Scroll Top

Harem Bahçesine Düşen Cirit

 Osmanlı padişahlarından bazıları sahip olduğu meziyetler ile ön plana çıkarlar. Bilhassa silahşörlük alanında daha gençlik yıllarından itibaren iyi bir eğitim aldıkları bilinir. Fatih Sultan Mehmed’in Belgrad seferinde, yalın-kılıç düşman ordusunun içerisine daldığı ve pek çok askeri öldürdüğü tarihi kayıtlarda mevcuttur. Cem Sultan’ın gürz sallamada devrinin en önde gelenlerinden olduğu Cihannümâ isimli tarih kitabında geçiyor. Bu sultanlar arasında ihtişam ve kudretiyle ayrı bir yere sahip olan IV. Murad Han’ı unutmayalım. Zira attığı cirit çok uzaklara ulaşacak ve yaklaşık 30 metreden bir yumurtayı o zamanın tüfeğiyle vuracaktır…

.

.

 Camiden Harem Bahçesine

Sultan IV. Murad devri şairlerinden Cevrî, padişahın bu iki şovuna bizzat şahit olmuştur. Yer, bugünkü İstanbul’daki Bayezid Meydanı’dır. Şu an İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu söz konusu meydanda Osmanlı devrinde Eski Saray mevcut idi. Sultan Murad’ın atış yerinden salladığı cirit, Bayezid Câmi minaresini geçmiş ve Eski Saray’ın haremindeki minarenin önüne düşmüştür. –ki aradaki mesafe epey fazladır-  Ve Cevrî’nin kaleminden bu hâdise şöylece dile gelmiştir:

Cümleden Eski Sarayı izzi ile teşrîf idüp

Eyledikde devlet ile ol makâmı müstakar

Aşdı bâlâ-yı dırahtı oldu gitdikçe bülend

Ejder-i perrân gibi açdı havâda bâl ü per

Geçdi Sultan Bâyezid’in câmi-i vâlâsın

Tâ Haremde ana dâmân-ı menâr oldu makar

(müstakar: karar edinmek,  bâlâ-yı dıraht: ağacın üzeri, bülend: yüksek, perrân: uçan, bâl ü per: kol-kanat, dâmân-ı menâr: minârenin eteği)

.

 Kurşun ve Yumurta

Burada şair, padişahın pazu kuvvetine işaret ediyor. IV. Murad Han’ın bu kuvvetine delalet eden çok sayıda tanık, hiç bir vakit hayretlerini gizleyememişlerdir. Saray mensupları, padişahın iki güçlü adamı iki koltuğunun arasına alarak koşabildiğini rivayet ediyor. Zira kendisini temsil eden resimde de heybetli duruşu dikkatden kaçmaz. Fırsat bulursak bir diğer yazıda padişahın keskin nişancılığına değinelim. IV. Murad Han’ın yaklaşık 23 metreden bir madeni parayı ve 30 metreden de bir yumurtayı nasıl vurduğu üzerinde konuşalım.

 

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar