Scroll Top

Haritalı Genel Tarih Kronolojsi – 1 (Demo)

Tarih anlatımında kullanılan en önemli materyallerden birisi de haritalardır. Kavimler göçünü yahut Büyük İskender ve sonrası dönemi (diadoklar) vs. haritasız izah etmek neredeyse imkansızdır. Bunun gibi,  tek bir coğrafyada bâki kalmayıp eski dünya kıtasının dört bir yanına yayılmış Türklerin tarihini de  muhakkak haritalarla irdelemek elzemdir.

Aşağıda Türk tarihi orjinli, 3 seri halinde çeşitli dönemlere ait tarih haritaları yer almaktadır. :

Tarih Boyunca Başlıca Uygarlıklar

1Harita Tarih Boyunca Baslica Uygarliklar

İç Denizler (Teori ) ve Türklerin İlk Anayurdu

2Harita ic Denizler ve Turklerin Anayurdu

Türklerin Anayurdu ve Türkistan’dan Göçler

3Harita Turklerin anayurdu ve gocler

Mezopotamya Milattan Önce 3000 – 2105

4Harita Mezopotamya MO 3000-2105

Bâbil Krallıkları

5Harita Babil Kralliklari

Milattan Önce 3000 – 2000’lerde Yakın Doğu

6 Harita Mo 3000-2000lerde yakin Dogu

Asur İmparatorluğu Milattan Önce 2105 – 612

7 Harita Asur imparatorlugu mo 2105-612

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar