerimizden birisi de dünya üniversiteler liginde ilk 500’e dahi giremeyen yahut zar zor girebilen yükseköğretim câmiamızın vahim durumuna, sosyal bilimler alanında ufak da olsa fayda sağlamaktır. Ve nihâyet, ufkumuz bütün dünya tarihi, amacımız objektif bir bakıştan ibarettir. “Her tohum bir orman saklar” misyonuyla giriştiğimiz bu projenin, suya atılan taşın oluşturduğu halkalar misâli büyüyüp genişleyeceğinden şüphe duymuyoruz.

 

koselik
Tarihvemedeniyet.org

 

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar