Scroll Top

Ortadoğu İmparatorluklar Tarihi

Ortadoğu İmparatorluklar Tarihi: 90 Saniyede 5000 Yıl

ortadogi
Ortadoğu

Ortadoğu Dünya tarihi ve kültürünün beşiği, medeniyetin çıktığı yerdir. 3 kitabî din de (Hristiyanlık, Musevilik, Müslümanlık) burada doğmuştur ve bu  topraklar yine bu dinlerce “kutsal” addedilir.

Bölgenin hemen hemen tamamı çok uzun yüzyıllar  Türk devletleri veya hanedanlarının yönetiminde kalmıştır. Her büyük gücün Ortadoğu hakimiyetine ve peşisıra devrilip gitmelerine  en büyük  şahidin ise Tarih olduğu açıktır. Kutsallık ithafı, stratejik konumu jeopolitiği ve geçen asırda adeta fışkırırcasına çıkan petrolü bölgeyi daima hareketli ve hararetli kılan en önemli âmillerdir.

Aşağıdaki Animasyon ‘da bölgenin 5000 yıllık kısa tarihinde (!)  kaç el değiştiridiğini ve kimlerin hakimiyetine girdiğini ana hatlarıyla görmek mümkündür.

Yüklenmesi için ortalama 30 sn-1 dk arası bekleyiniz…

[audio:Animasyon fon.mp3]

Kaynak Göstermek Suretiyle Videoyu Sitenize Ekleyebilirsiniz.  Gerekli Kod:

<object width=”600″ height=”400″><param name=”movie” value=”https://tarihvemedeniyet.org/documents/ortadogutarihi.swf”></param><embed src=”https://tarihvemedeniyet.org/documents/ortadogutarihi.swf” type=”application/x-shockwave-flash” width=”600″ height=”400″></embed></object>

  • Bilgisayara indirmek için tıklayın: [download id=”140″]

 

Kaynak Göstermek Suretiyle Videoyu Sitenize Ekleyebilirsiniz.  Gerekli Kod:

<object width=”425″ height=”344″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/zbswRu911J4&hl=en_US&fs=1&”></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/zbswRu911J4&hl=en_US&fs=1&” type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”425″ height=”344″></embed></object>

  • Video formatında indirmek için: [download id=”141″]

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar