Scroll Top

İslami Tarikatler Haritası (Demo)

“ Sufî Orders (Ing) ” Tasavvuf yolu. Tarîkat, lügatte “yol” manasına gelir. Tarîkatların esâsını özünü tasavvuf bilgileri oluşturur. Tasavvuf bilgilerinin insanlara farklı şekillerde sunulmasından ve İslam büyükleri tarafından çeşitli yorumlanmasından tarîkatlar meydana gelmiştir.

İslam dinin yayılmasında ve İslam toplumunun organize olmasında tarikatların büyük rolleri oldu. Bilhassa sosyal hayatta üstlendikleri görevle toplumu düzenleyici bir unsur haline geldiler. Mesela, Anadolu’ya gelen göçebe Türklerin yerleşik hayata geçmesinde, Moğol işgali yıllarında toplumun organize olmasında bir tasavvuf yolu olan Ahi teşkilatı etkili olmuştur.

Osmanlı Devletinin kuruluşunda büyük payı olan tarîkat ve tasavvuf ehli, Şeyh Edebâlî, Dursun Fakîh, Geyikli Baba, Emir Sultan, Somuncu Baba, Hacı Bektâş-ı Velî, Hacı Bayrâm-ı Velî ve Akşemseddîn gibi zatların fevkalade hizmetleri görülmektedir.

Harita;  İslam dünyasında mevzu bahis olan tarikatlar ve bunların neşet ettiği, doğduğu yahut en mukaddes addettikleri şehirleri göstermektedir.

islam tarikatlar haritasi

Malise Ruthven, Hıstorıcal atlas of the ıslamıc world , Harvard University Press, May 28, 2004, S.61

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar