Scroll Top

İran Tarih Atlası

iran_tarih_atlasiTürklerin ve Farsların tarihi birbirinin ayrılmaz birer parçası gibidir.  Bu iç içelik  öyle bir sarmal halini almıştır ki asırlar boyunca Türklerin her fırsatta temas halinde bulundukları Çin, Avrupa veya Arapların tarihinde bu kadar derin izlere rastlanmaz. Oğuz efsaneleri ve “ Afrasiyab’ın” başı çektiği amansız İran-Turan mücadelesi ile başlayan, Türkler’in İran kültürü üzerinden islamı tanımasıyla evirilen ve nihayet çok yakın geçmişe kadar Selçukilerden Safevilere Avşarlardan Kaçarlara asırlar boyu Türk hanedanlarının hakimiyetini taşıyarak bu güne ulaşan bu coğrafya’da batılıların Turko-İranı dedikleri  yeni bir sentez hayat bulmuştur.

Türkler yüzyıllar boyu Araplardan değil Farslardan öğrendikleri  alfabe ile kendi dillerini okumuş, yazmış eserler vermiş, bu gün bir kısmını rafa kaldırmış olsak bile halen varlığını ve  canlılığını sürdüren  milyonlarca kelimeyi birbirlerinin dillerine katmıştır. Türkiye’den sonra aynı dili farklı alfabeyle yazıp konuşması ve mezhebi farklı olsa da  meşrebi aynı diyebileceğimiz en büyük Türk kitlesine 25 milyondan fazla bir nüfus ile  İran Coğrafyası (Güney Azerbaycan) ev sahipliği yapmaktadır.  Yine  bu coğrafyanın bir Türk hanedanının tesiri ile  mezhebini tebdil ettiği de unutulmamalıdır.

Anlaşılması Azerbaycan Azericesinden daha basitçe olduğu fark edilen İran Azeri Türkçesiyle yapılmış ve sayısı on binleri bulan internet sitesini Eski Türkçe ile yazıldığı için okuyamasak da videolarını, şarklılarını dinlediğimizde bir Anadolu kasabasından yükselen seda’dan hiçte farklı olmadığı görülüyor.

Nihayet,  “Pâymâl eyleyelim kişverini sürhserin” naraları ile birbirinin anlında derin çizgiler bırakan, kah savaşan, kah vuruşan ama daima ortak kültürel membadan beslenen  bu iki milletin eninde sonunda birbirinin tarihine kapı aralamasının kaçınılamaz olduğu ise yadsınamaz bir gerçek.

Bilgisayara indirmek için tıklayınız:

[download id=374]

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar