Scroll Top

II. Abdulhamid Devri Osmanlı Coğrafyası 2 (Demo)

[quote]Dicle Nehri kenarında çamaşır yıkayan kadınlar. Musul / Irak [/quote]

[quote] Şam’da bir sokak/Suriye [/quote]

[quote]Halep Kalesinin uzaktan görünüşü Halep / Suriye [/quote]

[quote]Beyrut’da II. Abdulhamid tarafından yaptırılan Hükümet konağı ve görevli Osmanlı memurları Beyrut / Lübnan [/quote]

[quote]Kubbetü’s Sahra / Kudüs[/quote]

[quote]Kudüs’te asayişi sağlayan 2 bölük Osmanlı askeri / Kudüs [/quote]

[quote]1890’lı Yıllarda Amman / Ürdün[/quote]

[quote]San’a Rüştiyesi / Yemen[/quote]

[quote]Kahire Kalesi / Mısır [/quote]

[quote]1895’lerde o zamanın söylemiyle Ehramlar bu günkü söylemle Pramitler / Mısır [/quote]

[quote]Memlük Sultanlarının kabirleri / Mısır[/quote]

[quote]Malta Kuşatmasında şehit düşen büyük Türk denizcisi Turgut Reis adına yaptırılan camii Trablusgarp / Libya [/quote]

[quote]Tunus’un Başkenti Tunus’dan genel görünüş [/quote]

[quote]Batum’dan genel görünüş Batum / Acara – Gürcistan[/quote]

[quote]Hanya’da bir Osmanlı Camii Girit / Yunanistan[/quote]

….
[nggallery id=55]
[nggallery id=56]
[nggallery id=57]
[nggallery id=58]
[nggallery id=59]
[nggallery id=60]

Diğer Sayfalar 12

[quote][download id=”159″][/quote]

[quote][download id=”160″][/quote]

Bibliyografya
II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Coğrafyası, Haz. Mehmet Bahadır Dördüncü, Yitik Hazine Yayınları İst. 2006

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar